torstai 14. toukokuuta 2015

Yle: Suomen Pakolaisapu hallitusneuvotteluista: Pelättyä parempi lopputulos

Yle: Suomen Pakolaisapu hallitusneuvotteluista: Pelättyä parempi lopputulos 14.5.2015
Helsingin Sanomat: Rkp:n Haglund arvostelee tulevaa hallitusta: "Maahanmuuttajat leimataan kustannukseksi"
Iltalehti: Arhinmäki: Hallitus lisää maahanmuuton kustannuksia

Suomen Pakolaisavussa huokaistiin helpotuksesta.

Sipilän, Soinin ja Stubbin maahanmuuttolinjaukset olivat odotuksia myönteisemmät.

– Ne kuulostivat pelättyä paremmalta. Olemme Pakolaisavussa hyvin tyytyväisiä siihen, että pakolaiskiintiö päätettiin pitää tällä samalla tasolla eli 1050 pakolaisessa, Suomen Pakolaisavun viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta toteaa.

Pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia edistävässä järjestössä pelättiin, että Suomen pakolaiskiintiö päätyisi leikkauslistalle.

– Paljon on puhuttu tämän pakolaiskiintiön laskusta, ja että se tulisi sitoa tähän taloudelliseen tilanteeseen. Olemme vastustaneet sitä, koska maailmanhätä ei katso taloussuhdanteita. Olemme tyytyväisiä siihen, että kiintiöön ei nyt koskettu. Maailmassa on nyt enemmän pakolaisia kuin koskaan, Väkiparta muistuttaa.

EK pettyi

Hallitusneuvotteluissa otettiin kantaa myös työperäiseen maahanmuuttoon.

Ainakin Kokoomus on vastustanut siihen liittyvää tarveharkintaa, jota on pidetty byrokraattisena.

Tarveharkinnan säilyttäminen työperäisen muuton yhteydessä oli pettymys Elinkeinoelämän Keskusliitolle.

– Kyllä tämä saatavuusharkinnan säilyttäminen on meille pettymys. Toki siellä on todettu työperusteisen maahanmuuton tärkeys ja se, että menettelyä aiotaan sujuvoittaa nykyisestä. Toivottavasti niillä pystytään täyttämään yritysten tarpeet, EK:n asiantuntija Mikko Räsänen toteaa.

EU:n komissio ilmoitti keskiviikkona, että se aikoo esittää uutta 20 000 pakolaisen kiintiötä jäsenmailleen.

Sen perusteella esimerkiksi Suomen pitäisi ottaa vastaa 300 uutta pakolaista, mutta Suomen hallitusneuvottelijoiden mukaan kiintiö on jo täynnä.

_______________________________________

Helsingin Sanomat: Rkp:n Haglund arvostelee tulevaa hallitusta: "Maahanmuuttajat leimataan kustannukseksi"

Tulevan hallituksen uudet maahanmuuttopoliittiset linjaukset heikentävät Suomen talouskasvua ja kilpailukykyä houkutella Suomeen maahanmuuttajia, sanoo Rkp:n puheenjohtaja Carl Haglund.

"Pidän todella surullisena sitä, että maahanmuuttajat leimataan kustannukseksi."

Tilanteessa, jossa Suomi tarvitsee väestönkasvua ja talouskasvua, ei pitäisi Haglundin mukaan olla varaa antaa mahdollisille Suomeen muuttajille sitä viestiä, jonka hallitus nyt antaa. "Miten houkutellaan ihmisiä, kun ensimmäinen viesti on se, että me muuten sitten laskemme, mitä maksat?"

Haglund pitää tulevan hallituksen maahanmuuttolinjausta kokonaisuutenaan sävyltään outona. Erityisesti häntä järkyttää kuitenkin juuri linjaus laatia selvitys maahanmuuton kustannuksista.

"Linjaus on todella populistinen. Olen surullinen siitä, että keskusta ja kokoomus ovat antaneet periksi perussuomalaisille, joiden vaatimus tämä alun perin lienee ollut."

Haglund olisi odottanut keskustan Juha Sipilän ja kokoomuksen Alexander Stubbin tuntevan paremmin esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) selvitykset maahanmuutosta. Evan arvion mukaan vuotuisen nettomaahanmuuton pitäisi lähes kaksinkertaistua nykyisestä, jotta työllisyysaste saataisiin kansantalouden kannalta kestäväksi.

Vattin raportissa arvioitiin muun muassa kotouttamisen ja kouluttamisen vaikutusta sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudelliseen hyvinvointiin. Kokoomusta hallitusohjelmaneuvottelujen maahanmuutto-työryhmässä edustivat Arto Satonen, Tiina Rytilä ja Vattin entinen ylijohtaja Juhana Vartiainen.

Vartiainen on aiemmin arvioinut julkisuudessa, että tutkimuksista ei ole suurta apua, kun arvioidaan maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia.

Myös tulevan hallituksen kanta siihen, miten Suomi suhtautuu EU:n komission suunnitelmiin jakaa vastuuta Välimeren siirtolaiskriisistä, on Haglundin mukaan syvä pettymys.

"Olen pettynyt siihen, ettei tuleva hallitus halunnut osoittaa ymmärrystä sille komission linjaukselle, että on järkevää pyrkiä jäsenmaiden yhteiseen taakanjakoon pakolaispolitiikassa."

Stubb ilmoitti keskiviikkona, että Suomen uusi hallitus ei halua turvapaikanhakijoiden EU:n sisäisiä siirtoja pakollisiksi unionin jäsenmaille. EU-komissio kertoi keskiviikkona, että se aikoo antaa tällaisesta järjestelystä esityksen toukokuun lopussa.

Haglund vaatii myös, että EU:n Suomelle mahdollisesti asettama uusi noin 300 pakolaisen kiintiö EU-maiden yhteisestä 20 000 kiintiöpakolaisesta nostaa Suomen kiintiöpakolaisten määrää vähintäänkin 300:lla.

"Välimeren siirtolaistilanne on katastrofaalinen, mutta tuleva hallitus ei ymmärrä asian vakavuutta. Pakolais- ja maahanmuuttopolitiikka menevät aivan väärään suuntaan ja ovat sävyltään todella omituisia."

_____________________________________________

Iltalehti: Arhinmäki: Hallitus lisää maahanmuuton kustannuksia

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki pitää hyvänä sitä, että hallitus on päättänyt lisätä maahanmuuton kustannuksia.

Arhinmäki kirjoittaa blogissaan, että maahanmuuton kustannuksia ovat lähinnä kielenopetuksen ja muun kotouttamisen kustannukset.

Hallitusneuvotteluissa linjattiin eilen, että kotouttamista tehostetaan esimerkiksi lisäämällä kielen opetusta, tukihenkilötoimintaa parantamalla ja lasten osallistumisella varhaiskasvatukseen.

Arhinmäki huomauttaa, että perussuomalaiset vaativat vaalikampanjansa aikana kustannusten vähentämistä.

Lähde: Arhinmäen blogi