keskiviikko 23. marraskuuta 2011

Ulkoministeriö: Suomi raportoi YK:lle rasismista, syrjinnästä ja suvaitsemattomuudesta

Ulkoministeriö: Suomi raportoi YK:lle rasismista, syrjinnästä ja suvaitsemattomuudesta 22.11.2011
Raportti englanniksi (pdf)

Suomi antoi YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle yhdistetyn 20.–22. määräaikaisraportin kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Raportti kattaa ajanjakson elokuusta 2007 tähän syksyyn.

Raportissa selostetaan syrjinnän, suvaitsemattomuuden ja muukalaisvihan poistamiseen tähtääviä lainsäädännöllisiä, oikeudellisia ja hallinnollisia toimenpiteitä, muun muassa viranomaisyhteistyöstä syrjinnän estämiseksi, oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun tuomioistuimissa ja muussa oikeuden-käytössä, maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten vankien asemaa ja valtion antamaa suojaa väkivaltaa tai ruumiillista loukkausta vastaan.

Lisäksi raportissa vastataan rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean esittämiin kysymyksiin muun muassa saamelaisten asemasta ja oikeuksista, Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ratifioinnista sekä Equality is priority -projektin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista kulttuurien erilaisuuden hyväksymisen lisääntymiseen julkisessa hallinnossa.

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus CERD tuli Suomessa voimaan vuonna 1970. Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Osapuolten tulee määräajoin raportoida sen valvontaelimelle, YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle, yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Raporteissa tulee myös vastata komitean aiempien raporttien perusteella antamien loppupäätelmien toteuttamisesta.

Raportti on laadittu ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä (OIK-40) yhteistyössä asian kannalta keskeisten viranomaisten kanssa. Myös kansalaisyhteiskunnan edustajien näkemyksiä on kuultu raportin valmistelussa.

Suomen raportti käsiteltäneen rotusyrjinnän vastaisessa komiteassa ensi vuonna.

Suomen määräaikaisraportit ja komitean aiemmat loppupäätelmät ovat luettavissa ulkoministeriön verkkosivuilla.