maanantai 18. helmikuuta 2013

Verkkouutiset: Suomesta oleskelulupaa hakeneiden määrä laski

Verkkouutiset: Suomesta oleskelulupaa hakeneiden määrä laski 18.2.2013
Maahanmuuttovirasto: Aiempaa harvempi kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsen haki Suomeen

Suomesta haki oleskelulupaa viime vuonna yhteensä 21 264 ulkomaalaista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Hakijamäärä laski edellisvuodesta noin 11 prosentilla, kertoo Maahanmuuttovirasto.

Yleisin oleskeluluvan hakuperuste oli edellisvuosien tapaan perheside, vaikka perhesiteen perusteella jätettyjen hakemusten kokonaismäärä laskikin noin 19 prosentilla. Yhteensä 8 614 henkilöä halusi muuttaa Suomeen perheenjäsenensä luokse.

Merkittävin muutos perhesiteen perusteella vireille pannuissa oleskelulupahakemuksissa oli kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten hakemusten vähentyminen noin 69 prosentilla eli hakemuksia oli 1 515 vähemmän kuin vuonna 2011. Näiden hakemusten vähentyminen selittää myös kaikkien oleskelulupahakemusten määrän laskua.

Keskeisin syy perhesideperusteisten hakemusten vähenemiseen lienee se, että vuoden 2012 alussa voimaan tulleiden lakimuutosten jälkeen Suomessa asuva perheenkokoaja ei ole voinut jättää hakemusta perheenjäsenensä puolesta. Nykyisin oleskelulupahakemuksen voi panna vireille vain hakija itse.

Opiskelu nousi ensimmäistä kertaa toiseksi yleisimmäksi hakuperusteeksi ohi työnteon. Opiskelijan oleskelulupaa haki 6 023 henkilöä (28 % hakijoista). Työperusteista oleskelulupaa haki 5 744 henkilöä (27 % hakijoista).

Eniten oleskelulupia hakivat venäläiset (4 731), kiinalaiset (1 566) ja intialaiset (1 179).

Suurin muutos hakijakansalaisuuksissa on somalialaisten määrän väheneminen. Viime vuonna somalialaiset olivat yhdeksänneksi suurin hakijaryhmä (551 hakijaa), kun edellisvuonna somalialaiset olivat tilastossa toisena (1 918).

Lähes kaikki somalialaiset hakevat oleskelulupaa perhesiteen perusteella, joten heidän hakemustensa väheneminen vaikutti selvästi perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten laskuun.

Myönnettyjen oleskelulupien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Oleskeluluvan sai viime vuonna 17 157 henkilöä, mikä on 76 prosenttia kaikista päätöksen saaneista hakijoista. Kielteisen päätöksen sai 5 463 hakijaa.

Eniten oleskelulupia myönnettiin perhesiteen perusteella (5 748), mikä oli kolmannes kaikista oleskeluluvista. Toiseksi eniten lupia myönnettiin opiskelun perusteella (5 519).


------

Maahanmuuttovirasto: Aiempaa harvempi kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsen haki Suomeen

Suomesta haki oleskelulupaa vuonna 2012 yhteensä 21 264 ulkomaalaista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Hakijamäärä laski edellisvuodesta noin 11 prosentilla.

Yleisin oleskeluluvan hakuperuste oli edellisvuosien tapaan perheside, vaikka perhesiteen perusteella jätettyjen hakemusten kokonaismäärä laskikin noin 19 prosentilla. Yhteensä 8 614 henkilöä (40 prosenttia hakijoista) halusi muuttaa Suomeen perheenjäsenensä luokse.

Merkittävin muutos perhesiteen perusteella vireille pannuissa oleskelulupahakemuksissa oli kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten hakemusten vähentyminen noin 69 prosentilla (1 515 hakemusta vähemmän kuin vuonna 2011). Näiden hakemusten vähentyminen selittää myös kaikkien oleskelulupahakemusten määrän laskua.

