tiistai 29. syyskuuta 2009

YLE: Maahanmuuttajien aktiivisuutta lisättävä


Seuraavan kahden vuoden aikana painopistealueina maahanmuutajien keskuudessa ovat lapset, nuoret ja naiset. Kajaanissa kokoontunut Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO haluaa nostaa esille erityisesti maahanmuuttajanaisten aseman.

Kansainvälisen toimintakeskuksen Villa Victorin toiminnanohjaaja Shahnaz Mikkonen on asunut Suomessa 36 vuotta. Vasta kuusi vuotta sitten hän pääsi kertomaan mitä maahanmuuttajat ajattelevat ja haluavat.
- ETNO on hyvä mahdollisuus ja foorumi kertoa mitä maahanmuuttajat haluavat ja minkälaista heidän elämä on. He lähtävät mielellään kertomaan, jos osaavat suomenkielen sanoo Mikkonen.

Vuosina 2009-2011 kehityksen kohteena ovat lapset, nuoret ja naiset. Tätä painopistettä Shahnaz Mikkonen pitää hyvänä.

- Naisten ei ole helppoa olla täällä. Pitää oppia suomalaisia käytäntöjä ja kulttuuria, jotta pääsee tähän sivilisaatioon. Matka voi olla pitkä, jos ei ole luku- ja kirjoitustaitoa, kertoo Mikkonen

Tekemistä on vielä paljon

Kotouttamistyöhön tarvitaan laajaa työpanosta. Maahanmuuttajien ja kantaväestön pitää kotoutua toisiinsa sekä siihen monikulttuuriseen yhteiskuntaan, joka on syntymässä maahanmuuttajien määrän kasvaessa.

Tärkeintä on ETNOn toiminnassa on vaikuttaminen ja toisten tarpeiden tiedostaminen. Edellisellä kaudella panostettiin työllistämiseen. Työllistäminen on kuitenkin pitkä sarka ja nykyinen taloustilanne ei edesauta tätä tilannetta.

- Nyt voimme varautua nousukauteen ja satsata tulevaisuuteen, täsmentää ETNOn sihteeri Hanna Määttä.

Aktivointia lisättävä

Maahanmuuttajien oma-aloitteisuutta on tehostettava. Istuminen ja odottaminen ei tuo tulosta, pitää kysyä itse ja olla aktiivinen.

- On perustettava yhdistyksiä, joiden kautta viranomaisiin vaikuttaminen on helpompaa, opastaa Villa Victorin toiminnanohjaaja Shahnaz Mikkonen

Pohjois-Suomen ETNOn tehtävät


- Seurata ja edistää etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden tasa-arvoista kehitystä alueella

- Edistää etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien järjestötoimintaa

- Edistää hyviä etnisiä suhteita ja etnistä yhdenvertaisuutta alueella

- Tehdä aloitteita ja esityksiä etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi

- Edistää ja lisätä eri toimijatahojen välistä yhteistyötä alueella

- Seurata alan tutkimustoimintaa ja tehdä ehdotuksia tarvittavista uusista tutkimushankkeista.