keskiviikko 20. toukokuuta 2015

Helsingin Uutiset: Vainotuille taiteilijoille halutaan turvaresidenssejä Helsinkiin

Helsingin Uutiset: Vainotuille taiteilijoille halutaan turvaresidenssejä Helsinkiin 20.5.2015

Helsinkiin toivotaan turvaresidenssien perustamista vainotuille ulkomaalaisille taitelijoille.

Kaupunginvaltuutettu Thomas Wallgren (sd.) on tehnyt talousarvioaloitteen Safe Haven -turvaresidenssien perustamisesta.

– Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa turvaresidenssejä vainotuille taiteilijoille ei vielä ole. Suomessa tarvittaisiin asennemuokkausta, että pakolaiset ovat usein vahvoja ja aktiivisia ihmisiä ja siksi heitä saatetaan vainota, valtuutettu perustelee aloitettaan.

Kiinteistölautakunta antoi asiasta lausuntonsa viime viikolla ja puolsi niiden perustamista. Virasto on valmis hankkimaan ja edelleen vuokraamaan turvaresidenssejä, jos sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistyspuoli lähtevät hankkeeseen mukaan.

– Hankimme asuntoja, kun tiedämme, minkälaisia asuntoja tarvitaan ja joku taho sitoutuu mukaan [toimintaan], toteaa kiinteistöviraston kehittämisinsinööri Erik Nieminen.

Käytännössä asunnot olisivat nimestään huolimatta tavallisia asuntoja, joihin vainottuja ulkomaisia taiteilijoita voitaisiin majoittaa.

Taiteilijaresidensseistä on kokemusta Suomessa muun muassa Suomenlinnassa, jossa Helsingin ainoa kansainvälinen taiteilijaresidenssi -ohjelma, Helsinki International Artist Programme (HIAP), on vuodesta 2009 asti tarjonnut lyhytaikaista asumista lähinnä kuvataiteilijoille.

– On outoa, ettei turvaresidenssejä Suomessa vielä ole. Pohjoisnorjalaisessa Harstadin pikkukaupungissa otettiin vastaan vainottu sudanilainen reggae-muusikko, jonka saapuminen on luonut kaupungissa onnellisia kohtaamisia, Wallgren hehkuttaa hyviä kokemuksia maailmalta.

Wallgrenin aloitteessa viitataan, että Helsingin voisi hyödyntää mahdollisessa valmistelussaan muun muassa HIAP:in asiantuntemusta.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi niinikään viime viikolla Wallgrenin aloitetta tukevan lausunnon.

Perusteluissaan lautakunta toteaa, että turvaresidenssejä tarjoamalla kaupungit osallistuvat sananvapauden puolesta tehtävään työhön ja kantavat vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta. Yhteistyötä jo olemassa olevien tahojen kanssa, HIAP, International Cities of Refugees -verkostoon ja Perpetuum Mobile ry, tulee lautakunnan mukaan hyödyntää.

Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen pitää ajatusta kannatettavana ja kiinnostavana.

– Kuvataiteen yksi tehtävä on olla kriittinen ääni yhteiskunnassa. Maailmassa on paljon valtioita, joissa tämä ei ole mahdollista eikä taiteilijan vapaus tässä kohtaa toteudu.