maanantai 28. syyskuuta 2009

MTV3: Kirkko nostaa panoksia egyptiläismummon tapauksessa


Vantaankosken seurakunta on jatkanut egyptiläisisoäiti Eveline Fadayelille jo aiemmin tarjoamaansa turvapaikkaa.

- Tarjoamme turvapaikkaa tämän ja ensi kuun ajan. Meillä on paikka jo mietittynä, kertoo seurakunnan kirkkoherra Jaakko Simonjoki.

Simonjoen mukaan kirkon näkökulmasta isoäidillä on oikeus jäädä Suomeen. Suomen oikeus on eri mieltä.

Oikeuden päätöksen mukaan Eveline Fadayelilla ei ole tarpeeksi painavia syitä oleskeluluvan jatkamiselle Suomessa. Isoäiti Fadayel on vedonnut muun muassa huonoon terveyteensä. Helsingin hallinto-oikeuden mielestä Fadayelin sairaudet: diabetes, korkea verenpaine, tuki- ja liikuntaelinten vaivat, kilpirauhasen vajaatoiminta ja masennus eivät tee hänestä täysin riippuvaisia lapsistaan. Lisäksi oikeuden mukaan isoäidin ja hänen läheistensä tuntema ikävä ei ole peruste oleskeluluvan myöntämiselle.

Oleskeluluvan epäämisessä oli yhtenä syynä myös se, että Suomessa isoäiti ei kuulu ydinperheeseen.

Isoäiti on itse kertonut, että hän jäi leskeksi pari vuotta sitten, eikä hänellä ole sukulaisia Egyptissä. Sen sijaan Suomessa hänellä on kolme aikuista poikaa ja lapsenlapsia.

Kirkkoherra Simonjoen mukaan inhimilliset ja humanitääriset syyt kirkon tarjoamalle turvapaikalle täyttyvät Eveline Fadayelin tapauksessa. Tämä on Simonjoen mukaan ensimmäinen kerta, kun Vantaankosken seurakunta tarjoaa kirkon turvapaikkaa.

- Tällä egyptiläisvanhuksella ei ole edellytyksiä selvitä Egyptissä. Ei terveydellisesti, eikä muutenkaan, sanoo Simonjoki.

Hän ei kuitenkaan halua tarkasti kertoa miten ja missä tilanteessa kirkko oikeasti tarjoaisi egyptiläisisoäidille suojapaikkaa.

- Tietysti emme lähde poliisia vastustamaan, hän sanoo.

- Tässä vaiheessa tämä on enemmänkin ele, jolla kirkko osoittaa tukeansa, Simonjoki sanoo.

Isoäidin asianajaja Eero Lambergin mukaan seuraavaksi haetaan valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä. Hallinto-oikeus hylkäsi tämän kuun alussa Eveline Fadayelin, 64, valituksen maahanmuuttoviraston kielteisestä oleskelulupapäätöksestä. Päätöksen valituslupaa pitää hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivän aikana. Ainakin tämän ajan Eveline Fadayel saa olla Suomessa.

Kirkkoherra Jaakko Simonjoki ei ole tavannut Eveline Fadayeliä, mutta tapasi hänen poikansa viimeksi viime viikolla.

- Koko perhe ottaa tämän prosessin raskaasti, Simonjoki sanoo.

Hän ei ole tavannut Eveline Fadayelia kertaakaan, mutta kertoo koko perheen olleen Vantaankosken seurakunnan diakoniatyön piirissä jo ennen kuin tapaus tuli julkisuuteen.

Eveline Fadayelin kaikki kolme lasta ovat asuneet ja työskennelleet Suomessa jo pitkään. Kaikki hänen kuusi lastenlastaan ovat Suomen kansalaisia.

Vantaankosken seurakunta tarjosi turvaa Eveline Fadayelille jo heinäkuussa, jolloin häntä uhkasi karkotus Suomessa asuvan perheensä luota Egyptiin. Myös arkkipiispa Jukka Paarma ja arkkipiispa Leo ovat vedonneet maahanmuuttoviranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin, että ydinperheen käsitettä laajennettaisiin myös isovanhempiin.

