tiistai 2. lokakuuta 2012

Yle: Helsingfors har särskilt flyktingansvar

Yle: Helsingfors har särskilt flyktingansvar 2.10.2012

Helsingfors har i år tagit emot 326 flyktingar från utlandet och från andra kommuner i Finland. Staden har förbundit sig till tio kvotflyktingar om året och har redan tagit emot fjorton stycken.

Johanna Bozgeyik jobbar som socialarbetare med integration av flyktingar och hon säger att Helsingfors har en speciell roll i huvudstadsregionen.

- Det flyttar många flyktingar från andra kommuner till Helsingfors under den treåriga integtrationstiden. Det gör att staden inte kan ta emot kvotflyktingar i någon stor utsträckning.

De små kommunerna Kyrkslätt och Grankulla har en helt annan situation. Kyrkslätt har senast tagit emot kvotflyktingar för sex år sedan och planerar att börja ta emot femton vartannat år.

Grankulla har inte tagit emot en enda kvotflykting i år trots att staden förbundit sig till åtta om året. I Grankulla hänvisar man till personalsituationen och till bostadsbrist.

På Helsingors stad säger man att det ibland kan finnas speciella krav för en lämplig bostad. Det kan handla om en stor flyktingfamilj eller personer med sjukdomar eller funktionshinder som måste få anpassat boende.

- Helsingfors kan ta endast så många kvotflyktingar som vi har lägenhet för. Det går inte att ta emot om det inte finns en bostad, säger Bozgeyik.