tiistai 13. lokakuuta 2015

MTV: Kansanedustaja: Konstit pakolaisten työllistymiseen toimivat todennäköisesti myös kantaväestöön

MTV: Kansanedustaja: Konstit pakolaisten työllistymiseen toimivat todennäköisesti myös kantaväestöön 14.10.2015
Taloussanomat: Vartiainen: Onko meillä liian avokätinen sosiaaliturva?
Taloussanomat: "Turvapaikanhakijoita varten rakennettava lisää asuntoja"
Uusi Suomi: Turvapaikanhakijat lorvivat sossun tuilla? – Kokoomuslainen kuittailee suomalaisille
Kauppalehti: "Jos järjestelmä passivoi maahanmuuttajia, se passivoi myös kantasuomalaisia"

Maahanmuuttoseminaarissa tänään puhunut kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) tyrmäsi - ties monettako kertaa - puheet siitä, että turvapaikanhakijoiden työllistyminen veisi kantaväestön työpaikkoja ja alentaisi palkkatasoa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen entisen ylijohtajan mukaan tilanne on päinvastainen: työpaikkojen määrä ei ole vakio, vaan uudet ihmiset synnyttävät lisää työpaikkoja.

– Kuvitellaan tilanne, että jonain vuonna syntyisi poikkeuksellisen paljon vauvoja Suomeen. Eihän meistä kukaan ajattelisi, että voi voi, meille tulee 18 vuoden päästä korkea työttömyys ja palkat alenevat, kun nämä vievät työpaikkoja.

Vartiainen sanoo, että turvapaikanhakijoiden työllistämishaaste antaa aihetta "itsetutkiskelevaan keskusteluun suomalaisen verotuksen ja sosialiturvan periaatteista".

– Sellaiset ratkaisut, jotka alentavat maahanmuuttajien työttömyyttä, todennäköisesti alentavat myös kantasuomalaisten työttömyyttä.

Vartiainen katsoo, että muun muassa oppisopimustoiminnan ehtoja voisi helpottaa ja palkoissa lisätä paikallista sopimista, jotta turvapaikanhakijat pääsisivät alemmalla palkalla opettelemaan työtä.

Euroopan muuttoliikeverkoston tilaisuudessa Helsingissä pohdittiin tänään, miten maahanmuuttopolitiikalla tuetaan ulkomaisten investointien ja korkeasti koulutettujen työntekijöiden saamista Suomeen.

________________________________________________

Taloussanomat: Vartiainen: Onko meillä liian avokätinen sosiaaliturva?

Maahanmuuttajat voivat hyödyttää ikääntyvää Suomea, arvioi Juhana Vartiainen. Mutta vain mikäli he työllistyvät. Vartiainen toivoi oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ja paikallisen sopimisen lisäämistä.

Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden työllistymisestä käytävä keskustelu pakottaa Suomen pohtimaan työmarkkinoiden toimivuutta, arvioi kansanedustaja (kok.) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen entinen pääjohtaja Juhana Vartiainen. Keskustelu pitäisi hänestä laajentaa työperäisten maahanmuuttajien työllistymiseen ja suomalaisiin.

– Olen aika vakuuttunut siitä, että ratkaisut, joilla tänne muuttajat työllistyvät, ovat samoja kuin joilla suomalaiset työllistyvät. Tämä pakottaa meidät terveellisellä tavalla pohtimaan työelämän sääntöjä ja työmarkkinoiden joustavuutta, Vartiainen sanoi puhuessaan Euroopan muuttoliikeverkoston järjestämässä seminaarissa.

Vartiaisen mukaan on selvää, että Suomi tarvitsee lisää nuoria maahanmuuttajia. Suomi ikääntyy ja huoltosuhde horjahtelee. Maahanmuuttajat – sekä työperäiset tulijat että turvapaikanhakijat – voivat hyödyttää Suomea, mikäli he työllistyvät.

Vartiaisen mielestä maahanmuuttokeskustelu on osoittanut tarvetta keskustella jopa suomalaisen sosiaaliturvan tasosta. Hänen mukaansa moni on esittänyt, että Suomen sosiaaliturvajärjestelmä houkuttelee ihmisiä tänne elämään joutilaina.

– Minusta kriittinen kysymys on, että onko meillä todella niin avokätinen sosiaaliturvajärjestelmä, että se houkuttelee ja tekee mahdolliseksi elää täällä mukavasti veronmaksajien rahoilla. Voisiko sitten olla niin, että joku kantasuomalainen käyttää sitä? Vartiainen sanoi.

Suomessa kannattaisi nyt Vartiaisen mielestä pohtia muun muassa oppisopimuskoulutuksen kehittämistä, jotta se houkuttelisi paremmin ja ohjaisi nuoria enemmän työelämään. Lisäksi Vartiainen peräänkuulutti pohdiskelua paikallisen sopimisen lisäämisestä, jotta esimerkiksi puutteellinen kielitaito voitaisiin huomioida palkassa.

Vartiainen huomautti, että maahanmuuton hyötyjä ajatellessa myös ihmisten hyvinvoinnilla on arvoa.

– Jos ihmiset tulevat tänne pakolaisina, maahanmuutto on usein lähes itsestään selvästi järkevää, koska ihmiset saavat täällä usein paremman elämän kuin siellä mistä he lähtevät, Vartiainen sanoi.

________________________________________________

Taloussanomat: "Turvapaikanhakijoita varten rakennettava lisää asuntoja"

Maahanmuuttajat hakeutuvat yleensä kasvukeskuksiin ja pärjäävät niissä paremmin Vartiainen sanoi.

