torstai 10. kesäkuuta 2010

Aamulehti: Oleskeluluvan hakeminen lisääntynyt - neljälle viidestä myönteinen päätös

Aamulehti/STT: Oleskeluluvan hakeminen lisääntynyt - neljälle viidestä myönteinen päätös 10.6.2010
Verkkouutiset: Turvapaikanhakijoiden määrä laski roimasti

Oleskeluluvan hakijoiden määrä lisääntyi tammi-huhtikuussa kahdeksalla prosentilla. Hakijoita oli tuona aikana 6 230. Yleisimmät oleskeluluvan hakuperusteet olivat perheside ja työnteko.

Eniten lisääntyivät perhesiteiden perusteella tehdyt hakemukset. Yleisimmät hakijaryhmät olivat somalialaiset, venäläiset ja intialaiset. Oleskelulupa myönnettiin neljälle viidestä hakijasta.

__________________________________________________________

Verkkouutiset: Turvapaikanhakijoiden määrä laski roimasti

Turvapaikanhakijoiden määrä laski lähes kolmanneksen alkuvuonna, kertoo Maahanmuuttovirasto.

Tammi-huhtikuussa Suomesta haki turvapaikkaa 1373 henkilöä, mikä on 28 prosenttia edellisvuoden alkua vähemmän. Kuukausittainen hakijamäärä oli noin 300-400, kun se viime vuonna oli keskimäärin 500.

Turvapaikanhakijoiden määrä näyttääkin jäävän tänä vuonna viime vuoden ennätystä pienemmäksi (5 988), vaikka nousseekin yli neljäntuhannen, Maahanmuuttovirasto arvioi.

Eniten turvapaikkahakemuksia tekivät alkuvuonna somalialaiset (196), bulgarialaiset (195), venäläiset (185) ja irakilaiset (166). Venäläisten hakemusten määrä kasvoi voimakkaasti, noin 75 prosentilla. Venäläishakijat tulevat pääasiassa Pohjois-Kaukasukselta, muun muassa Tshetsheniasta.

EU-kansalaisia kokonaishakijamäärästä oli lähes 20 prosenttia - tilastokakkosen bulgarialaisten lisäksi kymmenen suurimman hakijakansalaisuuden joukkoon ylsivät myös romanialaiset 54 hakemuksella.

Yksintulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoista oli 98 henkilöä. Tämä on 62 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa, jolloin alaikäisiä hakijoita saapui 260.

Kolmasosa päätöksen saaneista sai jäädä Suomeen

Turvapaikkapäätöksiä tehtiin tammi-huhtikuussa 2286 henkilölle. Heistä 28 prosenttia (643 henkilöä) sai myönteisen päätöksen eli joko turvapaikan tai oleskeluluvan. Kielteisiä päätöksiä annettiin 1470 henkilölle.

Maahanmuuttovirasto ja poliisi käynnistivät huhtikuussa EU-valtioista tulevien turvapaikanhakijoiden osalta pilottihankkeen, jonka ensimmäisen kuukauden aikana yli 80 hakijalle turvapaikkapäätös tehtiin ja annettiin tiedoksi heti hakemuksenjättöpäivänä.

Hanke laski heti selvästi käsittelyaikaa kategoriassa, jossa kielteisen päätöksen perusteena on turvallinen alkuperämaa. Sen mahdollista vaikutusta EU-kansalaisten hakijamäärään ei kuitenkaan vielä voida arvioida.

Oleskelulupia haettiin enemmän

Oleskelulupaa tammi-huhtikuussa haki Suomesta kaikkiaan 6230 ulkomaalaista EU-maiden ulkopuolelta, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurimmat hakuperusteet olivat perheside (49 prosenttia) ja työnteko (26 prosenttia).

Eniten eli 20 prosentilla lisääntyivät perhesiteen perusteella vireille tulleet oleskelulupahakemukset. Muiden omaisten eli mm. Suomessa asuvien täysi-ikäisten henkilöiden iäkkäiden vanhempien sekä kasvattilasten hakemukset lisääntyivät 65 prosentilla.

Maahanmuuttovirasto ennakoi, että perhesideperusteiset oleskelulupahakemukset lisääntyvät entisestään, koska turvapaikanhakijana maahan tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden määrä on kasvanut viime vuosina.

Eniten oleskelulupahakemuksia laittoivat alkuvuonna vireille somalialaiset (1210 henkilöä), venäläiset (1135) ja intialaiset (554).

Päätöksiä oleskelulupahakemuksiin tehtiin kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa 5389 henkilölle. Oleskelulupa myönnettiin 4134 henkilölle eli 79 prosentille päätöksen saaneista hakijoista.

Myönteisten ja kielteisten päätösten suhteet vaihtelivat huomattavasti hakuperusteittain: siinä missä muulla perusteella vireille tulleista hakemuksista 94 prosenttia sai myönteisen päätöksen, muiden omaisten perhesidehakemuksista läpi meni vain 15 prosenttia.