lauantai 12. marraskuuta 2011

HS: HS-gallup: Enemmistö pitää Suomea rasistisena

Helsingin Sanomat: HS-gallup: Enemmistö pitää Suomea rasistisena 12.11.2011
Graafi
Timo Soini: Kolme galluptutkimusta (blogi)

Helsingin Sanomat: HS julkaisee rasismigallupin materiaalin avoimena tietona 16.11.2011
Rasismigallupin materiaali avoimena tietona (xls)


Suomi on vähintäänkin melko rasistinen maa, ajattelee enemmistö suomalaisista.

Kaksi kolmasosaa kansasta ajattelee, että Suomessa ilmenee rasismia paljon tai melko paljon. Siitä huolimatta omassa itsessään rasismia tunnistaa tai tunnustaa paljon vain kaksi prosenttia ja melko paljon kaksitoista prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin Sanomien teettämästä TNS Gallupin kyselytutkimuksesta.

Vähemmistöistä kielteisimmin suomalaiset suhtautuvat somaleihin ja muslimeihin. Romaneihin suhtaudutaan vielä näitäkin ryhmiä kielteisemmin: 37 prosenttia suhtautuu romaneihin melko tai erittäin kielteisesti.

Tulos ei yllätä Suomen romaniyhdistyksen varapuheenjohtajaa Unto Jääpuroa.

"Suomessa hyssytellään, että ei ole rasismia, mutta on sitä. Rasismi on jokapäiväistä. Sitä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Kehottaisin romaneita olemaan valveilla, eikä nukkumaan Ruususen untaan."

Myönteisimmin suhtauduttiin saamelaisiin, ruotsalaisiin, englantilaisiin, virolaisiin ja kiinalaisiin.

Perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat moniin gallupissa kysyttyihin asioihin selvästi muuta kansaa tiukemmin.

Perussuomalaisten kannattajista 27 prosenttia eli yli neljännes tunnistaa itsessään paljon tai melko paljon rasistisia piirteitä.

35 prosenttia suomalaisista on täysin tai osittain sitä mieltä, että islam on uhka länsimaisille arvoille ja demokratialle. Perussuomalaisten kannattajista tätä mieltä oli 58 prosenttia.

Kansasta 29 prosenttia ja perussuomalaisten kannattajista 51 prosenttia allekirjoittaa täysin tai osittain ajatuksen, että "joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan moderniin yhteiskuntaan".

Lisää aiheesta lauantain Helsingin Sanomissa


____________________________________________

Helsingin Sanomat: Rasismi teki pesän Suomeen

Suomi on vähintäänkin melko rasistinen maa, ajattelee murskaava enemmistö suomalaisista.

Kaksi kolmasosaa kansasta ajattelee, että Suomessa ilmenee rasismia paljon tai melko paljon. Siitä huolimatta itsessään rasismia tunnistaa tai tunnustaa paljon vain kaksi prosenttia ja melko paljon kaksitoista prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin Sanomien teettämästä TNS Gallupin kyselytutkimuksesta.

Suomalaiset suhtautuvat vähemmistöistä kielteisimmin somaleihin ja muslimeihin. Romaneihin suhtaudutaan vielä näitäkin ryhmiä kielteisemmin: 37 prosenttia suhtautuu romaneihin melko tai erittäin kielteisesti.

Tulokset eivät yllätä Suomen romaniyhdistyksen varapuheenjohtajaa Unto Jääpuroa.

"Suomessa hyssytellään, että ei ole rasismia, mutta on sitä. Rasismi on jokapäiväistä. Sitä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Kehottaisin romaneita olemaan valveilla, eikä nukkumaan Ruususen untaan."

Jyrkkiä asenteita romaneihin voi selittää osin se, että Suomen romanit sotketaan ajatuksissa paljon kielteistä julkisuutta saaneisiin Romanian romanikerjäläisiin, toteaa Helsingin yliopiston dosentti Magdalena Jaakkola.

Jaakkolan tutkimuksissa kotimaiset romanit ovat sijoittuneet aika tasavahvasti etnisen hierarkian alapäähän yhdessä somalien kanssa.

HS-gallupissa kaikista vähemmistöryhmistä myönteisimmin suhtauduttiin saamelaisiin, ruotsalaisiin, englantilaisiin, virolaisiin ja kiinalaisiin. Haastatelluille lueteltiin 17 kansallisuuden tai vähemmistön nimeä; niistä kolmeentoista väestön enemmistö suhtautui myönteisesti.

