perjantai 11. kesäkuuta 2010

Moniheli: Moniheli-verkosto ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa

Moniheli: Moniheli-verkosto ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa 11.6.2010

Huhtikuussa perustettiin Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli mm. pääkaupunkiseudulla asuvien ja toimivien maahanmuuttajien yhteistoiminnan ja kotoutumisen edistämiseksi sekä kanavaksi rakentavalle keskustelulle maahanmuuttokysymyksistä. Yhteistyöverkosto ei hyväksy väkivallan käyttöä missään muodossa ja pitää Linnanmäen viime sunnuntain tapahtumia erittäin valitettavina. Moniheli on huolestuneena seurannut viimeaikaista kehitystä ja ilmapiirin muutosta Suomessa suhteessa maahanmuuttajiin ja etniseltä taustaltaan erilaisiin syntyperäisiin suomalaisiin.

Linnanmäen tapahtumat ja niiden uutisointi

Viime sunnuntaina tapahtui Linnanmäen huvipuistossa erittäin valitettava yhteenotto median tietojen mukaan kahden maahanmuuttajaryhmän nuorten ja lasten välillä. Mm. Helsingin Sanomat ja Yle uutisoi tapahtumista, kertoen jopa 150 nuoren osallistuneen välikohtaukseen, jota nimitettiin ”kahakaksi” tai ”joukkotappeluksi”. Vaihtelevasti eri välineiden uutisissa kerrottiin osallistujien edustavan pääasiassa somalialaisia ja kurdeja. Joidenkin tietojen mukaan irakilaisia. Vähitellen kävi ilmi, että mediassa oli tapahtumaa paisuteltu ja 150 nuoren osallistuminen kutistui noin 10-20 henkeen. Loput olivat ilmeisesti lähinnä katselijoita.

Vihapuheen lisääntyminen

Moniheli-verkosto on huolissaan tavasta, jolla mediassa yleisemminkin käsitellään Linnanmäen kaltaisia tapahtumia. Jos uutisoidaan eri kansallisuusryhmien välisistä ristiriidoista, asioiden pitäisi perustua riittäviin taustatietoihin ja tosiasioihin. Linnanmäen kaltaiset uutiset ovat omiaan lisäämään turvattomuutta maahanmuuttajien keskuudessa ja vaikeuttamaan kotoutumista.

Riippumatta uutisten sisällöstä tai esitystavasta, uutiset aiheuttavat erityisesti internetissä maahanmuuttajia ja maahanmuuttoa vastustavien nimettömien kirjoitusten tulvan. Osa julkaistuistakin viesteistä on suorastaan rasistisia. Yhdistyksen kanta on, että internet-sivuilla pitäisi vaatia kirjoittajien rekisteröitymistä, vaikka nimimerkillä kirjoittaminen sallittaisiin.

Tietämättömyys on pelon alku

Moniheli-verkoston mielestä vain eritaustaisten ihmisten lisääntyvä kanssakäyminen ja muiden kulttuurien ja tapojen tunteminen voivat edistää yleisen ilmapiirin muuttumista suvaitsevammaksi ja estää eri kansalaisryhmien keskinäiset erimielisyydet. Moniheli-verkostoon kuuluu nyt 30 monikulttuuri- ja maahanmuuttajayhdistystä ja kaikkiaan perustamisvaiheessa yhteyksiä on ollut noin 70 pääkaupunkiseudulla toimivaan yhdistykseen. Toiminnassa on mukana myös sekä somali- että kurditaustaisia Suomen kansalaisia ja asukkaita kuten monien muidenkin kansallisuuksien edustajia. Verkosto pyrkii luomaan myös yhteyksiä viranomaisten ja eri ryhmien välille.

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli (rekisteröinti käynnissä)