tiistai 19. helmikuuta 2013

Tampereen SDP: Valtuustoaloite kokeilun käynnistämiseksi työpaikan nimettömästä hausta

Tampereen SDP: Valtuustoaloite kokeilun käynnistämiseksi työpaikan nimettömästä hausta 19.2.2013

Helsingin kaupunki on aloittanut kokeilun työntekijöiden hakuprosessista, jossa karsintavaiheessa salataan esimerkiksi hakijan nimi, ikä ja sukupuoli. Tavoitteena on lisätä hakijoiden tasapuolista kohtelua ja kiinnittää huomiota erityisesti osaamiseen ja työkokemukseen. Näin uskotaan voitavan parantaa esimerkiksi maahanmuuttajien tasapuolista kohtelua työnhaussa.

Helsingin kaupungin mukaan nimettömän työnhaun on todettu muualla hyödyttävän esim. etnisiä vähemmistöjä. Lisäksi se voi vähentää esimerkiksi sukupuolen, iän ja epätyypillisen työuran perusteella tapahtuvaa epätasapuolista kohtelua ja edistää siten kaikkien ihmisten mahdollisuuksia saada töitä. Helsingin kaupunki toivoo kokeilun kannustavan ihmisiä hakemaan kaupungille töihin äidinkieleen, kansalaisuuteen, ikään, sukupuoleen, vammaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Nimetön työnhakuprosessi toimii siten, että tehtävää hakevat henkilöt täyttävät sähköisen hakemuksen normaalisti. Sen jälkeen hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli. Sen jälkeen hakijoiden taustaa tuntemattomat ihmiset valitsevat jatkohaastatteluun pääsevät.

Työhaastattelun tekijä saa tietoonsa ennen haastattelua vain hakijoiden ammatin, tutkinnon, tutkintotason, edelliset työsuhteet ja suoritetut työtehtävät sekä niihin liittyvän osaamiseen. Hakijan muut henkilökohtaiset ja sosiaaliset ominaisuudet suhteessa työtehtävään arvioidaan haastattelussa ja mahdollisesti suosittelijoita kuulemalla. Haastatteluvaiheessa hakijan nimi on jo tiedossa.

Nimetöntä hakua on kokeiltu jo ainakin Ruotsissa ja Ranskassa. Näiden maiden kokemukset ovat olleet hyviä, joten nimetöntä työnhakua suositellaan muillekin.

Esitän, että Tampereen kaupunki kokeilee Helsingin kaupungin tavoin mahdollisuutta hakea työpaikkaa kaupungilta nimettömänä.

Tampereella 18.2.2013

Aila Dündar-Järvinen
Kaupunginvaltuutettu