keskiviikko 6. toukokuuta 2015

Kansan Uutiset: Oikeiston ajatuspaja Libera: ”Maahanmuuttokeskustelu edustaa orjanomistajan ajattelutapaa”

Kansan Uutiset: Oikeiston ajatuspaja Libera: ”Maahanmuuttokeskustelu edustaa orjanomistajan ajattelutapaa” 6.5.2015
Heikki Pursiainen: Liberaali maahanmuuttopolitiikka (Liberan blogi) 5.5.2015

Ajatuspaja Libera, jonka hallituksessa istuu muun muassa Björn Wahlroos, ottaa kantaa maahanmuuton puolesta.

Oikeistoa lähellä olevan ajatushautomo Liberan uusi tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen ottaa Liberan sivuilla voimakkaasti kantaa suomalaisen maahanmuuttokeskustelun yksipuolisuutta ja kovuutta vastaan.

Pursiaisen mukaan maahanmuuttoa tällä hetkellä käsittelevät keskusteluaiheet ovat ongelmallisia.

”Maahanmuuttoa tarkastellaan pelkästään nykysuomalaisten hyötyjen ja kustannusten näkökulmasta. Tämä on syvästi epäliberaali, orjanomistajan ajattelutapa. Maahanmuuttajaa ei tarkastella ihmisenä, vaan resurssina meille muille”, Pursiainen kirjoittaa.

Pursiaisen mukaan ajattelutapa on epämiellyttävä, minkä lisäksi se estää näkemästä maahanmuuton todellisia hyötyjä.

”Rajojen avaaminen tuottaisi valtavan hyödyn”

”Maahanmuuton suurin hyöty ihmiskunnalle on maahanmuuttajan ja hänen perheensä hyvinvoinnin lisäys. Lisäys voi olla todella merkittävä, koska palkkataso voi Suomessa tai Euroopassa olla moninkertainen lähtömaahan verrattuna. Ihmiset eivät turhaan pane henkeään alttiiksi Välimeren yli päästäkseen”, Pursiainen huomauttaa.

Maailmanlaajuisesti rajojen avaamisesta aiheutuva hyvinvoinnin lisäys olisi Pursiaisen mukaan ”todennäköisesti valtava”.

”Arvostettu taloustieteilijä vertaa maahanmuuton esteiden vuoksi saamatta jääneitä hyötyjä jalkakäytävälle jätettyihin biljoonan dollarin seteleihin, jotka odottavat poimijaansa.”

Pursiainen vaatii, että maahanmuuttajia tarkastellaan samanlaisina ihmisinä kuin muitakin suomalaisia.

”Näin tehdään toistenkin uusien suomalaisten, nuorten kohdalla. Kukaan ei ole estämässä nuorten tuloa työmarkkinoille sen vuoksi, että lisääntyneestä kilpailusta voi olla kustannuksia nykyisille työntekijöille.”

”On aika hämmästyttävää, että ihmisten ajatteleminen ihmisinä kuulostaa radikaalilta nyky-Suomessa.”

____________________________________

Heikki Pursiainen: Liberaali maahanmuuttopolitiikka (Liberan blogi)

Suomessa tulevassa hallituksessa ovat todennäköisesti mukana “maahanmuuttokriittiset” Perussuomalaiset. Samaan aikaan koko Eurooppaa on kauhistuttanut Välimerellä hukkuneiden satojen siirtolaisten kohtalo. Maahanmuutosta onkin keskusteltu paljon, mutta keskustelu on ollut yksipuolista.

EU:n vastaus Välimeren siirtolaisten kohtaloon näyttää koostuvan sotalaivojen lähettämisestä ja viranomaisresurssien lisäämisestä. Asenteet ovat monesti kovia Suomessakin. Kun paperittomien terveydenhuoltoa käsiteltiin eduskunnassa, kansanedustajat yli puoluerajojen kunnostautuivat aika karmeilla paperittomien oikeuksia vastústavilla puheilla. Lopulta demarikansanedustaja kikkaili esityksen seuraavalle vaalikaudelle.

