sunnuntai 25. lokakuuta 2015

Keskisuomalainen: Suomessa asuvista turkkilaisista lähes joka kolmas yrittäjänä, somaleista prosentti

Keskisuomalainen: Suomessa asuvista turkkilaisista lähes joka kolmas yrittäjänä, somaleista prosentti 25.10.2015
Iltalehti: Sunnuntaisuomalainen: Kielitaito jarruttaa maahanmuuttajien yrittämistä

Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista noin kahdeksan prosenttia toimii yrittäjänä, kun kantaväestön keskiarvo oli prosenttia suurempi. Toisaalta kansallisuuksien välillä on suuria eroja. Esimerkiksi Turkin kansalaisista yrittäjiä oli 27 prosenttia ja thaimaalaisista naisista 13 prosenttia. Somalialaisista yrittäjiä oli vain yksi prosentti, irakilaisista kuusi.

Luvut perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoihin vuodelta 2013. Ulkomaan kansalaisille tehdyt myönteiset starttirahapäätökset ovat pysyneet viime vuosina samalla tasolla, noin 350 kappaleessa vuodessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan maahanmuuttajat kokivat yrityksen perustamisen Suomessa pääsääntöisesti helpoksi ja nopeaksi. Poikkeuksen teki ravintola-ala, jolla voimakas sääntely yllätti.

– Nämä asiat eivät kuitenkaan liity maahanmuuttajuuteen vaan ovat kaikille yrittäjille yhtä vaikeita tai helppoja, tutkija Satu Aaltonen Turun yliopistosta muistuttaa.

Selvityksen perusteella kielitaidon puute sekä yrittäjyyttä tukevien palveluiden heikko tuntemus ovat yleisiä haasteita maahanmuuttajien yrittäjyydelle.

Suomalainen yritystukijärjestelmä on laaja: tarjotaan neuvontaa, kursseja, yrityskiihdyttämöjä, hautomoja ja niin edelleen. Pelkästään aloittaville yrittäjille on olemassa kymmeniä erilaisia palveluita. Mitään palvelua ei kuitenkaan ole kohdennettu erityisesti maahanmuuttajille, joten esimerkiksi hallinnolliset lomakkeet ja rekisteröinti on hoidettava suomen tai ruotsin kielellä.

– Yrittäjät kokivat suurimmiksi ongelmikseen kieli- ja kulttuuriosaamisen puutteet, Aaltonen sanoo.

Koska Suomessa ei ole pelkästään maahanmuuttajien asuttamia alueita, yrittäjän on menestyäkseen pakko integroitua ympäröivään kulttuuriin.

– Yrittäjyyden kauppaamisessa tulisi kuitenkin välttää stereotypioita tyyliin irakilaiset ja turkkilaiset kebab-kauppiaiksi. Maahanmuuttajia tulisi kannustaa kunnianhimoisiin hankkeisiin alusta alkaen, Aaltonen näkee.

___________________________________

Iltalehti: Sunnuntaisuomalainen: Kielitaito jarruttaa maahanmuuttajien yrittämistä

Etenkin ravintola-alalla rankka sääntely vaikeuttaa maahanmuuttajayrittäjien toimintaa Suomessa, kertoo Väli-Suomen Median Sunnuntaisuomalainen.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) selvityksen mukaan maahanmuuttajat kokivat yrityksen perustamisen pääasiassa helpoksi muilla aloilla paitsi ravintola-alalla.

- On todella vaikea ymmärtää, mitä lukee papereissa ja mitä meiltä odotetaan, thairavintolaa Äänekoskella pitävä Suwaree Hensawang kertoo Sunnuntaisuomalaiselle.

TEMin selvityksessäkin todetaan, että kielitaidon puute, suomalaisen kulttuurin heikko tuntemus sekä yritystukien ja -palveluiden monimutkaisuus vaikeuttavat maahanmuuttajien yrittäjyyttä.

Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista noin kahdeksan prosenttia toimii yrittäjänä. Kansalaisuuksien väliset erot ovat suuria: esimerkiksi Turkin kansalaisista lähes joka kolmas oli yrittäjä TEMin vuoden 2013 tilastojen mukaan. Myönteisen starttirahapäätöksen saa vuosittain noin 350 ulkomaan kansalaista.

Kantaväestöstä noin yhdeksän prosenttia on yrittäjiä.