tiistai 29. marraskuuta 2011

Työministeri Ihalainen: Vähemmistöjen kohtelu kertoo yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta

Työministeriön tiedote: Työministeri Ihalainen: Vähemmistöjen kohtelu kertoo yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta 29.11.2011

– Syrjinnän seuraukset yhteiskunnalle ovat mittavat. Sen lisäksi, että jonkin väestöryhmän tai kokonaisen sukupolven syrjäytyminen tulee kalliiksi, vaarana on koulutus- ja työllisyystason lasku, ryhmien väliset tuloerot sekä erot terveydentilassa ja kuolleisuudessa. Tämän takia hallitus toimii määrätietoisesti syrjintää vastaan, työministeri Lauri Ihalainen totesi tiistaina 29. marraskuuta puhuessaan How fair is Finland? -foorumissa Helsingissä. Tapahtumassa keskusteltiin suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta.

– Suomen tulevaisuuden menestys perustuu korkeaan työllisyysasteeseen. Hallituksen tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet tehdä töitä. Parhaillaan on meneillään hanke työelämän kehittämiseksi. Sen tarkoituksena on parantaa työllisyysastetta, työelämän laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

– Olemme myös käynnistäneet toimet nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Lisäksi toimintaohjelma, jolla edistetään osatyökykyisten osallistumista työelämään, on lähtenyt käyntiin. Myös maahanmuuttajien työllistymistä pyritään nostamaan.

– Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat onnistuneen kotoutumisen perusta. Parhaillaan valmisteilla on valtion kotouttamisohjelma, jolla edistetään toimivaa vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä, varmistetaan maahanmuuttajien perusoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen sekä lisätään maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Hallituksella on vireillä muitakin hankkeita kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Yksi näistä on yhdenvertaisuuslain uudistus. Valvontaa on tarkoitus vahvistaa ja hallintoa tehostaa lain toimeenpanemiseksi. Myös tänä vuonna valmistuva Suomen ensimmäisen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma ja syrjinnän seurantajärjestelmän kehittäminen lisäävät yhdenvertaisuutta.

– Meillä on paljon tietoa yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta, mutta tieto on sirpaloitunutta. Erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevista on vähän tietoa. Kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan viranomaisten, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Tärkeää on säilyttää vuoropuhelu ja löytää yhteinen näkemys siitä, millainen on oikeudenmukainen Suomi ja miten siihen päästään. Se, miten vähemmistöjä kohdellaan, kertoo paljon yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden asteesta.

Foorumin järjestivät työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasiainministeriö ja Vähemmistövaltuutettu.