Huomattavan moni suomalainen - 35 prosenttia - on täysin tai osittain sitä mieltä, että islam on uhka länsimaisille arvoille ja demokratialle.

Kansasta 29 prosenttia allekirjoittaa täysin tai osittain ajatuksen, että "joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan moderniin yhteiskuntaan".

Viidenneksen mielestä "on tunnustettava se tosiasia, että jotkut kansat ovat älykkäämpiä kuin muut".

Yksitoista prosenttia kansasta oli joko täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä siitä, että "ihmiset, joiden ulkonäkö ja kulttuuri poikkeaa paljon suomalaisesta, ovat ennustamattomia ja pelottavia".

Jotkut kyselytutkimuksen vastaukset ovat lähellä vuonna 2007 tehtyä Punaisen Ristin tutkimusta, jossa myös kirjattiin ympäröivästä yhteiskunnasta paljon ankarampi arvio kuin omasta itsestä.

Neljä vuotta sitten suomalaisista 62 prosenttia ajatteli Suomessa ilmenevän paljon tai melko paljon rasismia, kun omalla kohdalla sitä tunnisti tai tunnusti vain yksitoista prosenttia.

Etnisiä asenteita vuosikausia tutkinut dosentti Jaakkola pitää tavallisena sitä, että ihmiset arvioivat kyselyissä itseään myönteisemmin kuin muita: näin on huomattu esimerkiksi juomistapoja koskevissa tutkimuksissa. Hänen mukaansa arviota rasismin yleisyydestä voi tavallaan tulkita myönteisestikin.

"Keskustelu rasismista on voinut vaikuttaa siihen. Kun sanotaan, että Suomessa on rasismia mutta itsessä ei tunnisteta rasismia, ollaan tavallaan pahoillaan asioiden tilasta ja pidetään rasismia surullisena ilmiönä."

Gallupin toimialajohtajan Juhani Pehkosen mielestä kyselyn tuloksista voisikin tehdä johtopäätöksen, että suomalaiset ajattelevat rasistisuuden olevan maassamme yleisempää kuin se ehkä todellisuudessa on.

Koska vain joka seitsemäs tunnistaa rasismia itsessään, on mahdollista, että sitä on myös muissa vähemmän kuin ajatellaan.

"Toisenlainen tulkinta voisi olla se, että ihmiset tunnistavat muissa ihmisissä ilmenevät rasistiset piirteet herkemmin kuin itsessään. Tällä tavalla ajateltuna rasismia ilmenisi maassamme jopa huolestuttavassa määrin."


_____________________________________________

Helsingin Sanomat: Timo Soini leimaa HS:n rasismigallupin "tarkoitushakuiseksi"

Perussuomalaisten johtaja ja presidenttiehdokas Timo Soini leimaa Helsingin Sanomien lauantaina julkaiseman rasismia koskevan gallup-tutkimuksen "tarkoitushakuiseksi" kyselyksi, jossa hän ei näe uutista.

Hän ei halunnut vastata Helsingin Sanomien haastattelupyyntöön, vaan ilmoitti kommentoivansa asiaa "Ploki"-kirjoituksessaan.

Kirjoituksessaan hän rinnasti HS:n tutkimuksen kahteen muuhun kyselyyn. Niissä kaikissa oli Soinin mukaan kyse perussuomalaisten kannatuksen nousun innostamista galluptutkimuksista. "Samantasoisia. Tarkoitushakuisia."

Perussuomalaisten kannattajat suhtautuivat moniin HS-gallupissa kysyttyihin asioihin selvästi muuta kansaa jyrkemmin. Perussuomalaisten kannattajista 27 prosenttia eli yli neljännes tunnistaa itsessään paljon tai melko paljon rasistisia piirteitä, kaksinkertaisesti koko kansaan verrattuna.

HS:n gallupissa 1 001 vastaajaa sai ilmoittaa vapaasti puoluekantansa ja näkemyksensä vähemmistöistä sekä erilaisista arvokysymyksistä.

Vastaavanlaisia kyselyitä ja samoilla tai samantapaisilla kysymyksillä on tehty Suomessa vuosien ajan esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin ja akateemisten tutkijoiden toimesta, mutta ei tilanteessa, jossa perussuomalaiset olisi ollut vielä merkittävä poliittinen liike.

