tiistai 22. syyskuuta 2009

Kansan Uutiset: Hallitus aikoo poistaa turvapaikanhakijoilta oikeuden tehdä työtä

Kansan Uutiset: Hallitus aikoo poistaa turvapaikanhakijoilta oikeuden tehdä työtä

Maahanmuuttopolitiikan kiristykset eduskuntaan marraskuussa

Valmistelijan mukaan työnteko-oikeuden rajaaminen on jossain muodossa menossa lakiin. Samaan aikaan valmistellaan kuitenkin työlupakäytännön höllentämistä.

Hallitus kaavailee kiristyksiä turvapaikanhakukäytäntöihin. Lakiluonnoksen mukaan turvapaikanhakijan työnteko-oikeus halutaan sitoa turvapaikanhakijan henkilöllisyyden selvittämiseen.Nykylain mukaan työnteko on mahdollista kolmen kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen.

Esitykset tulevat eduskuntaan syysistuntokaudella.

– Tarkoitus on tästä aikataulusta pitää kiinni. Todennäköisesti tämä annetaan eduskunnalle marraskuussa, sisäministeriön lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen kertoo.

Hallitus on aikeissa lieventää alkuperäistä lakiluonnosta. Sinkkasen mukaan lieventämiseen vaikuttavat lausuntokierroksella eri asiantuntijoilta tulleet ”painavat perustelut”.

– Työnteko-oikeuden rajaaminen on jossain muodossa menossa tähän lakiin. Se ei kuitenkaan välttämättä ole menossa siinä muodossa, miten se on sanottu lausuntokierroksella olleessa versiossa. Ajatus siitä, että työnteko-oikeutta rajoitettaisiin, elää kuitenkin vielä aika vahvasti, Sinkkanen sanoo.

Lääkäri määrittämään hakijan ikä

Eduskuntaan tulevassa lakiesityksessä halutaan lisäksi mahdollistaa turvapaikanhakijan oikeuslääketieteellisen iän selvittäminen. Tällä halutaan vähentää mahdollisuutta saada turvapaikka väittämällä olevansa alaikäinen turvapaikanhakija.

Maahanmuuttoviranomaiset voisivat jatkossa pyytää oikeuslääketieteellisen tutkimuksen tekemistä iän selvittämiseksi, jos hakija tähän suostuu.

Lakiehdotuksessa esitetään myös muita kiristyksiä maahantulosäännöksiin. Esimerkiksi perheenjäsenen oleskelulupahakemus voitaisiin hylätä, jos perheenkokoaja on antanut vääriä tietoja, joiden perusteella hän on saanut oman oleskelulupansa Suomeen.

Hallitus ryhtyi vuoden alussa pikaisiin toimiin maahanmuuton kiristämiseksi. Taustalla on ollut hallituksen puolivälitarkastelussa esittämä huomio siitä, että Suomen tulisi yhdenmukaistaa ulkomaalaislainsäädäntöä suhteessa muihin Pohjoismaihin. Niissä on hallituksen mukaan tiukempi turvapaikkalainsäädäntö kuin Suomessa.

Toisaalta työlupakäytäntöä lievennetään

Vaikka hallitus esittää nyt maahanmuuttajien työnteko-oikeuksien tiukentamista, edelleen käynnissä on myös toinen hallituksen lainsäädäntöhanke, jonka päämäärä on työlupakäytäntöjen höllentäminen.

Tähän ristiriitaisuuteen puuttui kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) eduskunnan täysistunnossa viime viikolla.

Hän kysyi maahanmuuttoministeri Astrid Thorsilta (r.), onko hallituksella tarkoitus tuoda eduskuntaan vielä tämän eduskunnan ja ehkä vielä tämän syksyn aikana esityksiä, joiden tarkoituksena on lisätä maahanmuuttoa ja onko tarkoitus näissä esityksissä muun muassa lieventää tai poistaa kokonaan työlupakäytäntö.

– Työlupia ei ole tarkoitus poistaa. (Saatavuus)harkintaa on tarkoitus muuttaa, mutta me tarkastelemme vielä, onko ajankohta oikea ja milloin me voimme tuoda esityksen eduskuntaan, Thors vastasi.

Alun perin saatavuusharkintaa ja työperäisen maahanmuuton kasvattamista käsittelevän lakimuutoksen oli määrä tulla eduskuntakäsittelyyn jo alkuvuodesta.