maanantai 25. toukokuuta 2015

Kuntalehti: Kunnilta varautumissuunnitelmat isoon pakolaismäärään

Kuntalehti: Kunnilta varautumissuunnitelmat isoon pakolaismäärään 25.5.2015

Suomen suositellaan ottavan vastaan arviolta 700 uutta turvapaikanhakijaa. EU-komissio antaa keskiviikkona suosituksensa pakolaistaakan jakamisesta nykyistä tasaisemmin jäsenmaiden kesken.

Kunnat ovat puolestaan saaneet toukokuun alussa sisäministeriön ja ELY-keskusten pyynnön tehdä suunnitelmat miten ne varautuvat pakolaisten laajamittaiseen maahantuloon.

Ministeriön maahanmuutto-osasto on pyytänyt ELY-keskuksia aloittamaan valmistelun alueellisten yhteistyöryhmien asettamiseksi maahanmuuttoon varautumiseksi.

EU-komissio esittää taakan jakamista

Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Henrik Rainio kertoi maanantaina, että pakolaisten sijoittamisessa Eurooppaan halutaan jakaa tulijat tavallaan kahteen joukkoon: ne, joita tulee nyt Eurooppaan Afrikasta, ja toisena ryhmänä ne, jotka ovat jo aiemmin tulleet ja sijoittuneet vain muutamaan EU-maahan.

Belgian, Italian, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Unkarin tilannetta halutaan helpottaa EU:n sisällä sillä, että näitä pakolaisia otettaisiin nykyistä enemmän myös muihin maihin.

Taakanjaossa EU-komission suositus Suomen lisämääräksi olisi muutamia satoja, ehkä 700, Rainio sanoi.

EU-komissio voi antaa pakolaisten vastaanottamisesta suosituksia, ei määrätä jäsenvaltioita toimenpiteisiin.

Valtio toivoo kunnilta aiesopimuksia vastaanotosta

Suomessa pakolaisten sijoittamisessa vallitsee suositusmenettely valtion ja kuntien välillä. Osa kunnista on tehnyt sopimuksia pakolaisten vastaanotosta, osa ei.

Kuntia pyydetään nyt tekemään touko-kesäkuun aikana, viimeistään elokuussa aiesopimukset siltä varalta, että Suomessa alkaa laajamittainen maahanmuutto. Maahantulon ja pakolaisten sijoittamisen järjestelyn organisoinnissa on tarvittaessa mukana koko viranomaiskenttä: kuntien ohella sisäministeriö, ELY-keskukset, poliisi, puolustusvoimat sekä järjestöjä, muun muassa SPR.

Koulut ja hallit majoituskäyttöön

Kunnissa varautuminen merkitsee konkreettisten majoitustilojen etsimistä. Tehtävänä on laatia esitys sekä aikataulu aiesopimusten mukaisesti mahdollisista perustettavista järjestely- tai vastaanottokeskuksista. Niiden tilojen osalta, joista ei tehdä aiesopimuksia, laaditaan erillinen käyttöönottojärjestys.

Kunnissa pakolaisten järjestely- ja vastaanottokeskuksina voivat toimia esimerkiksi urheiluhallit ja osa kouluista.

Kunnille esitetään varautumissuunnitelmassa, että ne solmivat pakolaisten vastaanotosta aiesopimuksen ELY-keskuksen kanssa. Uudellamaalla ELY-keskuksen tavoitteena on 11 400 majoituspaikkaa.

Sisäministeriön ohjeen mukaan laajamittaisen maahantulon varautumisessa majoituspaikkatavoite kaikkien ELY-keskusten alueella on yhteensä 80 000.

Yhteinen vastuu jaettava yhdessä

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ei halua dramatisoida sitä, jos pakolaisia tulee Suomeen muutama sata lisää. Nyt esillä olleen 700:n sijasta on puhuttu myös 300 uudesta pakolaisesta.

Kietäväinen huomauttaa, että valtio on ryhtynyt sijoittamaan oleskeluluvan saaneita pakolaisia kuntiin ilman sopimuksia. Häntä huolestuttaa, jos pakolaisten sijoittelussa syntyy vastakkainasettelu valtion ja kuntien välillä.

Yhteiskunnan tulee jakaa yhteinen taakka yhdessä ja huolehtia siitä, että tänne tulevat pakolaiset kotiutetaan.