tiistai 29. marraskuuta 2011

Parikkalan Sanomat: Suvaitsevaisuuden puolesta

Parikkalan Sanomat: Suvaitsevaisuuden puolesta 28.11.2011

Biologian ja maantieteen opettajien liiton syyspäivillä Helsingissä julkaistiin liiton julkilausuma suvaitsevaisuuden ja yhteisen suomalaisuuden puolesta.
-Biologian ja maantieteen opetus pyrkii kasvattamaan nuorista erilaisuuden hyväksyviä, suvaitsevaisia maailmankansalaisia, jotka ymmärtävät ihmisten ja kulttuurien monimuotoisuuden elämää rikastuttavana asiana.
-Ilmeisesti tätä ei ole opetettu kouluissa kuitenkaan tarpeeksi, koska suvaitsemattomuus on Suomessa lisääntynyt, julkilausumassa todetaan.

Liitto arvioi että maahanmuutto voidaan kokea uhaksi suomalaisille;omalle kielellemme ja suomalaiselle kulttuurille, ikään kuin meillä vallitsisi ikiaikainen, pysyvä tila.
-Ihmispopulaatiot ovat erilaisia eri puolilla maailmaa. Olemme afrikkalaisperäinen, maailmassa laajimmalle levinnyt eliö, jolle on parin sadan tuhannen vuoden historiansa aikana kehittynyt biologisesti ja geneettisesti erilaisia populaatioita alueellisine sopeutumine ja muine piirteineen.
-Mutta yhtä varmasti kuin erilliset ihmisryhmät ovat aina muuttuneet erilaisiksi, populaatiot ovat aina kohdattuaan sekoittuneet geeneiltään ja kulttuuripiirteiltään uudenlaisiksi.
-Suomalaistenkin DNA:ssa on piirteitä joka ilmansuunnasta, ja kielemme ja kulttuurimme on muovautunut nykyisellään vuorovaikutuksessa naapurien kanssa.

Julkilausuman mukaan biologian ja kulttuurimaantieteen opetusta tulee kouluissa lisätä, jotta suomalainen koulusivistys antaa riittävät valmiudet erilaisuuden arvostamiseen ja hyväksymiseen muuttuvassa maailmassa.