perjantai 22. toukokuuta 2015

Satakunnan Kansa: Pori haluaa parantaa maahanmuuttajien asemaa kotouttamisohjelman avulla

Satakunnan Kansa: Pori haluaa parantaa maahanmuuttajien asemaa kotouttamisohjelman avulla 22.5.2015

Porin kaupungin laatiman kotouttamisohjelman tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien kotiutumista Poriin ja luoda maahanmuuttoa tukevaa ilmapiiriä. Ohjelman kautta halutaan helpottaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia ottaa osaa yhteiskunnan toimintaan ja sopeutumaan uuteen ympäristöön.

Ohjelman ensisijaisia kehittämiskohteita ovat kielenoppimismahdollisuuksien parantaminen, maahanmuuttajien neuvontapisteen perustaminen, tulkkauspalveluiden järjestämisen selkeyttäminen, maahanmuuttajien työllistäminen sekä kiintiöpakolaisten vastaanoton organisointi ja pakolaistyön kehittäminen.

Maahanmuuttajien neuvontapiste perustetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen tiloissa toimivassa neuvontapisteessä tulee työskentelemään kaupungin työntekijä. Työntekijän tehtävänä on opastaa maahanmuuttajia oikean viranomaisen luokse ja tiedottaa laajasti maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvistä asioista

Työryhmän mielestä kaupungin nettisivuja tulisi kehittää niin, että maahanmuuttajien asioiminen verkossa olisi helpompaa.

Kotouttamisohjelman laatimiseen on osallistunut eri viranomaisia, kielikoulutuksen järjestäjiä sekä seurakuntien ja kolmannen sektorin edustajia.

Seuraavaksi kotouttamisohjelma etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn maanantaina 25.5.