Suomi voi tukea turvapaikan hakijoiden työllistymistä rakentamalla lisää asuntoja kasvukeskuksiin, arvioi kansanedustaja (kok.) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n entinen pääjohtaja Juhana Vartiainen.

Hänen mukaansa turvapaikanhakijoiden hajasijoittaminen ympäri maata tyhjien asuntojen perässä voi olla järkevää akuutissa alkuvaiheessa.

– Kokemus kuitenkin on, että maahanmuuttajat hakeutuvat kasvukeskuksiin ja pärjäävät niissä paremmin, Vartiainen sanoi Taloussanomille.

Hän huomauttaa, ettei Suomeen pakolaisina jäävien turvapaikanhakijoiden asuinpaikoista päätetä keskitetysti, vaan nämä saavat muuttaa minne haluavat.

– He tietysti hakeutuvat sinne, missä arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti. Meillä on Suomessa ehkä hieman liikaa tällainen suunnitelmatalous, jossa ajattelemme, että mihin me heidät sijoitamme ja miten me keksimme heille tekemistä, Vartianen sanoo.

Mikäli talous ja työmarkkinat toimivat hyvin, ihmiset kyllä keksivät itse itselleen tekemistä, Vartiainen arvioi.

________________________________________________

Uusi Suomi: Turvapaikanhakijat lorvivat sossun tuilla? – Kokoomuslainen kuittailee suomalaisille

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ihmetteli tänään Euroopan muuttoliikeverkoston seminaarissa pitämässään puheenvuorosta suomalaisten kaksijakoista suhtautumista sosiaaliturvaan.
Hänen mielestään suomalaiset pelkäävät maahanmuuttajien tulevan Suomeen elämään ”sossun” varassa, kun taas jos puhutaan sosiaaliturvasta irrallaan maahanmuutosta, suomalaisten mielestä sosiaaliturvan taso on liian matala.

- Kun puhutaan turvapaikanhakijoista, ollaan sitä mieltä, että tämä meidän hyvä sosiaaliturvajärjestelmä houkuttelee tänne ihmisiä elämään joutilaina sosiaaliturvalla. Silloin se kriittinen kysymys, joka meidän suomalaisten täytyy itselleme tehdä on se, että onko todella näin. Onko meillä niin avokätinen sosiaaliturvajärjestelmä että se tekee mahdolliseksi elää täällä joutilaina veronmaksajien rahoilla? Vartiainen kyseli.

Hän huomautti, että jos turvapaikanhakijoiden on mahdollista elää sosiaaliturvan varassa, sama on mahdollista myös kantaväestölle.

- Ehkäpä se [sosiaaliturvajärjestelmä] on yleisesti liian avokätinen tai ainakin sellainen, ettei se ole omiaan riittävällä ponnella työntämään ihmisiä työelämään, päätti kokoomuslainen ajatuskulkunsa.

Vartiaisen mielestä monilla suomalaisilla on julkilausumaton ajatus siitä, että suomalaiset ovat ahkerampia kuin muut. Vartiainen sanoi ajattelevansa taloustieteilijänä niin, että kaikki ihmiset ovat suunnilleen samankaltaisia toimijoita talouden näkökulmasta.

- Se olisi parempi lähtökohta kuin se implisiittinen [julkilausumaton] rasismi, että ajattellaan, että ne ongelmat, jotka koskevat maahanmuuttajien työllistymistä, eivät muka koske meitä itseämme, Vartiainen sanoi.

________________________________________________


Kauppalehti: "Jos järjestelmä passivoi maahanmuuttajia, se passivoi myös kantasuomalaisia"

Maahanmuuttajat työllistyvät samoilla säännöillä ja periaatteilla kuin muutkin suomalaiset, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:in entinen johtaja, nykyinen kokoomuksen kansanedustaja puhui Euroopan muuttoliikeverkoston EMV:n Maahanmuuttoseminaarissa Helsingissä tiistaina.

Työllistymisen edellytyksien parantamiseen on panostettava kaikkien suomalaisten ja Suomeen tulevien kohdalla, Vartiainen sanoi.

Yhtenä esimerkkinä Vartiainen ottaa esiin oppisopimuskoulutuksen.

"Pitäisikö meidän hieman löysätä esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kriteerejä, siirtyä vaikkapa germaaniseen suuntaan", hän kysyy ja viittaa saksalaisiin työmarkkinoihin.

Vartiainen ottaa esimerkisi työllistymisen esteistä sosiaaliturvajärjestelmän.

"Jos suomalainen sosiaalietuusjärjestelmä on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille liian avokätinen ja passivoiva, silloinhan se on liian avokätinen ja passivoiva myös kantasuomalaisille", Vartiainen toteaa.

"Miksi sitä samaa järjestelmää pidetään silloin riittämättömänä ja alistavana, kun siitä keskustellaan kantasuomalaisten elintason kannalta?", hän kysyy.

Vartiaisen mukaan työttömyysaste ei riipu siitä, mikä on työvoiman koko. Työpaikkojen määrä ei ole vakio.

"Tämä harha on valitettavan yleinen suomalaisessa keskustelussa", Vartiainen sanoo.

"Se, että työvoiman kasvu merkitsisi aina myös työttömyyden kasvua, ei ole totta."

Suomalaiset pitävät Vartiaisen mukaan itseään jostain syystä kaikkia muita ahkerampina.

"Itse en ihan jaksa uskoa, että näin olisi."

Hänestä on hyvä, että maahanmuutto pakottaa suomalaiset keskusteluun, jossa joudutaan miettimään työmarkkinajärjestelmää uusiksi.

"On outo nationalistinen harha, että järjestelmä, joka toimisi kansasuomalaisille hyvin, ei toimisi hyvin myös maahanmuuttajille."