perjantai 11. marraskuuta 2011

Ilta-Sanomat: Venäläisasuntojen murtosarjan motiivi paljastui

Ilta-Sanomat/STT: Venäläisasuntojen murtosarjan motiivi paljastui 11.11.2011

Poliisi on selvittänyt laajan murtojen sarjan Imatralla.
Kohteina oli venäläisomisteisia vapaa-ajan asuntoja, joita vahingoitettiin ja sotkettiin. Rikosilmoituksia murroista tehtiin yhteensä 17. Teot tapahtuivat viime vuoden maaliskuun ja tämän vuoden elokuun aikana.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena tai törkeän varkauden yrityksinä. Tekijöiksi paljastuivat paikalliset 17–20-vuotiaat nuoret. Päätekijöitä on viisi. Kaikki ovat kuulusteluissa tunnustaneet syyllisyytensä epäiltyihin rikoksiin. Kolme nuorta on ollut pidätettyinä.

Tekojen motiivina oli omaisuuden anastaminen. Kohteet valittiin osin sillä perusteella, että omistajat olivat melko harvoin paikalla. Poliisin mukaan tekoihin ei liity venäläisvihamielisyyttä.

_________________________________

YLE Etelä-Karjala: Venäläisasuntoihin murtautuneet olivat nuoria aikuisia

Poliisi on pääosin selvittänyt venäläisomistuksessa oleviin kiinteistöihin tehdyt murrot ja ilkivallan Imatralla. Tekijöinä ovat olleet 17-20 -vuotiaat imatralaiset ja lappeenrantalaiset miehet ja naiset.

Etelä-Karjalan poliisi on selvittänyt pääosin venäläisomistuksessa oleviin asuntoihin tehdyt murrot Imatralla. Tekijät ovat olleet imatralaisia ja lappeenrantalaisia nuoria miehiä ja naisia. He ovat iältään 17-20 -vuotiaita. Päätekijöinä rikoksiin on viisi henkilöä.

Tekijät eivät ole olleet poliisin kanssa juurikaan tekemisissä ennen tätä rikossarjaa. Kaikki epäillyt ovat kuulusteluissa tunnustaneet syyllistyneensä rikoksiin, joista heitä epäillään. Kolme epäillyistä on ollut pidätettynä.

Motiivina varastaminen, ei rasismi

Tekojen motiiviksi esitutkinnassa on selvinnyt yksinkertaisesti omaisuuden anastaminen. Tekopaikkojen sotkemisen motiiviksi esitutkinnassa on selvinnyt jännityksen hakeminen. Koska teot kohdistuivat venäläisten omistuksessa oleviin kiinteistöihin, poliisi selvitti myös rasismia motiivina.

Poliisin mukaan tekijät valitsivat kohteet, koska kiinteistöjen omistajat ovat olleet paikalla melko harvoin ja kohteet ovat olleet muutoinkin houkuttelevia anastusrikoksen kohteita. Tutkinta ei antanut syytä epäillä vihamielisyyttä ulkomaalaisia kohtaan.

Törkeitä varkauksia sekä omaisuuden vahingoittamista

Tutkittavana oleva rikokset ovat tapahtuneet maaliskuun 2010 ja elokuun 2011 välisenä aikana. Rikokset sijoittuvat Imatran Meltolan, Karhumäen ja Vuoksenniskan kaupunginosiin.

Etelä-Karjalan poliisi on selvittänyt nyt yhteensä 15 venäläisasuntoihin kohdistunutta rikosta. Neljä yritykseksi jäänyttä anastusrikosta on vielä selvittämättä.

Tekoja tutkitaan törkeänä varkautena tai törkeän varkauden yrityksenä. Osaa teoista tutkitaan myös vahingontekoina.

Teot ovat rikoslain mukaan törkeitä, koska ne ovat kohdistuneet asuttuihin asuntoihin. Mainituista teoista seitsemään liittyy muutakin omaisuuden vahingoittamista ja sotkemista, kuin mitä varsinainen anastus olisi edellyttänyt.

Poliisi on saanut osan anastetusta tavarasta takaisin. Rikosten esitutkinta jatkuu vielä muutamia viikkoja.

Varkauksia myös Lappeenrannassa ja Ruokolahdella

Imatralla tehdyn rikossarjan lisäksi poliisi on selvittänyt kaksi muuta venäläisen omistamaan asuntoon kohdistunutta törkeää varkautta.

Lappeenrannan Rauhassa tekijöiksi epäillään kahta noin 20-vuotiasta imatralaista miestä. He ovat tunnustaneet syyllisyytensä rikokseen.

Ruokolahden Puntalassa epäiltynä on kolme eteläkarjalaista miestä, joita on viime vuosina epäilty useista eri rikoksista.

Näidenkään varkauksien motiiviksi ei ole tullut esille vihamielistä suhtautumista venäläisiä kohtaan.

