perjantai 22. helmikuuta 2013

TEM: Maahanmuuttajabarometri 2012: Työ ja kielitaito nopeuttavat kotoutumista

TEM: Maahanmuuttajabarometri 2012: Työ ja kielitaito nopeuttavat kotoutumista 22.2.2013

Maahanmuuttajat kokevat kotoutumisen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi työn, suomen tai ruotsin kielen taidon, turvallisuuden ja terveyspalvelut. Erittäin tärkeitä asioita ovat lisäksi sopiva asunto sekä lasten pääsy kouluun tai opiskelemaan. Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttajabarometristä 2012, joka julkaistiin 22.2.2013.

– Maahanmuuttajien kotoutumisen ja kotouttamisen seuranta tukee käsitystämme, että työ ja kieli ovat maahanmuuttajille avaimet suomalaiseen yhteiskuntaan. Nyt kerätty tieto on linjassa hallituksen tavoitteen kanssa vahvistaa maahanmuuttajien kielikoulutusta ja palveluja tavalla, joka tukee heidän osallistumistaan työelämään. Pitkäjänteinen tiedonkeruu ja osaamisperustan vahvistaminen tuovat jäntevyyttä tämän tavoitteen toimeenpanolle, työministeri Lauri Ihalainen toteaa.

Maahanmuuttajabarometrin kohteina olivat Suomessa asuvat Viron, Venäjän, Somalian, Thaimaan, Kiinan, Irakin ja Turkin kansalaiset, jotka ovat muuttaneet Suomeen vuosina 2007–2009. Ensimmäistä kertaa laajana kyselynä toteutetun barometrin avulla kerätään tietoa maahanmuuttajaryhmien kotoutumisesta ja viihtymisestä Suomessa.

Kyselyyn vastanneet käyttävät julkisista palveluista eniten liikunta- ja kirjastopalveluja sekä Kelan palveluja. Parhaiten heidän tarpeisiinsa vastasivat lasten päivähoito- ja neuvolapalvelut, nuorten harrastustoimintaan liittyvät palvelut sekä kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Kuitenkin 59 prosenttia vastaajista koki saaneensa melko vähän, vähän tai ei lainkaan tietoa tarjolla olevista palveluista.

Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011. Lain myötä tulleet uudet kotouttamistoimenpiteet eivät ole koskeneet maahanmuuttajabarometriin vastanneita. Esimerkiksi alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa on kehitetty viime vuosien aikana.

Kunnat ja TE-toimistot vastaavat melko hyvin maahanmuuttajien tarpeisiin

Lisäksi toteutettiin erillinen kysely kunnissa ja työ- ja elinkeinotoimistoissa eli TE-toimistoissa työskenteleville virkamiehille. Siinä selvitettiin heidän näkemyksiään julkisten palveluiden kyvystä vastata maahanmuuttajien tarpeisiin.

Kuntien virkamiehet arvioivat kunnan tarjoamien palveluiden vastaavan keskimäärin hyvin maahanmuuttajien tarpeisiin. Kolme neljäsosaa TE-toimistoille suunnattuun palvelukyselyyn vastanneista arvioi maahanmuuttajien pääsevän hyvin TE-toimiston palveluihin. Noin puolet arvioi TE-toimiston huomioineen maahanmuuttajien palvelutarpeet hyvin.

Kyselyjen osittaisesta toteutuksesta sekä tulosten analysoinnista ja raportoinnista on vastannut Ramboll Management Consulting Oy.

Maahanmuuttajabarometri ja palvelukysely ovat luettavissa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut. Lisätietoja maahanmuuttajien kotoutumisesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/kotouttaminen.