keskiviikko 9. syyskuuta 2009

YLE: Helsinki etsii eväitä monikulttuuriseen kasvattamiseen


YLE Uutiset:
Helsinki etsii eväitä monikulttuuriseen kasvattamiseen
10.9.2009


Monessa helsinkiläispäiväkodissa kansainvälisyys on ollut arkea jo parikymmentä vuotta. Nyt konkareiden hyvät käytännöt kerätään hyödyttämään myös niitä, jotka vasta opettelevat kulttuurien rinnakkaiseloa.

Joillakin alueilla monikulttuurinen varhaiskasvatus on yllättävän uusi asia. Helsingin kaupunki ja yliopisto käynnistivät vuoden alussa Mucca-hankkeen, joka selvittää monikulttuurista varhaiskasvatusta neljässä päiväkodissa. Niiden hyvät käytännöt halutaan nyt kaikkien käyttöön. Samalla on keksitty pussillinen uusia ajatuksia kodin ja päiväkodin yhteistyöhön.

Hyvät käytännöt jakoon

Yksi seurantapäiväkodeista on itähelsinkiläinen Kivilinna. Sen henkilökunta ja yli pariakymmentä kulttuuria edustavat lapset on nyt jututettu. Syksyn aikana puhutetaan perheitä. Tavoitteena on saada hyvät käytännöt kirjattua ja miettiä, mitä vielä pitäisi tehdä. Projektitutkija Arniika Kuusisto muistuttaa, että tapoja ja uskomuksia on laidasta laitaan myös pääväestön joukossa.

- Näissä taloissa on tehty tosi paljon hyvää työtä ja hyviä käytänteitä on tehty näkyväksi. Moneen asiaan auttaisi jo asenteiden tuulettaminen. Hyvin voi kuka tahansa kysyä itseltään, edustaako itsekään vain yhtä kulttuuria.

Päiväkoti Kivilinnassa vaikkapa uskonnollisiin rajoitteisiin tai perheiden kipeisiin kokemuksiin liittyvät kysymykset on ratkaistu kohtaamalla ihmiset suoraan, kuvailee päivähoitoyksikön johtaja Merja Puurula.

- PItää voida kysyä vaikkapa sitä, johtuuko kulttuurista, ettei lapsi katso vanhempia silmiin tai voiko lapsenne osallistua johonkin juhlaan. Tarpeen mukaan toimintaa eriytetään ja toimitaan pienemmissä ryhmissä. Silti me kasvatamme lapsia suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikka omaa kulttuuri-identiteettiä tukien. Se vaatii rohkeutta puhua ja toimia ja taitoa kuunnella.

Perheet mukaan arkeen ja juhlaan

Kivilinnassa vanhemmat ovat käyneet kertomassa lapsuudestaan entisessä kotimaassa, yksi isä on käynyt soittamassa bongo-rumpuja, eräs äiti opettamassa vatsatanssia. Kansainvälisyyskasvatusta ei tarvitse erikseen järjestää, summaa yksikön johtaja Merja Puurula.

- Esimerkiksi kevätjuhlissa meillä oli paljon esityksiä eri maista eri kielillä. Oli ihana nähdä vanhempien ilmeitä, kun oma lapsi esitti heidän omalla äidinkielellään laulun tai lorun.

Haasteita kuitenkin riittää. Arjessa esimerkiksi tulkkipalveluita ei juuri ole käytössä, mutta perheellä ja päiväkodin henkilökunnalla ei välttämättä ole yhteistä kieltä. Silloin joudutaan turvautumaan kuvilla esittämiseen ja elekieleen.

Pulmia aiheuttaa myös suomen opetus. Vaikka suomi toisena kielenä -opetusta on tarjolla, oppivat lapset kieltä päivittäin myös pukiessa, syödessä ja leikkiessä. Kielen oppiminen lähtee helposti sivuraiteelle, jos koko henkilökunta ei hallitse suomea. Projektitutkija Arniika Kuusiston mielestä Helsinki on tässä petrannut tilannetta.

- Maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on lähdetty kielikouluttamaan. Myös pedagogista osaamista on parannettu kun lastenhoitajan vakansseja on muutettu lastentarhanopettajan viroiksi.

Sekä kentän edustajat että tutkijat nimeävät isoimmaksi kompastuskiveksi suuret ryhmäkoot. Perheiden ja lasten yksilölliseen kohtaamiseen, tarpeiden kartoittamiseen ja tukemiseen on vaikea löytää riittävästi aikaa. Projektitutkija Arniika Kuusisto toivoo, että tilanne muuttuisi.

- Ideaali olisi kymmenen lapsen ryhmä, tai pienempikin. Isoissa ryhmissä henkilökunta joutuu tarpeettomasti koville ja oppimistuloksetkin kärsivät.

YLE Helsinki / Sanna Cortés