torstai 14. toukokuuta 2015

Svenska Yle: Finlands nya flyktingpolitik går i gamla fotspår

Svenska Yle: Finlands nya flyktingpolitik går i gamla fotspår 14.5.2015
Svensk Ungdom: Svensk Ungdom lanserar kampanj mot SSS flyktingpolitik 13.5.2015

Den kommande regeringen kritiseras för att inte dra sitt strå till den europeiska stacken när det gäller flyktingkrisen och för att fokusera för mycket på kostnaderna för invandringen.

Några dramatiska förändringar är trots allt inte att vänta i Finlands flyktingpolitik de följande fyra åren.

Ekonomin har förutspåtts bli den svåraste frågan under regeringsförhandlingarna. Däremot verkar den kommande regeringen inte ha haft större problem att komma överens om invandringspolitiken.

När riktlinjerna för Finlands invandringspolitik presenterades i går var det först många som drog en suck av lättnad. Några dramatiska förändringar är inte att vänta trots att Sannfinländarna sitter med vid rodret. Flyktingkvoten stannar på samma nivå.

Men när den första lättnaden hade lagt sig och formuleringarna granskades i fogarna, började kritiska kommentarer höjas.

Oppositionen splittrad i invandringsfrågor

En av dem som kommer med den hårdaste kritiken är Svensk Ungdom.

- Om man ser på reaktionerna framgår det att många hade förväntat sig något värre. På det sättet har den kommande regeringens invandringsprogram fått ett positivt bemötande. Jag är ändå kritisk till den flyktingpolitik som den kommande regeringen väljer att driva, säger SU:s ordförande Ida Schauman (SFP).

Enligt Schauman ger den kommande regeringen ett sken av att Finland genom sin oförändrade flyktingkvot bär ansvar för att hjälpa situationen i Medelhavet. Det här stämmer ändå inte, menar hon.

- Finland hör till de länder som tar emot minst flyktingar i Europa, bara 0,6 procent. Dessutom finns det ett stort behov av att öka flyktingkvoten i hela Europa på grund av flyktingkrisen i Medelhavet. Att påstå att vi tar vårt ansvar är därför skrattretande.

För Ida Schauman kommer det ändå inte som en överraskning att de tre regeringspartierna vill driva en sådan här flyktingpolitik.

- Det finns liberala röster inom både Samlingspartiet och Center, men tyvärr har vi nu fått en värdekonservativ och protektionistisk regering.

SU inleder motkampanj

För att få den kommande regeringen att bära sitt ansvar inleder SU kampanjen "Ditt ansvar". Kampanjen går ut på att SU kommer att skicka ett vykort till Juha Sipilä (C) för varje person som mister livet på Medelhavet.

- I brevet kommer vi att fråga Sipilä om han fortfarande anser sig driva en vettig flyktingpolitik. Kampanjen kommer också att synas i sociala medier. Vi kommer att vara den kommande regeringens samvete då den tyvärr själv verkar sakna ett, säger Ida Schauman.

Den "nya" flyktingpolitiken

Den kommande regeringen kommer inte att förbinda sig till att dela på flyktingbördan mer än hittills. Det här trots att EU kommissionen anser att alla länder borde dela på ansvaret över båtflyktingarna som kommer över Medelhavet.

Bestämmelserna för familjeåterförening ska också ses över, så att den som vill ta hit familjemedlemmar först måste uppvisa intyg på en god ekonomi.

Regeringen kommer också att utreda noggrannare om kostnaderna för invandringen.

Dessutom kommer regeringen att skära i biståndet.

SFP: Stämpla inte invandrare som kostnad

Också SFP kritiserar den kommande regeringens invandringspolitik. Partiordförande Carl Haglund skriver på Facebook att man inte ska stämpla invandrare som en kostnad och påpekar att det redan har forskats i de ekonomiska kostnaderna kring invandring.

Haglund anser också att regeringen borde lyssna mera på EU-kommissionens krav på större solidaritet i flyktingfrågan.

SDP avvaktar med sin kritik

Oppositionens största parti, Socialdemokraterna, är betydligt försiktigare i sina uttalanden. Enligt Maarit Feldt-Ranta (SDP) går det nya invandringsprogrammet helt i linje med den politik som drivits av den förra regeringen, och för inte med sig något nytt.

- Eftersom regeringskoalitionen är väldigt konservativ och Sannfinländarna har varit öppet invandringsfientliga, är det en liten överraskning att invandringspolitiken hålls så oförändrad. Tydligen har Sannfinländarna inte lyckats driva igenom alla sina krav.

Enligt Feldt-Ranta är det ändå helt för tidigt att kunna ta ställning till den kommande regeringens invandringspolitik, eftersom man tillsvidare bara har skrapat på ytan.

- Den programförklaring som presenterades på onsdagen är både ytlig och kort. En halv A4 är allt för lite att ta ställning till, säger Feldt-Ranta som ändå passar på att ge en känga åt de två övriga regeringspartierna.

- Samlingspartiet har under hela den här valperioden aktivt talat för att man vila öppna upp för arbetsrelaterad invandring, och Centern har varit inne på samma linje. Ändå skedde det inga linjeförändringar på den här punkten.

________________________________________

Svensk Ungdom: Svensk Ungdom lanserar kampanj mot SSS flyktingpolitik

Regeringsförhandlarna offentliggjorde idag den kommande invandrings- och biståndspolitiken. Under presskonferensen gav man sken av att Finland genom sin flyktingkvot tar sitt ansvar och att man inte på annat sätt ämnar hjälpa situationen i medelhavet. Enligt Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman är det att förvränga fakta.

– Finland har en högre flyktingkvot än andra länder men tar emot en väldigt liten mängd asylsökande. Det finns dessutom ett stort behov av att öka Europas flyktingmottagande, idag tar Europa emot under 10 procent av världens flyktingar, säger Schauman.

– Finland är ett av de länder som tar emot minst flyktingar i Europa, 0,6 procent. Att påstå att vi tar vårt ansvar är skrattretande. Krisen på medelhavet blir bara värre och regeringsförhandlarna vänder ryggen till, fortsätter Schauman.

Den kommande regeringen vill även skära i biståndet vilket drar mattan under det stöd som går till bland annat flyktingläger.

– SSS-basen går åt de svagaste från alla håll, de ska inte få komma hit och vi ska heller inte hjälpa dem på plats och ställe. Det här är inte en politik som passar i ett civiliserat land, säger Schauman.

För att kräva att den kommande regeringen tar sitt ansvar inleder Svensk Ungdom kampanjen ”Ditt samvete”. Svensk Ungdom kommer skicka vykort till Juha Sipilä, ett kort för varje person som mister sitt liv på Medelhavet.

– Varje gång en person dör så kommer vi att påminna om det. Vi hoppas att andra kommer att göra lika och de som vill delta är välkomna att hämta material av oss. Vi kommer att vara den kommande regeringens samvete då de tyvärr själva verkar sakna ett, avslutar Schauman.