keskiviikko 30. syyskuuta 2009

Kansan Uutiset: Päijät-Häme kartoittaa mamu-mielipiteitä


Päijäthämäläiset pääsevät sanomaan mielipiteensä siitä, miten heidän yhteiselämänsä maahanmuuttaneiden ulkomaalaisten kanssa sujuu.
Lahden kaupunkia ympäröivässä Päijät-Hämeen maakunnassa asuu tällä hetkellä noin 4 000 ulkomaan kansalaista, eli noin kaksi prosenttia maakunnan väestöstä. Pakolaisia maahanmuuttajista on noin joka kymmenes.

Kun myös Päijät-Hämeen väestö vähenee ikärakennesyistä, työvoiman saannin turvaamiseksi tarvitaan maahanmuuttoa. Alueen maahanmuuttajille tarjottavien palvelujen laajentamiseksi ja tuleviin työvoimatarpeisiin varautumiseksi Päijät-Hämeessä ryhdyttiin viime kevättalvella valmistelemaan maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, jonka on tarkoitus valmistua jo jouluksi.

Ohjelman avulla pyritään parantamaan alueella jo asuvien sekä maakuntaan toivottavasti muuttavien maahanmuuttajien kotoutumista riippumatta muuton syystä. Tavoitteena on myös parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia ja edistää työperusteista maahanmuuttoa. Lisäksi pyritään kehittämään suomen kielen ja ammatillista koulutusta sekä lisäämään suvaitsevaisuutta.

Nyt toteutettavan nettikyselyn avulla päijäthämäläisiltä tiedustellaan, miten maakunnassa asuvien suomalaisten ja alueelle muuttaneiden ulkomaalaisten yhteiselämä sujuu ja mitä voidaan tehdä, että se sujuisi vielä nykyistä paremmin.

Kyselyyn vastaajat pääsevät sanoman mielipiteensä muun muassa siitä, toivovatko he omalle työpaikalleen muita kuin suomalaisia työntekijöitä, mille aloille he haluaisivat maahanmuuttajien työllistyvän ja mille aloille heitä ei haluta. Päijäthämäläisiltä kysytään myös, haluaisivatko he lapselleen muita kuin syntyperältään suomalaisia ystäviä ja sekä sitä, hyötyykö Suomi maahanmuuttajista.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto linjasi kesäkuun kokouksessaan maakunnan tulevaisuutta vuoteen 2035 ja asettui vahvasti kannattamaan niin maassamuuttoa kuin maahanmuuttoakin maakunnan työvoimatarpeiden turvaamiseksi.