Keskeisin syy perhesideperusteisten hakemusten vähenemiseen lienee se, että vuoden 2012 alussa voimaan tulleiden lakimuutosten jälkeen Suomessa asuva perheenkokoaja ei ole voinut jättää hakemusta perheenjäsenensä puolesta. Nykyisin oleskelulupahakemuksen voi panna vireille vain hakija itse.

Opiskelu nousi toiseksi yleisimmäksi hakuperusteeksi

Opiskelu nousi ensimmäistä kertaa toiseksi yleisimmäksi hakuperusteeksi ohi työnteon. Opiskelijan oleskelulupaa haki 6 023 henkilöä (28 prosenttia hakijoista). Työperusteista oleskelulupaa haki 5 744 henkilöä (27 prosenttia hakijoista).

Kasvua tapahtui vain opiskelijan oleskelulupahakemuksissa (4 prosenttia). Työperusteisten hakemusten määrä laski noin 10 prosentilla.

Eniten hakemuksia venäläisiltä, kiinalaisilta ja intialaisilta

Eniten oleskelulupia hakivat venäläiset (4 731), kiinalaiset (1 566) ja intialaiset (1 179).

Suurin muutos hakijakansalaisuuksissa on somalialaisten määrän väheneminen. Vuonna 2012 somalialaiset olivat yhdeksänneksi suurin hakijaryhmä (551 hakijaa), kun edellisvuonna somalialaiset olivat tilastossa toisena (1 918). Lähes kaikki somalialaiset hakevat oleskelulupaa perhesiteen perusteella, joten heidän hakemustensa väheneminen vaikutti selvästi perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten laskuun.

Luvan sai neljä viidestä hakijasta

Myönnettyjen oleskelulupien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Oleskeluluvan sai viime vuonna 17 157 henkilöä, mikä on 76 prosenttia kaikista päätöksen saaneista hakijoista. Kielteisen päätöksen sai 5 463 hakijaa.

Eniten oleskelulupia myönnettiin perhesiteen perusteella (5 748), mikä oli kolmannes kaikista oleskeluluvista. Toiseksi eniten lupia myönnettiin opiskelun perusteella (5 519).

Myönteisten ja kielteisten päätösten määrä vaihtelee hyvin paljon hakuperusteittain. Esimerkiksi opiskelijoista luvan sai 93 prosenttia hakijoista, kun kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenistä 30 prosenttia sai myönteisen päätöksen.

Sähköinen asiointi lyhensi käsittelyaikoja

Ulkomaalaislupien sähköinen asiointi avattiin ensimmäistä opiskelijan oleskelulupaa hakeville vuoden 2012 alussa. Noin kolmannes opiskelijan oleskelulupaa hakevista teki hakemuksensa verkossa, mikä lähes puolitti kyseisen hakijaryhmän käsittelyajat. Keskimääräinen opiskelijan oleskelulupahakemuksen käsittelyaika vuonna 2012 oli 20 vuorokautta, edellisvuonna 38 vuorokautta. Nopeimmillaan opiskelijahakijat saivat päätöksen muutamassa päivässä.

Lokakuussa 2012 sähköinen asiointi laajentui koskemaan työperäisiä oleskelulupahakemuksia, kansalaisuushakemusta ja poliisin vastuulle kuuluvaa EU-kansalaisten rekisteröintiä. Jatkossa palvelun odotetaan lyhentävän myös näiden hakemusten käsittelyaikoja.

Keskimääräiset käsittelyajat vaihtelivat paljon hakuperusteittain riippuen siitä, kuinka paljon selvitystyötä kukin hakemustyyppi vaatii. Nopeimmin päätökset tehtiin opiskelijan oleskelulupahakemuksiin, kauimmin päätöstä joutuivat odottamaan kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenet, keskimäärin 526 vuorokautta eli noin 1,5 vuotta.
Tarkempi tilastokatsaus verkossa

Tarkempi katsaus vuoden 2012 oleskelulupa-asioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta www.migri.fi > Medialle > Tilastot > Oleskelulupatilastot