sunnuntai 6. syyskuuta 2009

MTV3: Turvapaikanhakijoiden työnteolle tiukat rajoitukset


MTV3:
Turvapaikanhakijoiden työnteolle tiukat rajoitukset
6.9.2009


Ulkomaalaislain muutoksilla pyritään vähentämään Suomen houkuttelevuutta turvapaikanhakijoiden kohdemaana.

Sisäministeriön valmistelema hallituksen esitys rajoittaa esimerkiksi turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta. Nykyään turvapaikanhakija saa tehdä työtä kolmen kuukauden maassaolon jälkeen, jos vain löytää työpaikan.

Jatkossa työnteko-oikeuteen vaaditaan kuitenkin, että turvapaikanhakija todistaa henkilöllisyytensä. Enemmistö turvapaikanhakijoista tulee Suomeen ilman papereita.

Osa lausunnonantajista pitää lainmuutoksia epäselvinä ja käsittelyä hidastavina. Pakolaisten kanssa työskentelevät näkevät esityksen lisäävän pimeää työtä ja vaikeuttavan kotouttamista.

Esitys on tarkoitus tuoda eduskuntaan marras-joulukuun vaihteessa.

Röntgentutkimuksia ajetaan lakiin

Poliisin virka-apupyynnöt turvapaikanhakijoiden todellisen iän selvittämiseksi ovat yhä yleisempiä. Hallitus haluaa runsaasti kritiikkiä hertättäneiden röntgentutkimusten pelisäännöt pikaisesti osaksi ulkomaalaislakia.

Mikäli syyskuun aikana eduskuntaan tuleva hallituksen lakimuutosesitys toteutuu, voivat poliisi, rajavartiolaitos ja Maahanmuuttovirasto määrätä turvapaikanhakijat luuston röntgenkuvauksiin lainsäädännön tuella.

Ikä määritellään vasemmasta ranteesta ja hampaistosta otettujen röntgenkuvien perusteella.

Säteilyturvakeskus on todennut, että röntgenkuvauksen terveysvaikutukset ovat olemattomat.