____________________________________________

Poliisitiedote: Poliisi on pääosin selvittänyt Imatralla venäläisomistuksessa oleviin kiinteistöihin kohdistuneet rikokset

Etelä-Karjalan poliisilaitos on tutkinut rikossarjaa, jossa oli murtauduttu lähinnä venäläisomistuksessa oleviin vapaa-ajan käytössä oleviin omakotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin. Osassa teoissa oli tehty tahallista vahinkoa ja sotkemista. Tutkittavana oleva rikossarja sisältää teot maaliskuun 2010 ja elokuun 2011 väliseltä ajalta. Rikokset sijoittuvat Imatran Meltolan, Karhumäen ja Vuoksenniskan kaupunginosiin.

Yhteensä tutkittavana olevaan päärikossarjaan kuuluu 17 eri rikosilmoitusta, joita tutkitaan törkeänä varkautena tai törkeän varkauden yrityksenä. Tekoja on pidettävä rikoslain säännösten mukaan törkeänä, koska teot ovat kohdistuneet asuttuun asuntoon. Mainituista teoista seitsemään tekoon liittyy muuta omaisuuden vahingoittamista ja sotkemista kuin mitä varsinainen anastusteko olisi edellyttänyt. Näiden seitsemän teon osalta tekijöiden epäillään syyllistyneen törkeän varkauden lisäksi vahingontekoon.

Poliisi on esitutkinnassa selvittänyt edellä mainituista rikoksista kaikki täytetyt teot mukaan lukien kaikki teot, joihin liittyy mainittu vahingontekorikos. Neljän yritysasteelle jääneen anastusrikoksen tutkinta jatkuu edelleen.

Tekijöiksi rikossarjaan on selvinnyt imatralaisia ja lappeenrantalaisia nuoria henkilöitä molemmista sukupuolista, jotka ovat iältään 17 ja 20 vuoden välillä. Päätekijöinä rikoksiin on viisi henkilöä. Vain muutamia henkilöitä on joskus aikaisemmin kuulusteltu rikoksesta epäiltynä. Tekijät eivät siis ole olleet poliisin kanssa juurikaan tekemisissä ennen tätä rikossarjaa.

Kaikki epäillyt ovat kuulusteluissa tunnustaneet syyllistyneensä rikoksiin, joista heitä epäillään. Kolme epäillyistä on ollut pidätettynä.

Tekojen motiiviksi esitutkinnassa on selvinnyt yksinkertaisesti omaisuuden anastaminen. Tekopaikkojen sotkemisen motiiviksi esitutkinnassa on selvinnyt jännityksen hakeminen. Tutkinnassa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että onko asiassa syytä epäillä vihamielistä suhtautumista venäläisiin, koska teot ovat kohdistuneen venäläisten henkilöiden omistamiin kohteisiin ja koska teoissa on ollut paikkojen sotkemista. Tutkinnassa ei ole tullut esille tällaista vihamielistä suhtautumista. Sen sijaan kohteet ovat tutkinnan perusteella valikoituneet juuri näihin kohteisiin, koska kiinteistöjen omistajat ovat olleet paikalla melko harvoin ja kohteet ovat olleet muutoinkin houkuttelevia anastusrikoksen kohteita.

Edellä mainitun rikossarjan lisäksi poliisi on selvittänyt kaksi muuta vastaavanlaista törkeää varkautta, jotka ovat kohdistuneet venäläisen henkilön omistamaan kiinteistöön. Nämä teot eivät kuulu edellä mainittuun rikossarjaan, vaan ovat irrallisia tekoja.Toinen rikoksista on tehty Lappeenrannan Rauhassa, johon tekijöiksi epäillään kahta noin 20-vuotiasta imatralaista miestä. Molemmat miehet ovat tunnustaneet syyllistyneensä kyseiseen rikokseen. Kummallakaan epäillyistä ei ole merkittävää rikostaustaa. Ruokolahden Puntalassa tehtyyn venäläisomistuksessa olevaan kiinteistöön kohdistuneeseen törkeään varkauteen epäillään syyllistyneen kolme etelä-karjalaista miestä. Miehet ovat olleet vuosien aikana useasti epäiltyinä eri rikoksista. Kummassakaan näissä kahdessa törkeässä varkaudessa ei ole tullut teon motiivina esille vihamielistä suhtautumista venäläisiä kohtaan.

Näiden selvitettyjen rikosten ohella poliisi on selvittänyt useita muita rikoksia, jotka ovat kohdistuneet suomalaisten kiinteistöihin. Viimeisen tilastotiedon mukaan Etelä-Karjalan poliisilaitos selvittää 40,3% poliisille ilmoitetuista omaisuusrikoksista. Nämä rikokset kuuluvat siis näihin selvitettyihin tekoihin.

Rikosten esitutkinta jatkuu edelleen muutamia viikkoja, jonka jälkeen tutkintamateriaali toimitetaan syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon.