tiistai 29. marraskuuta 2011

HS: Kiuru: Asuinalueiden eriytyminen luultua pahempi ongelma

Helsingin Sanomat: Kiuru: Asuinalueiden eriytyminen luultua pahempi ongelma 29.11.2011

Asuinalueiden eriarvoistuminen on Suomessa odotettuakin suurempi ongelma. Näin sanoo asuntoministeri Krista Kiuru (sd). Jakautuminen parempina ja huonompina pidettyihin alueisiin näkyy ministerin mukaan erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Jotta sosiaalinen eheys vahvistuisi, lähiöt on Kiurun mukaan nostettava nyt kaupunkipolitiikan ytimeen. Huono-osaisuus ei saa hänen mukaansa kasautua samoille alueille.

Pääkaupunkiseudulla alueiden eriarvoistumiseen liittyy riski, että kantaväestö muuttaa pois lähiöistä, joihin sijoittuu paljon maahanmuuttajia. Avuksi on ehdotettu kaavoitusta, joka ohjaa rakentamaan omistusasuntoja lähiöihin.

Koska uusia asuntoja mahtuu lähiöihin vain rajallisesti, lähiöiden vetovoimaa on Kiurun mukaan tehokkaampaa kohentaa korjaamalla vanhoja asuntoja.

"Eräs tämän hallituskauden isoimpia haasteita on juuri korjausrakentaminen. Niin sanottu syväkorjaus on todella kannattavaa myös päästövähennysten kannalta", Kiuru sanoi lähiöohjelman loppuseminaarissa tiistaina.


"Lähiöillä ja niiden palveluilla on keskeinen rooli eriytymiskierteen katkaisemisessa."

Lähiöohjelmassa on ollut mukana 12 kaupunkia, joissa on toteutettu yhteensä 45 kehittämishanketta. Muutama hanke on jo valmistunut, mutta suurin osa valmistuu vuoden vaihteessa.

Kiurun mukaan lähiöissä tarvitaan jatkossa hallintorajat ylittävää yhteistyötä, ja myös asukkaat pitää innostaa mukaan työhön.

"Lähiöitä ei voi eikä saa kehittää erillisinä yksikköinä, vaan niiden on oltava palveluineen, asuntoineen ja liikenneyhteyksineen toiminnallinen osa kaupunkia ja koko työssäkäyntialuetta", Kiuru vaati.