keskiviikko 13. helmikuuta 2013

Yle: 142 syyrialaista sai jäädä Suomeen

Yle: 142 syyrialaista sai jäädä Suomeen 13.2.2013
Aamulehti: Turvapaikan saaneiden määrä nousussa: 2012 15%, 2011 5%, 2010 3%
Maahanmuuttoviraston tiedote: Turvapaikan saaneiden määrä lisääntyi vuonna 2012
Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätökset 2012 (pdf)

Maahanmuuttoviraston tekemät myönteiset turvapaikkapäätökset lisääntyivät viime vuonna.

Turvapaikan Suomesta saaneiden määrä lisääntyi viime vuonna. Maahanmuuttovirasto myönsi turvapaikan eli pakolaisen aseman kaikkiaan 553 henkilölle, mikä on 15 prosenttia kaikista päätöksen saaneista. Heistä 11 oli yksin Suomeen tulleita alaikäisiä.

Vuonna 2011 pakolaisstatus myönnettiin 169:lle eli 5 prosentissa ja 2010 vain 3 prosentissa ratkaistuja hakemuksia.

Kaikkiaan myönteinen turvapaikka- tai oleskelulupapäätös tehtiin 1 601 hakijalle, mikä on 42 prosenttia kaikista päätöksistä. Vuotta aiemmin myönteisten päätösten osuus oli 36 prosenttia.

Myönteisten päätösten lisääntymisen taustalla on etenkin syyrialaisten ja irakilaisten turvapaikkahakemusten voimakas kasvu.

Syyrialaisten turvapaikkahakemukset lisääntyivät viime vuonna 66 prosenttia. Suomesta haki turvaa kaikkiaan 183 syyrialaista ihmistä. Turvapaikka myönnettiin 71 syyrialaiselle ja oleskelulupa joko toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella samoin 71 Syyriasta tulleelle.

Irakilaisia turvapaikanhakijoita oli 837, missä on 43 prosentin lisäys.

Viime vuonna Suomesta haki turvapaikkaa yhteensä 3 129 henkilöä, rahtusen enemmän kuin vuotta aiemmin mutta selvästi vähemmän kuin 2010. Hakijoiden yleisimmät lähtömaat pysyivät pääosin entisellään: kärjessä olivat irakilaiset, venäläiset ja afganistanilaiset.

_________________________________________

Aamulehti: Turvapaikan saaneiden määrä nousussa: 2012 15%, 2011 5%, 2010 3%

Suomesta turvapaikan saaneiden määrä lisääntyi viime vuonna. Maahanmuuttovirasto teki aiempaa enemmän myönteisiä päätöksiä turvapaikkahakemuksiin vuonna 2012.

Myönteisen päätöksen eli turvapaikan tai oleskeluluvan jollakin perusteella sai 42 prosenttia päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista. Vuonna 2011 myönteisen päätöksen sai 1 601 henkilöä eli 36 prosenttia hakijoista.

Edellisiin vuosiin verrattuna erityisesti turvapaikan saaneiden osuus kasvoi. Turvapaikan eli pakolaisstatuksen sai 553 henkilöä eli 15 prosenttia päätöksen saaneista. Vuonna 2011 lukema oli 5 prosenttia ja vuonna 2010 kolme prosenttia.

Pakolaisstatus on vahvin kansainvälisen suojelun asema, jonka turvapaikanhakija voi saada.

Turvapaikkojen 15 prosentin osuus kaikista päätöksistä on tällä hetkellä eurooppalaista keskitasoa. Myös monessa muussa EU-valtiossa turvapaikkojen osuus kaikista päätöksistä on viime vuosina kasvanut.

Myönteisten päätösten määrään vaikutti se, että suuressa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien syyrialaisten ja irakilaisten hakemukset lisääntyivät. Lisäksi Dublin-päätökset vähenivät, eli hakemuksia palautettiin käsiteltäväksi toiseen EU-maahan aiempaa vähemmän. Päätöskäytännöt ovat myös muuttuneet, mikä lisäsi turvapaikkojen määrää, kerrotaan Maahanmuuttovirastosta.

_____________________________________________

Maahanmuuttoviraston tiedote: Turvapaikan saaneiden määrä lisääntyi vuonna 2012

Maahanmuuttovirasto teki aiempaa enemmän myönteisiä päätöksiä turvapaikkahakemuksiin vuonna 2012. Myönteisen päätöksen eli turvapaikan tai oleskeluluvan jollakin perusteella sai 42 prosenttia päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista. Vuonna 2011 myönteisen päätöksen sai 1 601 henkilöä eli 36 prosenttia hakijoista.

