torstai 10. kesäkuuta 2010

Sisäasiainministeriö: Kansalaisuuteen edellytettävää asumisaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi

Sisäasiainministeriö: Kansalaisuuteen edellytettävää asumisaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi 10.6.2010

Kansalaisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi. Kansalaisuuteen edellytettävää asumisaikaa lyhennettäisiin viiteen vuoteen nykyisestä kuudesta vuodesta, kun kyse on yhtäjaksoisesta asumisesta Suomessa. Lisäksi kansalaisuuden voisi jatkossa saada neljän vuoden Suomessa asumisen jälkeen, jos henkilö osoittaa osaavansa hyvin suomen tai ruotsin kielen. Säännöksellä kannustettaisiin maahanmuuttajia hankkimaan kielitaito ja siten edistettäisiin myös Suomeen kotoutumista. Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa laki eduskunnalle huomenna.

Puolet Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla oleskellusta ajasta laskettaisiin mukaan kansalaisuuteen edellytettävään asumisaikaan. Tähän asti vain jatkuvaluonteisella oleskelulla on ollut merkitystä asumisaikaa laskettaessa.

Kielitaitoedellytyksestä ja siitä tehtävistä poikkeuksista säädettäisiin nykyistä selkeämmin.

Kansalaisuuslaissa on jo nyt nuhteettomuusedellytys kansalaisuuden saamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rikoksiin syyllistyneelle ei myönnetä kansalaisuutta tai se myönnetään vasta odotusajan jälkeen. Esityksessä ehdotetaan, että odotusajan määräytymisestä säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin laissa.

Kansalaisuusilmoitusta koskevia säännöksiä selkiytettäisiin. Entinen Suomen kansalainen voisi saada kansalaisuuden yhdellä ilmoitusmenettelyllä riippumatta siitä, asuuko hän Suomessa vai ulkomailla. Tämä tarkoittaisi vuosina 2003-2008 määräaikaisena käytössä olleen ilmoitusmenettelyn vakinaistamista.

Hallituksen esitys on kokonaisuudessaan saatavilla verkkosivulta: www.intermin.fi/suomi/kansalaisuuslaki

Lisätietoja: ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, 071 878 8636