keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Yle: Harva hakee Suomesta turvapaikkaa

Yle: Harva hakee Suomesta turvapaikkaa 13.5.2015

EU-komissio julkaisee tänään muuttoliikestrategian. Sen odotetaan esittävän turvapaikanhakijoiden sijoittamista tasaisemmin EU-maihin.

Turvapaikanhakijamäärien kasvu on saanut EU:n miettimään, miten jakaa vastuuta ja taakkaa tasaisemmin eri EU-maiden kesken. Joihinkin maihin turvapaikanhakijoita tulvii, toisiin hakijoita ei tule lainkaan.

EU-komissio kertoo tänään, miten maahanmuuttajamäärien kasvu saataisiin hallintaan ja miten turvapaikanhakijoista huolehtiminen jatkossa jaettaisiin EU-maiden kesken.

Komissio esittänee, että kaikki EU-maat ottaisivat kiintiöpakolaisia ja vastuuta tasattaisiin EU-maiden kesken.

Komissio tullee esittämään myös turvapaikanhakijoiden ja jo turvapaikan saaneiden uudelleen sijoittamista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun EU harkitsee turvapaikanhakijoiden siirtämistä. Ajatusta ovat kannattaneet etenkin Välimeren rantavaltiot.

Suomi häntäpäässä turvapaikanhakijoiden määrissä

Suomi on korostanut ottavansa vastuuta kiintiöpakolaisista. Turvapaikkaa Suomesta haetaan kuitenkin vähän – tuhatta asukasta kohti hakemuksia tulee 0,7. Se on hieman enemmän kuin esimerkiksi Baltian maissa, mutta selvästi vähemmän kuin useimmissa Länsi- ja Keski-Euroopan maissa.

Jos EU alkaisi siirtää turvapaikanhakijoita tai turvapaikan saaneita, Suomi saattaisi olla niiden maiden joukossa, joihin heitä sijoitettaisiin.

Komissio haluaa velvoittaa jäsenmaat vastuunkantoon

Määrällisesti eniten turvapaikanhakijoita tulee Saksaan ja Ruotsiin sekä Välimeren maihin. Saksaan tuli viime vuonna 200 000 ja Ruotsiin 80 000 turvapaikanhakijaa.

EU-maista Ruotsiin tulee väkilukuun nähden eniten turvapaikanhakijoita (8,4 / 1 000 asukasta), toisena on Unkari (4,3 / 1 000 asukasta). Myös Itävaltaan tulee paljon hakemuksia. Unkari sijaitsee paperittomien maahantulijoiden reitillä, mutta Unkarin läpi myös kuljetaan Saksaan ja Itävaltaan.

Tähän asti EU-maat ovat vapaaehtoisesti voineet ottaa vastaan muihin maihin tulleita turvapaikanhakijoita. Komissio kuitenkin tutkii, voisiko maat velvoittaa tähän.