keskiviikko 23. marraskuuta 2011

STTK-lehti: TCO tutki: Ruotsissa monikulttuurisuus on rikkaus


Ruotsissa maahanmuuttoa ei pidetä ongelmana, kuten yhä useammin Suomessa. Ruotsissa monikulttuurisuus koetaan rikkaudeksi. Tämä käy ilmi STTK:n sisarjärjestö TCO:n elokuun lopulla julkaisemasta raportista "Svenskar ser invandringens värde".

Raportin mukaan ruotsalaiset suhtautuvat eurooppalaisista kaikkein myönteisimmin maahanmuuttoon. Ainoastaan kaksi prosenttia väestöstä on sitä mieltä, että Ruotsiin ei tarvittaisi lainkaan maahanmuuttajia.

Suomalaisten 'maahanmuuttokriitikkojen' propagandassa Ruotsia kuitenkin käytetään varoittavana esimerkkinä lepsun maahanmuuttopolitiikan luomista yhteiskunnallisista ongelmista sekä jännitteistä maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Kauhutarinoissa Ruotsin maahanmuuttajalähiöissä mellakoidaan jatkuvasti ja niiden moskeijoissa työttömiä musliminuoria värvätään terroristeiksi.

'Maahanmuuttokriitikkojen' mukaan yli miljoonan siirtolaisen 'ruokkiminen' maksaa maltaita tavallisille Svenssoneille, minkä tuloksena kantaväestö on saanut tarpeekseen liberaalista maahanmuuttopolitiikasta.

Väite maahanmuuttajista taloudellisena taakkana ei perustu tosiasioihin vaan on kopioitu suoraan Ruotsissa ensimmäistä kertaa valtiopäiville päässeen rasistisen Ruotsidemokraattien rustaamista debattiartikkeleista.

TCO:n raportin tutkitun tiedon valossa suomalaisten 'maahanmuuttokriitikkojen' hokemat Ruotsin maahanmuuttopolitiikan vararikosta ovat silkkaa hölynpölyä.

Myrkyn kylvämisen satoa
Suomessa maahanmuuttovastaisuus on kasvanut nopeasti. Mielipidekyselyissä yli puolet kansalaisista vastaa, etteivät he halua Suomeen lisää maahanmuuttajia.

Halla-aholaisten ja muiden 'maahanmuuttokriittisten mielestä kansalaisten toiveet maahanmuuttopolitiikan kiristämisestä ovat voimistuneet siksi, että ulkomaalaisten osuuden kasvu on tehnyt kantaväestön tietoisemmaksi se aiheuttamista ongelmista.

Tämäkin väite on perusteeton. Jos suhtautuminen maahanmuuttoon perustuisi tämän rautalankamallin tarjoamilla eväillä, maahanmuuttovastaisuuden olisi Suomen sijasta kasvaa Ruotsissa, koska siellä maahanmuuttajia on väkilukuun nähden 5-7 kertaa enemmän kuin Suomessa.

TCO:n raportin mukaan se, miten yleistä maahanmuuttovastaisuus kussakin maassa on, ei riipu siitä, kuinka suuri osa väestöstä on maahanmuuttajia.

Käsitykset kulttuurisesta ja kansallisesta identiteetistä ovat sen sijaan tutkimusten mukaan tärkeitä maahanmuuttoon asennoitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Ihmiset, jotka uskovat, että maan kulttuurinen identiteetti on vaarassa, suhtautuvat kielteisesti maahanmuuttoon.

Myös koulutustaso ja kontaktit maahanmuuttajiin ovat tärkeitä kansalaisten asennoitumista selittäviä tekijöitä. Maahanmuuttoon suhtautuvat myönteisimmin ihmiset, joilla on hyvä koulutus ja ihmiset, jotka ovat läheisissä kanssakäymisissä maahanmuuttajien kanssa.

Valtapuolueilla ja medialla vastuu
Tutkimusten mukaan maahanmuuttovastaisten voimien propagandan läpimeno riippuu pitkälti siitä, miten muut poliittiset puolueet pystyvät vastaamaan siihen. Riski muukalaisvihamielisyyden kasvulle on erittäin suuri, jos maahanmuuttoa aletaan pitää myös valtapuolueissa ja mediassa lähtökohtaisesti ongelmana, TCO:n raportissa todetaan.

Tämän tiedon pohjalta voi olettaa, että suomalaisten koventuneet asenteet maahanmuuttajia kohtaan johtuvat ennen kaikkea siitä, etteivät valtapuolueet ole taistellet johdonmukaisesti 'maahanmuuttokriitikkojen' myrkynkylvöä vastaan, vaan useimpien puolueiden edustajat ovat kalastelleet ääniä maahanmuuttovastaisilla teemoilla.

Tällaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä yhä useampi suomalainen onkin alkanut nähdä maahanmuuton uhkana sekä kansalliselle kulttuurille että julkisten palvelujen rahoittamiselle.

Ruotsissa yksikään perinteisistä puolueista ei ole kalastellut ääniä maahanmuuttovastaisilla teemoilla ja ne ovat kieltäytyneet kaikesta yhteistyöstä Ruotsidemokraattien kanssa.

Politiikalla on väliä
Tutkimusten mukaan kansalaisten käsitykset talouden kehitysnäkymistä vaikuttavat maahanmuuttoa koskeviin asenteisiin, TCO:n raportti painottaa, että talouskriisi uhkaa kasvattaa elintasokuiluja ja lisätä sosiaalista turvattomuutta. Tämä puolestaan antaa maahanmuuttovastaisille voimille mahdollisuuden leimata etniset vähemmistöt syntipukeiksi harjoitetun politiikan luomiin ongelmiin.
- Riski muukalaisvihamielisten mielialojen kasvulle on nyt erittäin suuri koko Euroopassa, mikäli työttömyyden ja taloudellisen turvattomuuden kasvua ei kyetä pysäyttämään, raportin kirjoittanut TCO:n kansainvälinen sihteeri Thomas Janson sanoo.

Hänen mukaansa tulokuilujen ja köyhyyden kasvu pitäisi pysäyttää hyvinvointivaltion palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmiä ja työllisyyskehitystä vahvistamalla.
- Julkisen sektorin leikkausten sijaan taloutta tulisi elvyttää laskusuhdanteen aikana. Myös koulutukseen ja enenen kaikkea työmarkkinakoulutukseen pitäisi panostaa voimakkaasti sekä palkata lisää henkilökuntaa julkiselle sektorille, Janson listaa keinoja taloudellisen turvattomuuden ja maahanmuuttovastaisuuden ehkäisemiseksi.