Lisääntyneellä maahanmuutolla on puolestapuhujansa. Työperäisen maahanmuuton lisäämistä perustellaan sillä että maahanmuuttajia tarvitaan pitämään huolta sairaista ja vanhuksista. Tässä yhteydessä mainitaan usein huonontuva huoltosuhde, jonka korjaajina maahanmuuttajat nähdään. Yleinen keskustelunaihe on myös maahanmuuton vaikutus julkistalouteen. Tästä on esitetty enemmän tai vähemmän huolellisia laskelmia. Paras tuntemani laskelma on VATT:in raportissa, josta saa paljon muutakin tärkeää tietoa maahanmuuton vaikutuksista.

Julkistalouden näkökulman lisäksi keskustelussa esiintyvät myös muut maahanmuuttajien nykyisille suomalaisille aiheuttamat hyödyt ja kustannukset. Kustannuksena nähdään maahanmuuttajien vaikutukset nykysuomalaisten palkkoihin ja työllisyyteen. Vastapainona tälle on yritysten saama edullinen työvoima.

Kaikki nämä ovat sinänsä tärkeitä keskustelunaiheita. Mutta kaikissa on sama ongelma. Maahanmuuttoa tarkastellaan pelkästään nykysuomalaisten hyötyjen ja kustannusten näkökulmasta. Tämä on syvästi epäliberaali, orjanomistajan ajattelutapa. Maahanmuuttajaa ei tarkastella ihmisenä, vaan resurssina meille muille. Maahanmuuton hyödyt ovat meidän saamamme hyödyt ja maahanmuuttajan kulutus pelkkä kustannus. Ajattelutapa on epämiellyttävä, mutta se myös estää näkemästä maahanmuuton taloudellisia hyötyjä.

Maahanmuuton suurin hyöty ihmiskunnalle on maahanmuuttajan ja hänen perheensä hyvinvoinnin lisäys. Lisäys voi olla todella merkittävä, koska palkkataso voi Suomessa tai Euroopassa olla moninkertainen lähtömaahan verrattuna. Ihmiset eivät turhaan pane henkeään alttiiksi Välimeren yli päästäkseen. Tulojen nousu johtuu siitä, että maahanmuuttajan tuottavuus Suomessa on moninkertainen lähtömaahan verrattuna. Se ei siis ole pois keneltäkään, vaan edustaa puhdasta ihmiskunnan hyvinvoinnin lisääntymistä.

Vaikka otettaisiin huomioon kaikki muut maahanmuuton hyödyt ja kustannukset, on selvää että maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäys jättää ne kokonaan varjoonsa. Maailmanlaajuisesti rajojen avaamisesta aiheutuva hyvinvoinnin lisäys olisi todennäköisesti valtava. Arvostettu taloustieteilijä vertaa maahanmuuton esteiden vuoksi saamatta jääneitä hyötyjä jalkakäytävälle jätettyihin biljoonan dollarin seteleihin, jotka odottavat poimijaansa. Lisää keskustelua täällä, täällä ja täällä.

Maahanmuuton vaikutuksia pitää siis ajatella niin, että maahanmuuttajia tarkastellaan samanlaisina ihmisinä kuin muitakin suomalaisia. Näin tehdään toistenkin uusien suomalaisten, nuorten kohdalla. Kukaan ei ole estämässä nuorten tuloa työmarkkinoille sen vuoksi, että lisääntyneestä kilpailusta voi olla kustannuksia nykyisille työntekijöille.

On aika hämmästyttävää, että ihmisten ajatteleminen ihmisinä kuulostaa radikaalilta nyky-Suomessa. Mutta on selvää, että tällainen ajattelu pakottaa arvioimaan maahanmuuttopolitiikkaa aivan eri tavalla kuin on totuttu. Kun maahanmuuttajien hyvinvointi otetaan huomioon, on vaikea keksiä miksi suurinta osaa Suomeen työhön haluavista ihmisistä ei pitäisi toivottaa tervetulleiksi. Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan olisi nykyisen tarveharkintaan perustuvan työlupajärjestelmän purkaminen. Jos avoimempien rajojen seuraukset arveluttavat, kannattaa lukea Vice-lehden hauska haastattelu.

Todennäköisen hallituspohjan vuoksi maahanmuuttajien hyvinvoinnin huomioonottava näkökulma tuskin tulee hallitsemaan poliittista keskustelua. Olisikin tärkeää, että liberaalisti maahanmuuttoon suhtautuvat pitäisivät tätä näkökulmaa esillä puoluerajoista ja vasemmisto-oikeisto -jaosta piittaamatta.