torstai 14. helmikuuta 2013

HS: Maahanmuuttajien haasteena työpaikan löytäminen ja kielitaito

Helsingin Sanomat: Maahanmuuttajien haasteena työpaikan löytäminen ja kielitaito 14.2.2013
PAM: Töissä Suomessa – Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista (pdf)

PAM julkisti torstaina Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksen lisäksi kaksi muutakin selvitystä.

Anni Ritarin selvitys PAM:in maahanmuuttajajäsenten työskentelystä Suomessa kertoo, että maahanmuuttajajäsenten suurimmat työelämän haasteet liittyvät työpaikan löytämiseen ja kielitaidon puutteeseen.

Kun työpaikka on saatu, ei työpaikoilla pääsääntöisesti ole enää koettu suuria ongelmia.

Kuitenkin noin joka kymmenes vastaaja kertoo kokeneensa syrjintää.

Palvelualojen vetovoimabarometri 2012:ssa PAM selvitti kaupan, majoitus- ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta.

Tulosten mukaan majoitus- ja ravitsemisala saa suurimman suosion 15–17-vuotiaiden silmissä. Heistä 48 prosenttia piti aloja erittäin tai melko houkuttelevina.

Työikäiset aikuiset eli 18–65-vuotiaat kokivat kaupan erittäin tai melko houkuttelevana alana 44 prosentissa vastauksista.