tiistai 29. marraskuuta 2011

YLE: Yhä useampi haluaa opiskelemaan Suomeen

YLE Uutiset: Yhä useampi haluaa opiskelemaan Suomeen 29.11.2011

Opiskelijoiden jättämien oleskelulupahakemusten määrä on kasvanut reippaasti. Eniten hakemuksia syyskuun loppuun menessä on kuitenkin tullut perhesiteiden perusteella. Opiskelijahakijoista lähes kaikki saivat luvan, perhesiteiden vuoksi hakevista kielteisen päätöksen sai vajaa kolmannes.

Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa Suomesta haki oleskelulupaa kaikkiaan 18 327 EU:n ulkopuolelta tulevaa ihmistä. Määrä oli pari prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevien opiskelijoiden jättämien oleskelulupahakemusten määrä kasvoi selvästi, peräti 18 prosenttia. Oleskelulupaa haki tammi-syyskuun aikana 4 840 opiskelemaan haluavaa.

Lukumääräisesti eniten hakemuksia jättivät kuitenkin oleskelulupaa perhesiteiden perusteella hakevat. Heidän osuutensa oli 43 prosenttia kaikista hakemuksista. Kansallisuuksittain tarkasteltuna eniten hakemuksia jättivät venäläiset, somalialaiset, kiinalaiset ja intialaiset. Somalialaisten jättämien hakemusten määrä näyttää kuitenkin tänä vuonna jäävän selvästi viime vuotta vähemmäksi.

Maahanmuuttovirasto teki tammi-syyskuun aikana päätöksen 17 055 hakijan osalta. Myönteisen päätöksen sai keskimäärin 82 prosenttia hakijoista. Perhesiteiden takia oleskeluluvan sai vain 70 prosenttia päätöksen saaneista, kun taas opiskelijoista luvan sai noin 93 prosenttia.

Suomeen yritetään jopa väärin paperein

Jonkin verran aiempaa suurempi joukko hakeutuu Suomeen opiskelemaan sen vuoksi, että esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa opiskelu tulee maksujen vuoksi kalliimmaksi kuin meillä.

Syyt evätä oleskelulupa Suomeen opiskelemaan hakevilta vaihtelevat. Yleensä hakija ei pysty pitävästi osoittamaan, että hänellä on riittävästi rahaa huolehtia toimeentulostaan, tai rahan alkuperä on epäselvä.

Myös ilmi tulevat asiakirjaväärennökset johtavat lupien epäämiseen. Hakijat voivat väärentää esimerkiksi tiliotteitaan tai tutkintotodistuksiaan.

___________________________________________

Maahanmuuttoviraston tiedote: Opiskelijan oleskelulupahakemusten määrä kasvanut viidenneksellä

Suomesta haki oleskelulupaa tammi–syyskuussa 2011 yhteensä 18 327 ulkomaalaista EU:n ulkopuolelta, mikä on noin kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin samalla aikavälillä (2010: 18 025 hakijaa).

Huomattava muutos edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna on opiskelijan oleskelulupahakemusten määrän kasvu. Tammi–syyskuussa 2011 lupaa haki 4 840 opiskelijaa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin samana ajankohtana.

Opiskelijan oleskelulupahakemusten määrän kasvuun vaikuttavat muun muassa viime vuosina esillä olleet korkeakoulujen kansainvälistymissuunnitelmat ja -tavoitteet.

Eniten perheenjäsenten ja opiskelijoiden hakemuksia

Eniten hakemuksia tehtiin perhesiteen (43 prosenttia) ja opiskelun (27 prosenttia) perusteella. Edellisen vuoden tapaan eniten oleskelulupahakemuksia jättivät venäläiset, somalialaiset, kiinalaiset ja intialaiset.

Vuonna 2010 yksi merkittävistä muutoksista hakemusmäärissä oli somalialaisten jättämien hakemusten määrän huomattava kasvu. Yhteensä vireille tuli 3 986 hakemusta. Tänä vuonna somalialaisten jättämien hakemusten määrä tulee jäämään huomattavasti pienemmäksi kuin viime vuonna; tammi–syyskuussa vireille tuli yhteensä 1 587 hakemusta.

Neljä viidestä päätöksestä oli myönteisiä

Päätöksiä oleskelulupahakemuksiin tehtiin yhteensä 17 055. Oleskelulupa myönnettiin 13 551 henkilölle, eli 82 prosentille päätöksen saaneista hakijoista. Myönteisten päätösten määrä vaihtelee kuitenkin hakuperusteittain. Esimerkiksi perhesiteen perusteella luvan sai 70 prosenttia hakijoista, kun opiskelijoista lupa myönnettiin noin 93 prosentille.

Myönnettyjen lupien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina

Tarkemmat tilastokatsaukset verkossa

Tarkempi katsaus tammi–syyskuun 2011 oleskelulupa-asioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.migri.fi > Tilastot > Oleskelulupa.