perjantai 25. syyskuuta 2009

YLE: Poliisin nettivihjejärjestelmä käyttöön vuoden lopussa

YLE Uutiset: Poliisin nettivihjejärjestelmä käyttöön vuoden lopussa
Sisäasiainministeri Anne Holmlundin puhe kokonaisuudessaan

Poliisi ottaa loppuvuodesta käyttöön internet-vihjejärjestelmän, jonka avulla netin käyttäjät voivat jättää poliisille vihjeitä netissä tapahtuvista rikoksista.

Uudistuksessa verkkosivuille lisätään linkki, josta poliisille voi helposti lähettää tiedon sivuilla olevasta epäilyttävästä materiaalista. Linkistä pääsee suoraan poliisille lähetettävälle lomakkeelle.Poliisi ottaa loppuvuodesta käyttöön järjestelmän pilottiversion. Lopullinen vihjejärjestelmä aukeaa alkuvuodesta 2010.

Vihjejärjestelmä ei vaikuta nettipoliisien läsnäoloon erilaisissa verkkopalveluissa, vaan sen avulla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan yleisövihjeiden lähettämistä.

Nykyisin poliisille voi kertoa mahdollisesta rikollisesta verkkomateriaalista sähköpostin avulla.

Sisäministeriö on valmistellut uudistusta yhteistyössä verkkopalveluiden tuottajien ja teleoperaattoreiden kanssa.
_______________________

Ministerin puhe:

[...]
Hyvän sisäisen turvallisuutemme suurin uhka on nyt ja luultavasti myös lähitulevaisuudessa sosiaalinen syrjäytyminen ja sitä kautta joutuminen yhteiskunnan ulkopuolelle ja mahdollisesti rikolliselle polulle. Uudempia uhkia ovat tietoyhteiskunnan alttius häirinnälle ja uusille rikosmuodoille sekä kansainvälistymisen lieveilmiönä tullut rikollisuus. Kansainvälinen talouskriisi on osaltaan vain vahvistanut näitä uhkia.

Poliisille ja turvallisuusviranomaisille on suuri haaste kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja teknisiä järjestelmiä, joilla voidaan ennalta estää niin perinteisiä kuin uusiakin uhkia. Poliisi tulee lähiaikoina ottamaan käyttöön Internet-vihjejärjestelmän, johon netin käyttäjät ja operaattorit voivat jättää vihjeitä poliisille netissä havaitsemistaan epäillyistä rikoksista. Helsingin poliisilaitoksella on kaksi päätoimista poliisia IRC-galleriassa ja poliisi on panostanut tietotekniikkarikosten tutkinnan osaamiseen muun muassa täällä poliisiammattikorkeakoululla.
[...]