Edellisiin vuosiin verrattuna erityisesti turvapaikan saaneiden osuus kasvoi. Turvapaikan eli pakolaisstatuksen sai 553 henkilöä eli 15 prosenttia päätöksen saaneista (2011: 5 prosenttia, 2010: 3 prosenttia). Näistä yksintulleita alaikäisiä oli 11. Pakolaisstatus on vahvin kansainvälisen suojelun asema, jonka turvapaikanhakija voi saada.

Turvapaikkojen 15 prosentin osuus kaikista päätöksistä on tällä hetkellä eurooppalaista keskitasoa. Myös monessa muussa EU-valtiossa turvapaikkojen osuus kaikista päätöksistä on viime vuosina kasvanut.

Muutosta hakijoissa ja päätöskäytännöissä

Myönteisten päätösten lisääntymiseen vaikuttavat suuressa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien Syyrian ja Irakin kansalaisten hakemusten voimakas lisääntyminen, Dublin-päätösten[1] osuuden vähentyminen 15 prosenttiin (2011: 21 prosenttia) sekä muutokset Maahanmuuttoviraston päätöskäytännöissä.

Suomesta haki viime vuonna turvapaikkaa 183 syyrialaista, mikä on noin 66 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Irakilaishakijoita oli 837 eli 43 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sekä syyrialaisille että irakilaisille myönnettiin viime vuonna eniten vahvinta suojelua eli turvapaikkoja ja oleskelulupia toissijaisen suojelun perusteella.

Sinänsä myönteisten päätösten suhde kielteisiin on kasvanut maltillisesti. Myönteiset päätökset ovat lähinnä jakautuneet uudella tavalla siten, että viime vuonna myönnettiin aiempaa enemmän vahvimpia kansainvälisen suojelun oleskelulupia. Tiettyjen maiden kohdalla on ryhdytty myöntämään humanitaarisen suojelun sijasta vahvempaa toissijaista suojelua. Toisaalta toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat ovat vähentyneet, kun yhä useampi saa turvapaikan. Muutoksen taustalla on vuonna 2011 alkanut pitkäjänteinen työ, jossa Maahanmuuttovirasto on yksinkertaistanut kansainvälisen suojelun oikeudellista arviointia erityisesti turvapaikan ja toissijaisen suojelun välillä.

Osaltaan turvapaikkojen määrää lisäsi myös se, että Maahanmuuttovirasto tarkisti alkuvuodesta 2012 ratkaisukäytäntöään uskonnollisiin tai seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden kohdalla.

Hakijoita edelleen pääosin samoista valtioista

Turvapaikkaa Suomesta haki vuonna 2012 yhteensä 3 129 henkilöä, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (3 088 hakijaa). Vuonna 2010 hakijoita oli 4 018.

Hakijoista yksintulleita alaikäisiä oli 167 eli lähes sama määrä kuin vuonna 2011, jolloin ilman huoltajaa turvapaikkaa haki 150 alaikäistä.

Turvapaikanhakijoita tuli pääosin samoista maista kuin edellisinä vuosina, mutta hakijaryhmien keskinäinen järjestys muuttui jonkin verran. Eniten turvapaikkaa hakivat irakilaiset (837), venäläiset (226) ja afganistanilaiset (213). Somalian, Afganistanin ja Venäjän kansalaisten turvapaikkahakemukset vähentyivät, kun taas Syyrian, Irakin, Serbian, Kosovon sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten hakemukset lisääntyivät.

Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna päätöksen yhteensä 3 780 turvapaikkahakemukseen. Päätösmäärä kasvoi 6 prosentilla vuodesta 2011, jolloin päätöksiä tehtiin yhteensä 3 567.
Tarkempi tilastokatsaus verkossa

Tarkempi katsaus vuoden 2012 turvapaikka-asioista suomeksi löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta www.migri.fi > Tilastot > Turvapaikka- ja pakolaistilastot.
Lisätietoa medialle

Johtaja Esko Repo, turvapaikkayksikkö, puh. 071 873 0431, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi

[1] Jos hakija on aiemmin hakenut turvapaikkaa jostain muusta Dublin-asetusta soveltavasta valtiosta, tämä maa on velvollinen ottamaan hakijan takaisin ja käsittelemään hänen hakemuksensa.