__________________________________

Kun vastaajia oli yli 2 700, hieman yli puolet (51,5 prosenttia) on sitä mieltä, että 64-vuotiaan Eveline Fadayelin pitäisi saada jäädä perheensä luokse Suomeen. Vajaa puolet (48,5 prosenttia) on sitä mieltä, että hänen pitäisi palata takaisin kotimaahansa Egyptiin.

Puolesta puhujat kuuluttavat inhimillisyyden puolesta:

- Lähi-Idässä vuosia asuneena tiedän, ettei perheettömällä, vanhalla mummelilla siellä ole ihmisarvoista elinmahdollisuutta. Missä on suomalaisten kailottama inhimillisyys? Muutamille mummoille on kyllä täällä tilaa, kirjoittaa nimimerkki Justiina.

Yksi lukija muistuttaa, ettei Egyptiin takaisin lähettämisen tarvitse olla lopullinen sinetti.

- Voivathan ne sukulaiset maksaa matkat isoäidille. Eihän se pysyvän oleskeluluvan kieltäminen tarkoita sitä, ettei isoäiti voisi matkustaa Suomen ja maansa väliä tai perhe käydä tapaamassa ja hoitamassa isoäitiä.

"Tällaista ei pidä edes kysyä"


Oikeuden päätöksen mukaan Eveline Fadayelin oleskelulupaa Suomessa ei enää jatketa, sillä perustelut eivät ole riittäviä. Muutama vuosi sitten leskeksi jäänyt Eveline Fadayel on vedonnut siihen, että hänellä ei ole sukulaisia Egyptissä, mutta Suomessa hänellä on kolme aikuista lasta ja lisäksi lukuisia lapsenlapsia. Lisäksi hän on kertonut sairastavansa muun muassa masennusta, diabetesta sekä potevansa tuki- ja liikuntaelinten vaivoja.

Oikeuden mukaan ikävä sukulaisten luokse ei ole syy oleskeluluvan jatkamiselle. Lisäksi Fadayelin kertomat sairaudet eivät tee hänestä täysin riippuvaista lapsistaan, sanoo oikeus.

Isoäidin asianajajan mukaan Helsingin hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä valitetaan. Valituslupaa pitää hakea 30 päivän aikana. Ainakin sen ajan Fadayel saa olla vielä Suomessa.

Lukijoilta löytyy perusteluita sekä oleskeluluvan jatkamisen puolesta että vastaan:

- Pitäisi hivenen olla isänmaallisuutta ettei tällaista edes kysytä sanoo lukija, jonka mielestä isoäidin oleskelulupaa ei pidä enää jatkaa.

"Missä sydän, missä inhimillisyys?"

Yksi lukija perustelee tukeansa isoäidin oleskeluluvan jatkamiselle yhdellä sanalla:

- Inhimillisyys.

Myös kirkko on kertonut tarjoavansa tarvittaessa suojapaikkaa Eveline Fadayelille.

Yksi lukijoista on sitä mieltä, että oleskelulupaan tarvittavat kriteerit eivät täyty:

- Koska hänellä on taloudellisesti vahvat ”tukijoukot”, suku, evl-kirkko jne., hän ei myöskään ole puutteen alainen tai muutoin sosiaalisesti säälittävässä asemassa eikä niin ollen anna aihetta toimenpiteisiin viranomaisten taholta.

Myös ydinperheen käsite on tullut tapauksen myötä keskusteluun. Oikeuden linjauksen mukaan isoäiti ei kuulu ydinperheeseen, joten hänellä ei ole yhtä painavia syitä oleskelulupaan kuin ydinperheeseen kuuluvalla olisi.

Isoäidin oleskeluluvan puolesta liputtava lukija pohtii ydinperheen käsitettä:

- Ei tästä niin kauan ole kun suomalaiseenkin perheeseen kuului isovanhempia tai lastenlapsia. Ainakin asuivat lähellä, kuten muitakin sukulaisia. Inhimillisyyteen vedoten.

Samoilla linjoilla on nimimerkki Lindu:

- Isoäiti kuuluu ydinperheeseen silloin, kun hän asuu lastensa ja lastenlastensa luona. Sitä paitsi hän säästää yhteiskunnan varoja hoitaessaan lapsia niin, ettei näiden tarvitse mennä yhteiskunnan kustantamaan hoitopaikkaan. Miksi muutenkaan isoäidin pitäisi palata maahan, jossa hänellä ei ole perhettä? Vähän sydäntä mukaan päätöksiin, hei!