tiistai 19. toukokuuta 2015

Yle: Helsingin päiväkodeissa pulaa vieraskielisistä työntekijöistä

Yle: Helsingin päiväkodeissa pulaa vieraskielisistä työntekijöistä 19.5.2015

Päiväkodeissa on yhä enemmän lapsia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Vieraskielisten työntekijöiden rekrytointia vaikeuttaa työpaikan vapaa valinta ja kielitaitovaatimukset.

Helsinkiläispäiväkoteihin haluttaisiin palkata enemmän vieraskielisiä työntekijöitä. Päiväkodeissa on yhä enemmän lapsia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Tämän kehityksen haluttaisiin heijastuvan myös henkilökuntaan.

Tällä hetkellä päivähoidossa olevista 3–6-vuotiaista 16 prosentilla on jokin muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi. Helsingin päiväkotien henkilökunnasta kuitenkin vain 5,5 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Muunkieliset ovat voimavara

– Maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat iso voimavara ja meillä on paljon muunkielisiä lapsia varhaiskasvatuksessa. Tämän vuoksi olisi hyvä, että meillä olisi myös muunkielisiä työntekijöitä, sanoo Helsingin varhaiskasvatusviraston hallintopäällikkö Raila Tiainen-Ala-Maunus.

Tiainen-Ala-Maunuksen mukaan ongelma on se, että maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ei voida ohjata tiettyihin päiväkoteihin töihin.

– Voimme kertoa työpaikkailmoituksissa, että päiväkoti on monikulttuurinen. Mutta tottakai työntekijät saavat hakea työpaikkaa mistä päiväkodista hyvänsä.

Ongelmana on myös kielitaitovaatimukset. Varhaiskasvatusvirasto vaatii työntekijöitään suomen kielen taitoa.

– Painopiste on nyt enemmän siinä, että tarjoamme maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja päiväkodeissa, Tiainen-Ala-Maunus sanoo.