keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Helsingin Sanomat: EU nostaa pakolaiskiintiön 20 000:een – Suomen osuus 293 kiintiöpakolaista

Helsingin Sanomat: EU nostaa pakolaiskiintiön 20 000:een – Suomen osuus 293 kiintiöpakolaista 13.5.2015
Yle: EU-komissio haluaa jakaa vastuuta turvapaikanhakijoista jäsenmaiden kesken

Euroopan komissio esittää, että EU-maat ottavat vuosittain 20 000 kiintiöpakolaista vuosittain kolmansista maista helpottaakseen Välimeren siirtolaiskriisiä ja muun muassa Syyrian sodan aiheuttamaa pakolaistilannetta Pohjois-Afrikassa. Suomen osuus tästä 20 000 kiintiöpakolaisesta on 293 pakolaista.

Käytännössä määrä on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta Suomen nykyiseen pakolaispolitiikkaan. Suomi voisi myös halutessaan sisällyttää uuden kiintiöpakolaisosuuden nykyiseen omaan kansalliseen pakolaiskiintiöönsä, joka on ollut kahtena edellisenä vuonna 1 050 kiintiöpakolaista.

Komissio julkaisi keskiviikkona tiedonannon Euroopan muuttoliikestrategiasta. Kiintiöpakolaisten lisäksi komissio ehdottaa jäsenmaille mallia, jossa tasataan turvapaikanhakijoiden aiheuttaman paineen tasaamista Etelä-Euroopan mailta koko EU-alueelle. Jäsenmaat voisivat hätätilanteissa päättää vastuunjaosta.

Kyse olisi siitä, että todennäköisimmin suojaa tarvitsevia turvapaikanhakijoita siirrettäisiin muihin jäsenmaihin, jotka vastaisivat turvapaikkahakuprosessista.

Suomen osuus olisi 1,72 prosenttia siitä määrästä turvapaikanhakijoita, joita EU-jäsenmaat päättäisivät sijoittaa muihin EU-maihin. Päätös kaikkia EU-jäsenmaita koskevasta vastuunjaosta voitaisiin tehdä määräenemmistöllä, päätös velvoittaisi myös niitä jäsenmaita, jotka sitä vastustavat.

Kunkin maan osuuteen vaikuttaa komission ehdotuksen mukaan neljä seikkaa: jäsenmaan asukasluku, bruttokansantuote, se, kuinka paljon maassa on jo entuudestaan turvapaikanhakijoita sekä jäsenmaan työttömyysprosentti.

Tällä laskukaavalla suurimman osuuden uudelleensijoitettavista turvapaikanhakijoista saa Saksa, 18,42 prosenttia. Seuraavaksi eniten turvapaikanhakijoita siirrettäisiin Ranskaan, Italiaan ja Espanjaan.

________________________________________________

Yle: EU-komissio haluaa jakaa vastuuta turvapaikanhakijoista jäsenmaiden kesken

Komissio aikoo esitellä väliaikaisen ehdotuksen turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta eri EU-maihin kuun loppuun mennessä ja pysyvän ehdotuksen vuoden loppuun mennessä.

EU:n komissio esittää uudessa muuttoliikestrategiassaan, että vastuuta unioniin tulevista turvapaikanhakijoista jaettaisiin tasaisemmin eri jäsenmaiden kesken. Pyrkimyksenä on auttaa niitä maita, joihin tulee suuria maahanmuuttajavirtoja.

Komissio aikoo jo toukokuun loppuun mennessä ehdottaa väliaikaista mekanismia suojelun tarpeessa olevien ihmisten sijoittamisesta unionin alueelle. Vuoden loppuun mennessä on tarkoitus laatia ehdotus pysyväksi järjestelmäksi, jolla turvapaikanhakijoita sijoitettaisiin EU-maihin suurten maahanmuuttajavirtojen aiheuttamissa tilanteissa.

Komissiolta on kuun loppuun mennessä tulossa myös ehdotus unioninlaajuiseksi suunnitelmaksi, jossa 20 000 suojelun tarpeessa olevaa ihmistä uudelleensijoitettaisiin eri EU-maihin. Tähän ohjataan lisärahoitusta 50 miljoonaa euroa vuosina 2015 ja 2016.

Komissio toteaa, ettei mitään jäsenmaata tulisi jättää yksin kohtaamaan suurten muuttajamäärien painetta.

Ehdotus sisältyy komission keskiviikkona esittelemään muuttoliikestrategiaan.

Strategiassaan komissio ehdottaa myös toimia, joilla pyritään estämään uudet siirtolaiskuolemat Välimerellä sekä torjumaan ihmissalakuljetusta.