tiistai 10. tammikuuta 2012

HBL: Tulli valvoo tummaihoisia matkustajia

HBL: Mörkhyade passagerare kontrollerades av tullen 10.1.2012

SU-ordföranden i Helsingfors, Ahmed Hassan och alla andra mörhyade passagerare kontrollerades av tullen när de steg av Sverigebåten. Tullen tror inte det beror på rasism utan att ”andra orsaker ligger bakom”. Tom Biaudet (SFP) har anmält fallet till minoritetsombudsmannen.

Tulltjänstemännen vid färjeterminalen i Helsingfors visste nog inte vem de hade att göra med när de vinkade in den enda mörkhyade i sällskapet som gick av båten i fredags. Sällskapet var minoritetsombudsman Eva Biaudets (SFP) kampanjgrupp som hade besökt Åland.

Evas bror Tom Biaudet som var vittne till händelsen berättar att Ahmed Hassan var den enda mörkhyade i deras klunga. Han var också den enda i klungan som tullen vinkade in och bad visa sitt pass som sedan togs till ett bakrum för noggrannare kontroll.

– Men medan vi stod och följde med såg vi att de också stannade alla andra mörkhyade, säger Tom Biaudet.

Ahmed Hassan, som råkar vara kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors, upplever att tullpersonalen handlade mycket oprofessionellt.

– Det var en fruktansvärd upplevelse och det händer ofta att de stannar mörkhyade. Bland annat vid flygterminalen och alltid vid tullen, säger Ahmed Hassan.

Tullen har rätt att genomföra slumpmässiga kontroller vid skattegränser. Profilering får däremot inte basera sig på hudfärg.

– Jag hoppas och tror att det inte händer att tullen stannar någon bara på grund av ras eller kön, säger tullbevakningschef Erik Dannbäck.

Eftersom Dannbäck inte känner till alla fakta i det här fallet kan han inte förklara varför det skedde. Han gissar att kontrollen kan bero på misstanken om att det kan röra sig om illegal invandring.

– Av en viss nationalitets invandrare i vårt land har nästan alla kommit illegalt via Sverige, säger Dannbäck.

– Men alla illegala invandrare kan inte vara mörkhyade, kontrar Hassan.

Dannbäck fortsätter spekulera.

– Det kan ha kommit förhandsuppgifter om att det till den här ankomsthallen kommer en sådan person som man bör plocka upp. Då måste man kontrollera id-beviset på alla personer med ett liknande utseende.

Han får svar på tal av Ahmed Hassan, som själv arbetat som säkerhetsvakt på flygterminalen.

– Jag vet hur myndigheterna fungerar, men när man är den som granskas känns det hemskt. De borde ha varit mer professionella. De måste få mer utbildning. Ibland kan okunskap bli rasism.

Under hela kontrollen fick Hassan varken frågor eller förklaringar. Enligt Tom Biaudet var tullpersonalen typiskt ”finländskt artiga” – utstötte alltså enstaka ord som ”passi”. Svenska ville de heller inte tala.

– Jag fick inte ens en ursäkt, säger Hassan.

Tom Biaudet har anmält ärendet till systerns, minoritetsombudsmannens, byrå.

– Jag undrar hur vanligt sådant här är? När vanliga människor uttrycker sig rasistiskt kan man inte göra mycket, men när myndigheter gör det måste man reagera. Myndigheter ska hålla sig till icke-diskriminerande verksamhet – det får inte ens se diskriminerande ut, säger Tom Biaudet.

-----

Tulli valvoo tummaihoisia matkustajia

Tulli tarkasti Svensk Ungdomin Helsingin puheenjohtaja Ahmed Hassanin ja kaikki muut tummaihoiset matkustajat, kun he astuivat ruotsinlaivasta. Tulli ei usko, että kyseessä on rasismi vaan "taustalla on muita syitä". Tom Biaudet (rkp) on ilmoittanut tapauksesta vähemmistövaltuutetulle.

Helsingin laivaterminaalin tullimiehet eivät tienneet kenen kanssa olivat tekemisissä, kun he vinkkasivat luokseen seurueen ainoan mustaihoisen, joka astui laivasta perjantaina. Seurue oli vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n kampanjaryhmä, joka oli vieraillut Ahvenanmaalla.

Tapausta todistanut Evan veli Tom Biaudet kertoo, että Ahmed Hassan oli ainoa tummaihoinen heidän porukassaan. Hän oli myös porukasta ainoa, jonka tulli vinkkasi näyttämään passinsa, jota sitten tutkittiin tarkemmin takahuoneessa.

[...]

- Uskon ja toivon, että tulli ei pysäytä ketään vain rodun tai sukupuolen perusteella, sanoo tullipäällikkö Erik Dannbäck.

[...]

- Tiettyjen kansallisuuksien maahanmuuttajat ovat saapuneet maahamme lähes aina laittomasti Ruotsista, sanoo Dannbäck.

- Mutta eivät kaikki laittomat maahanmuuttajat voi olla tummaihoisia, vastustaa Hassan.

[...]

Hänen on vaikea vakuuttaa Ahmed Hassania, joka on itsekin työskennellyt turvahenkilönä lentokoneterminaalissa.

- Tiedän kuinka viranomaiset toimivat, mutta kun se kohdistuu itseen, niin se tuntuu pahalta. Heidän olisi pitänyt toimia ammattimaisemmin. Heidän on saatava lisäkoulutusta. Joskus tietämättömyydestä tulee rasismia.

Missään vaiheessa tarkastusta Hassanille ei esitetty kysymyksiä tai selityksiä. Tom Biaudet'n mukaan tullihenkilöstö oli tyypillisen "suomalaisen kohteliasta" - mutisten yksittäisiä sanoja kuten "passi". Ruotsia he eivät halunneet puhua.

- Minulta ei edes pyydetty anteeksi, sanoo Hassan.

Tom Biaudet on ilmoittanut tapauksesta siskonsa, vähemmistövaltuutetun, toimistoon.

- Kuinka tavallista tällainen mahtaa olla? Kun tavalliset ihmiset käyttäytyvät rasistisesti, niin sille ei voi paljonkaan, mutta kun viranomaiset tekevät niin, niin siihen on reagoitava. Viranomaisten on sitouduttava ei-syrjivään toimintaan - se ei saa edes näyttää syrjivältä, sanoo Tom Biaudet.

(käännös)