keskiviikko 23. kesäkuuta 2010

Länsi-Uusimaa: Siuntio ei katso velvollisuudekseen järjestää opetusta turvapaikanhakijoille

Länsi-Uusimaa: Siuntio ei katso velvollisuudekseen järjestää opetusta turvapaikanhakijoille 23.6.2010

Siuntion opetuslautakunnan mukaan kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää perusopetusta eikä siihen valmistavaa opetusta Harjulinnan vastaanottokeskuksen lapsille, joilla ei ole pysyväisluonteista oleskelulupaa Suomessa.

Opetuslautakunta päätti olla järjestämättä opetusta, koska kunnalla ei ole osoittaa määrärahoja perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämiseen turvapaikkaa hakeville lapsille.

Näin lautakunta vastaa myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle lähettämässään selvityksessä. Vastaanottokeskukseen tehdyn tarkastuskäynnin jälkeen apulaisoikeusasiamies vaati kunnalta selvitystä siitä, ettei opetusta ole järjestetty.

Vt. sivistystoimenjohtajan Anu Vesiluoman allekirjoittamassa selvityksessä viitataan muun muassa vähemmistövaltuutetun kannanottoon Euroopan komissiolle. Sen mukaan Suomessa lasten oikeus perusopetukseen on sidoksissa vakituiseen asumiseen.

Perustuslain 5 §:n mukaan kunta päättää itse perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille. Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisia ovat Suomessa vakituisesti asuvat lapset.

Siuntiossa ratkaisuun vaikuttivat taloudelliset seikat. Viime vuonna sivistystoimen määrärahoja leikattiin muutostalousarviolla ja tänä vuonna leikattu talousarvio vaikeuttaa lakisääteisten tehtävien ja palvelujen järjestämistä.

Anu Vesiluoma mainitsee esimerkkinä oppilashuollon ja kasvatuksen sekä opetuksen tukipalveluihin tarkoitettujen määrärahojen voimakkaan leikkauksen.

Lisäksi oma vaikutuksensa on sillä, ettei kunta ole saamassa opetuksen jatkuvuuteen sidottua korvausta opetuksen järjestämisestä.

Lasten ja nuorten turvapaikanhakijoiden Siuntion vastaanottokeskus on alun perin transit-tyyppinen lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettu sijoituspaikka.

Jotta kunta saisi korvauksen, tulisi oppilaiden suorittaa koko valmistavan opetuksen oppimäärän ja siirtyä perusopetukseen saman kunnan alueella.

Tällä kohtaa Siuntion opetuslautakunta totesi riskin korvausten saamatta jäämisestä olevan liian suuri otettavaksi.