keskiviikko 21. lokakuuta 2015

HS: Enemmistö HS-gallupissa: Turvapaikan saaneille alempi sosiaaliturva kuin syntyperäisille suomalaisille

Helsingin Sanomat: Enemmistö HS-gallupissa: Turvapaikan saaneille alempi sosiaaliturva kuin syntyperäisille suomalaisille 21.10.2015

Valtaosa suomalaisista vaatii tiukempaa linjaa maahanmuuttoon. Lähes 70 prosenttia sanoo, että Suomen pitää tiukentaa linjaa turvapaikkahakemusten hyväksymisessä, kertoo Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämä kyselytutkimus.

Enemmistö suomalaisista myös katsoo, että ainakin alkuun turvapaikan saaneella pitäisi olla alempi sosiaaliturva kuin syntyperäisellä suomalaisella.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä turvapaikan saaneiden pitäisi tienesteillään kyetä elättämään koko perheensä, ennen kuin perheen yhdistämistä voisi anoa.

Kyselyyn vastanneista 59 prosenttia ei silti koe ongelmaksi, jos turvapaikanhakijoiden määrä omassa naapurustossa lisääntyy.

Arviot irakilaisten ja somalialaisten kyvystä sopeutua Suomeen jakaa kansan täysin kahtia. Joka toinen katsoo, että sopeutuminen ei voi eri kulttuuritaustalta onnistua, ja joka toinen uskoo, että voi.

TNS Gallup selvitti suomalaisten asenteita lokakuun ensimmäisellä puoliskolla.

"Tosi kovia asenteet ovat. Toisaalta maahanmuuttokielteisyys ei yllätä, koska tutkimusajankohtana lööpit ovat kirkuneet turvapaikanhakijoista joka päivä", sanoo Siirtolaisuusinstituutin johtajan virasta hiljan eläkkeellä jäänyt dosentti Ismo Söderling.

"Mutta se, että lähinaapurustoon hyväksyttäisiin enemmän turvapaikanhakijoita, kertoo siitä, että sydän on vielä tallella."

Sukupuoli selittää asennoitumista maahanmuuttoon selvästi: miehet ovat naisia tuntuvasti kriittisempiä. Miehistä 75 prosenttia ilmoittaa, että linjaa turvapaikkahakemusten hyväksymisessä pitää kiristää, naisista vain 64 prosenttia.

"Viimeaikaisten tutkimusten perusteella erot sukupuolten välillä ovat supistumaan päin. Ja niin, että miesten asenteet pehmenevät", Söderling sanoo.

Selvä jakolinja asenteissa löytyy myös koulutustaustasta ja ammatista sekä asuinpaikasta.

Jyrkimmin turvapaikanhakijoihin suhtautuvat vähemmän koulutetut duunarit sekä yrittäjät Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tutkimuksen mukaan heistä noin 80 prosenttia katsoo, että turvapaikanhakijoiden kohdalla linjaa pitää kiristää. Korkeasti koulutetuista johtajista ja ylemmistä toimihenkilöistä näin ajattelee vain joka toinen.

"Yrittäjissähän on myös paljon iäkkäitä maaseutuyrittäjiä. Maaseudulla suhtaudutaan turvapaikanhakijoihin kriittisemmin kuin kaupungeissa. Toisaalta johtajat ja muut korkeammin koulutetut ovat perinteisesti maahanmuuttomyönteisempiä."

Jopa 70 prosenttia 15–24- vuotiaista vaatii linjan tiukennusta yhä voimakkaasti kuin yli 50-vuotiaat. Muut ikäryhmät asennoituvat hitusen myönteisemmin.

"Ikäjakauma noudattaa tyypillistä u-käyrää: Nuoret ja vanhimmat ovat kriittisimpiä", Söderling sanoo.

Puolueiden kannattajista jyrkimmin turvapaikanhakijoihin asennoituvat perussuomalaiset. Jopa neljä viidestä perussuomalaisesta sanoo olevansa täysin samaa mieltä, että linjaa pitää tiukentaa. Demareista ja keskustasta näin ajattelee vajaa puolet, reilut 40 prosenttia, kokoomuksesta kolmannes. Vasemmisto ja vihreät ovat maahanmuuttomyönteisimmät puolueet.

Kun mukaan lasketaan myös osittain samaa mieltä olevat, perussuomalaisista linjan tiukennusta puoltaa yhdeksän kymmenestä, keskustasta ja kokoomuksestakin neljä viidestä, mutta demareista enää kaksi kolmesta. Vasemmistosta linjan tiukentaisi vain 28 prosenttia, vihreistä 39 prosenttia.