tiistai 27. lokakuuta 2015

HS: Tutkimus: Yritykset ovat nihkeitä palkkaamaan ulkomaalaisia

Helsingin Sanomat: Tutkimus: Yritykset ovat nihkeitä palkkaamaan ulkomaalaisia 27.10.2015

Suomessa asuvien ulkomaalaisten on vaikea löytää pätevyyttään vastaavia töitä, kertoo viestintätoimisto Ellun Kanojen teettämä tuore kyselytutkimus.

Vaikeuksia on varsinkin varsinkin korkeasti koulutetuilla asiantuntijoilla. ”Suomalaiset työnantajat hukkaavat järjettömän suuren potentiaalin nihkeällä suhtautumisella kansainvälisiä osaajia kohtaan”, arvioi Ellun Kanojen hankejohtaja Sari Tomperi tiedotteessa.

Yli puolet tutkimukseen vastanneista sanoi, että heillä on ollut vaikeuksia löytää töitä. Tohtori- tai maisteritutkinnon suorittaneista näin vastasi jopa 64 prosenttia.

Vain joka neljäs vastaaja sanoi, että Suomesta on helppo löytää pätevyyttä ja työkokemusta vastaava työpaikka.

Vastaajien mukaan suurimpia esteitä ovat työnantajien vaatima työkokemus Suomessa, verkostojen puute ja liian tiukat kielivaatimukset.

”On yllättävää, että työkokemusta edellytetään Suomesta eikä muualta hankittua kokemusta arvosteta”, sanoo Ellun Kanojen työelämäasiantuntija Maria Vesanen.

Hänestä yritysten pitäisi tunnistaa kansainvälisen osaamisen arvo varsinkin, jos yrityksellä on vientiä tai kansainvälistä toimintaa. ”Vaatimukset osata suomea ovat liian korkealla.”

Alle puolet työssä käyvistä vastaajista arvioi, että suomalaiset yritykset suhtautuvat myönteisesti erilaisiin kulttuureihin. Joka toinen kuitenkin arveli, että suomalaiset johtajat osaavat johtaa ihmisiä erilaisista kulttuuritaustoista.

Työssä olevista vastaajista 13 prosenttia sanoi kohdanneensa tai nähneensä syrjintää työpaikoilla. Työpaikan löytäneistä 93 prosenttia kuitenkin tunsi sopeutuneensa työnantajan organisaatioon ja kulttuuriin hyvin. Suurin osa koki työkavereiden kohtelevan heitä tasa-arvoisesti.

Joidenkin vastaajien mielestä sekä yrittäjät että poliitikot näkevät ulkomaalaiset liian pitkään ulkomaalaisina. Ihmistä arvioidaan silloin hänen taustansa eikä kykyjen mukaan.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluilla syyskuussa. Siihen vastasi noin 400 Suomessa asuvaa ulkomaalaista.

Vastaajat valittiin eri kansallisuuksista ja henkilöistä, joiden oleskelulupa on työperusteinen. Kaksi kolmesta vastaajasta oli työelämässä ja noin puolet korkeasti koulutettuja.

Tutkimuksen toteutti Ellun Kanojen toimeksiannolla Taloustutkimus Oy.