tiistai 29. marraskuuta 2011

YLE: Kulttuurierot tuovat haasteita maahanmuuttajien hoitoon

YLE Perämeri: Kulttuurierot tuovat haasteita maahanmuuttajien hoitoon 29.11.2011

Terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat yhä useammin kohtaamaan kulttuurierojen aiheuttamia haasteita hoitotilanteissa, sillä maahanmuuttajia on asiakkaina entistä enemmän. Hoitotilanteen voi tehdä hankalaksi esimerkiksi se, että osapuolilla on hyvin erilaiset käsitykset siitä, mitkä ongelmat luokitellaan sairauksiksi ja miten niitä kannattaisi hoitaa.

Yhteisen kielen puute on vain yksi osa niistä haasteista, joita maahanmuuttajia hoitavat lääkärit ja hoitajat kohtaavat päivittäisessä työssään.

Sairauden kulttuurisia kysymyksiä ja erityisesti somalialaisia maahanmuuttajia tutkinut filosofian tohtori Marja Tiilikainen toteaa, että yksi suurimmista maahanmuuttajia hoitavien kohtaamista haasteista on se, että kaikkia sairauksia ei joissakin kulttuureissa pidetä sairauksiksina. Erityisesti ongelmallisia ovat mielenterveyden ongelmat.

- Sellaiset oireet, jotka meillä nähdään psykiatrisiksi psyyken ongelmiksi, saatetaan mieltää esimerkiksi pahojen henkien tai noituuden, pahan silmän aiheuttamiksi ja silloin parannuskeinot ovat ihan toiset, Tiilikainen kuvailee.

Kielikysymys pitää ratkaista ensin

Hänen mukaansa eri sukupuolten väliseen kanssakäymiseen liittyvät uskonnolliset rajoitukset eivät ole se isoin ongelma.

- Kyllä nekin kysymykset ovat läsnä hoitotilanteissa, mutta kuitenkin islam on joustava uskonto, ja jos ei ole tarjolla kuin miespuolinen lääkäri naiselle, niin kyllä se kelpaa. Toki jos on kyse gynekologisista vaivoista, on todennäköisesti helpompi kertoa niistä asioista, jos lääkäri voisi olla samaa sukupuolta. Mutta näinhän se on usein suomalaistenkin kohdalla, Tiilikainen huomauttaa.

Ensiarvoisen tärkeää on varmistaa se, että kommunikointi toimii eli käytössä on yhteinen kieli vähintään tulkin kautta.


Luottamus tärkein tekijä

Tiilikainen korostaa, että terveydenhuollon ammattilaisen ja eri kulttuurista tulevan asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa luottamus on avainasemassa silloin, kun ongelmia halutaan välttää tai ratkaista.

Vaikka lääkärin työssä olisikin apua islamin uskonnon tuntemuksesta, se ei Tiilikaisen mukaan ole ehdottoman välttämätöntä. Hän korostaa, että hoitotyötä tekevien olisi hyvä tiedostaa, että maahanmuuttajat eivät ole ainoita, joilla on kulttuurisia käsityksiä.

- Tärkeintä on oma kiinnostus näihin asioihin ja halu dialogiin potilaiden kanssa. Ihan yhtälailla meillä on oma kulttuuri ja meidän terveysjärjestelmä on rakentunut tiettyjen kulttuuristen odotusten varaan. Luottamuksen saavuttaminen, se on mielestäni ehkä se avain.