tiistai 15. marraskuuta 2011

Ilkka: Saarakkala haluaa pienentää pakolaiskiintiötä

Ilkka: Saarakkala haluaa pienentää pakolaiskiintiötä 15.11.2011

Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps.) haluaa laskea vuosittain vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrän esimerkiksi 500 henkilöön. Tällä hetkellä määrä on 750.

Saarakkalan mukaan Suomi on yksi harvoista maailman maista, jotka ottavat kiintiöpakolaisia vastaan. Kuntia pakolaisten sijoittaminen ei kuitenkaan enää kiinnosta.

-Taloustilanne pahenee, ja pakolaistaustaisten ihmisten kotoutus on vaikeutunut, hän arvelee syyksi.

Saarakkala on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta. Hän myös toivoo, että kiintiöpakolaisia valitessaan hallitus painottaisi jatkossa muita kansallisuuksia kuin niitä, jotka ovat jo turvapaikanhakijoiden alkuperämaiden kärjessä.

______________________________________

Kirjallinen kysymys: Suomen kiintiöpakolaispolitiikan järkeistäminen

KK 293/2011 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps
Suomen kiintiöpakolaispolitiikan järkeistäminen
Eduskunnan puhemiehelle

Suomi on vuodesta 2001 asti ollut valmis ottamaan vuosittain vastaan 750 kiintiöpakolaista sisäasiain- ja ulkoministeriön toimesta UNHCR:n tekemän esityksen pohjalta. Kiintiöpakolaisiksi valittavilla henkilöillä on jo virallinen YK:n tunnustama pakolaisasema, ja heidät viime kädessä otetaan vastaanotettavien pakolaisten kiintiöön henkilökohtaisten haastatteluiden jälkeen. Suomi on maahanmuuttopolitiikassaan niitä harvoja maailman maita, jotka ottavat kiintiöpakolaisia vastaan. Maailmassa ainoastaan yhdeksän maata, Suomi mukaan luettuna, valitsee vuosikiintiön mukaan pakolaisia. Euroopassa Suomen pakolaiskiintiö on Ruotsin ja Norjan jälkeen korkein väkilukuun suhteutettuna. Pahentuneen taloustilanteen jatkuessa ja pakolaistaustaisten ihmisten kotoutuksen vaikeuksien kasvaessa kunnat eivät ole olleet halukkaita ottamaan vastaan kiintiöpakolaisia, joten Suomi ei ole viime vuosina kyennyt täyttämään 750 pakolaisen kiintiötä. Suomi on lisäksi viime vuosina valinnut pakolaiskiintiöönsä ihmisiä, joiden lähtömaista on jo valmiiksi suuri paine turvapaikanhakujärjestelmän kautta. Tämä vaikuttanee myös kielteisesti kuntien halukkuuteen ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, sillä maailman pahimmilta kriisialueilta, kuten Irakista ja Afganistanista, tulleilla kiintiöpakolaisilla edellytykset kotoutumiseen ovat heikohkot.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus harkita vuosittain vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrän laskemista esimerkiksi 500 henkilöön, sillä Suomella ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa resursseja täyttää 750 kiintiöpakolaisen vastaanottamisen kustannuksia ja

aikooko hallitus kiintiöpakolaisia valitessaan painottaa jatkossa muita kansallisuuksia kuin niitä, jotka ovat jo turvapaikanhakijoiden alkuperämaiden kärjessä?

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2011
Vesa-Matti Saarakkala /ps