Perussuomalaisten kannattajista 51 prosenttia allekirjoittaa esimerkiksi täysin tai osittain ajatuksen, että "joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan moderniin yhteiskuntaan". Joitakin oppositiossa istuvan puolueen poliitikkoja on soimattu rasistisista lausunnoista.

"Sekä Suomen gallup että Taloustutkimus julistivat eduskuntavaalien viimeisellä viikolla, että Perussuomalaisten kannatus on kääntynyt laskuun. Erehtyivät silloin, ja nyt taas - - Perussuomalaiset on itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden puolustaja. Sellainen on perustamani puolue", Soini kirjoittaa.

_______________________________________________

Timo Soini: Kolme galluptutkimusta (blogi)

Perussuomalaisten kannatuksen nousu teettää galluptutkimuksia.

Lauantaiaamuna on uutisoitu kolmea gallupia.

Samantasoisia.Tarkoitushakuisia.

Helsingin Sanomat uutisoi ” rasismigallupista ” , Iltalehti “eurogallupista ” ja samainen Iltalehti siteeraa brittiläisen Demos ajatushautomon ” äärioikeiston Facebook-ryhmien kyselyjä “.

Sekä Suomen gallup että Taloustutkimus julistivat eduskuntavaalien viimeisellä viikolla, että Perussuomalaisten kannatus on kääntynyt laskuun. Erehtyivät silloin, ja nyt taas.

Tänään julkistetuissa tutkimuksissa Perussuomalaiset ovat saaneet erityishuomiota. Kiitos siitä, mutta uutisiksi niistä ei minulle ole.

Näihin galluptutkimuksiin ei voi sanoa mitään järkevää. Tarjolla on vain jatkojutun kuvitus.

Poliittisella johtajalla on kaksi mahdollisuutta. Seurata omaa suunnitelmaa tai olla osa toisten suunnitelmaa. Minulla on oma suunnitelma.

Perussuomalaiset on itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden puolustaja. Sellainen on perustamani puolue.

_______________________________________________

Helsingin Sanomat: HS julkaisee rasismigallupin materiaalin avoimena tietona 16.11.2011

Lauantaina julkaistun Helsingin Sanomien rasismikyselyn tulokset ovat herättäneet paljon huomiota ja tutkimusta on kritisoitu asenteelliseksi.

Helsingin Sanomat julkaisee nyt lauantain lehdessä olleiden kysymysten tutkimustiedot avoimena tietona. Excel-tiedosto tutkimuskysymyksistä kaikkine vastauksineen on ladattavissa tämän artikkelin lopussa olevasta linkistä.

TNS Gallupin toteuttamassa kyselytutkimuksessa 1001 vastaajaa sai ilmoittaa vapaasti puoluekantansa ja näkemyksensä vähemmistöistä sekä erilaisista arvokysymyksistä.

Enemmistö suomalaista ajattelee HS:n gallupin mukaan, että Suomi on vähintäänkin melko rasistinen maa. Kaksi kolmasosaa kansasta ajattelee, että Suomessa ilmenee rasismia paljon tai melko paljon. Siitä huolimatta omassa itsessään rasismia tunnistaa tai tunnustaa paljon vain kaksi prosenttia ja melko paljon kaksitoista prosenttia.

Perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat moniin gallupissa kysyttyihin asioihin selvästi muuta kansaa tiukemmin. Perussuomalaisten kannattajista 27 prosenttia eli yli neljännes tunnistaa itsessään paljon tai melko paljon rasistisia piirteitä.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen totesi sunnuntain Helsingin Sanomissa, että "ihmiset jotka tunnistavat itsessään rasismia, ovat päätyneet äänestämään perussuomalaisia".

Perussuomalaiset närkästyivät HS:n gallupista ja Halosen lausunnoista. Puolueen puheenjohtaja Timo Soini luonnehti gallupia tarkoitushakuiseksi. Puolueen kansanedustaja Jussi Halla-aho taas sanoi, että "Halosen kommentti on täysin arvoton, ei se ansaitse enempää kommentointia".

Nyt julkaistava aineisto on vain osa HS rasismikyselyä. Lisää tuloksia julkaistaan myöhemmin. Aineisto julkaistaan lisenssillä Creative Commons Nimeä.