torstai 21. helmikuuta 2013

Hbl: Anonymitet mot fördomar

Hbl, pääkirjoitus: Anonymitet mot fördomar 21.2.2013
Svenska Yle: Sannf: "Invandrare vill inte jobba"
Svenska Yle: Sunniva Drake: Man måste rekrytera invandrare!

Sannfinländaren Matias Turkkila, som leder Helsingfors delegation för invandring och integration, är negativ till stadens experiment med anonym rekrytering.

Man avidentifierar arbetsansökningar för att kringgå fördomar.

Turkkila sade i en intervju för Yle att det är att trixa med invandrarnas arbetslöshetsproblem. Han hänvisar till svenska utredningar, som inte skulle ha påvisat fördelar med metoden. Men de resultaten är inte entydigt negativa. Till Hbl säger Turkkila att han stöder avsikten med experimentet, att förbättra invandrarnas sysselsättning. Det är bra, för annars skulle partiets linje te sig mycket märklig.

Alla medel som tydliggör och motarbetar den dolda etniska diskrimineringen måste användas.

_________________________

Svenska Yle: Sannf: "Invandrare vill inte jobba"

Sannfinländaren Matias Turkkilas uttalanden om anonym rekrytering får genklang bland partikamraterna i både Esbo och Vanda.

Sannfinländare som sitter i delegationerna för mångkulturella ärenden i Esbo och Vanda efterlyser en strängare invandringspolitik.

I Esbo förutspås 20 procent av befolkningen år 2020 bestå av invandrare. Samma utveckling beräknas ske också i Vanda. Det här innebär att integrationsfrågor kommer att spela en större roll i framtiden än vad de gör idag.

Esbosannfinländaren Christian Tudose och Vandasannfinländaren Johannes Nieminen erkänner att arbetslöshet bland invandrare är ett problem. Båda avfärdar ändå förslag om anonym rekrytering och positiv diskriminering.

- Anonym rekrytering är inte ärligt, anser Cristian Tudose, som är medlem i delegationen för mångkulturella ärenden i Esbo.

Tudose har själv flyttat till Finland från Rumänien för 25 år sedan. Han säger att han aldrig haft svårt att hitta jobb.

- Jobb finns bara man är villig att arbeta.

"Det finns för mycket löst folk"

Johannes Nieminen instämmer med Tudose och säger att anonym rekrytering är ett intressant försök som knappast kommer leda till några resultat.

- Positiv diskriminering är något som förargar många finländare på grund av att det inte är jämlikt, menar Tudose.

Johannes Nieminen (Sannf), som sitter med i delegationen för mångkulturella ärenden i Vanda menar att det så kallade lösa folket bland asylsökande är det största problemet.

- Bland asylsökande finns det mycket "löst folk" som kommer hit av vaga skäl och därför borde Finland ta modell av Danmark och skärpa sin invandringspolitik, säger Nieminen.

Nieminens partikamrat i Esbo, Christian Tudose, är inne på samma linje.

- Invandrare måste sporras till arbete så att de inte stannar hemma och lever på bidrag, säger Tudose, som sitter i delegationen för mångkulturella ärenden i Esbo.

- Sannfinländarnas viktigaste mål inom invandringspolitiken i Vanda är att se till att Vanda håller inte heller i framtiden tar emot kvotflyktingar, anser Nieminen.

"Kulturell mångfald inte bra för Finland"

- Mångkulturalism är inte bra för Finland. Vi måste bevara den finska kulturen och dess värden, säger Tudose.

Han hoppas att det här är något som tas i beaktande i framtiden då integrationsfrågor diskuteras.

- Mångkulturalism kan hämta med sig många skadliga element. Då jag kom från Rumänien hade jag många dåliga vanor speciellt när det gällde till exempel arbetsmoral. Det tog mig några år att inse att det faktiskt kan vara roligt att jobba, berättar Tudose.

Tudose menar att den finska kulturen och de finska värdena främjar en god arbetsmoral.

____________________________________________

Svenska Yle: Sunniva Drake: Man måste rekrytera invandrare!

Flera sannfinländare har uttryckt sig negativt om positiv diskriminering när det gäller rekrytering av invandrare. Sunniva Drake, som har närmare trettio års erfarenhet av att anställa personer med invandrarbakgrund, tycker att positiv diskriminering kan vara en bra sak.

Sannfinländaren Matias Turkkila uttryckte sig igår kritiskt mot anonym rekrytering och kallade mångkulturalism barnsligt.
Han fick understöd av sina partikamrater Christian Tudose och Johannes Nieminen.
Distriktsbibliotekschef Sunniva Drake, som aktivt har rekryterat invandrare i nästan trettio år, har en helt annan åsikt i frågan.

- Att rekrytera invandrare är av fördel för organisatonen. Om man påriktigt är intresserad av en organisations välmående ser man dehär fördelarna mycket snabbt. Nivån och klassen på kundservicen blir helt annan än vad man är van vid från tidigare, säger Drake. Jag kan inte ens förstå att man kan föra en serviceorganisation in i framtiden utan att ha tagit de här frågorna till behandling, fortsätter hon.

I Esbo har man varit mån om att personalen motsvarar kundunderlaget. Därför är Drake helt och hållet för positiv diskriminering.
- Det är bara så att man måste anställa invandrare nuförtiden, utbrister hon.

Delegationerna för mångkulturella ärenden i Esbo och Vanda inleder sitt arbete senare i mars.