tiistai 31. tammikuuta 2012

Kansan Uutiset: Kristityn turvapaikanhakijan vetoomus maan alta

Kansan Uutiset: Kristityn turvapaikanhakijan vetoomus maan alta 31.1.2012
Vapaa liikkuvuus: Tiedote: Paperiton pakistanilainen naisturvapaikanhakija vetoaa viranomaisiin maan alta

Paperiton pakistanilainen naisturvapaikanhakija vetoaa Suomen viranomaisiin maan alta.

Mariam (nimi muutettu) on uskontonsa vuoksi Pakistanissa vainotuksi joutunut kristitty. Keski-ikäistä naista uhkaa kotimaassaan kuolema, kerrotaan Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

Mariamin vainoajat Pakistanissa ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä yksityishenkilöitä, minkä vuoksi vakavalta uskonnolliselta vainolta suojautuminen on Mariamille siellä mahdotonta.

Useita kuukausia kestäneen pakenemisen ja piiloutumisyritysten jälkeen Mariam joutui poistumaan maasta, koska ei saanut suojelua kotimaansa viranomaisilta. Vuonna 2007 hän saapui Suomeen, mutta maahanmuuttovirasto on hylännyt hänen turvapaikka-anomuksensa.

”Yleisen oikeustajun vastaista”

– Vakavan vainon kohteeksi joutuneiden kristittyjen on erittäin hankalaa saada suojelua oman maansa viranomaisilta, kertoo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri Marja-Liisa Laihia.

– Pakistanin jumalanpilkkalakia käytetään uskonnollisia vähemmistöjä vastaan ja tämä johtaa omankädenoikeuteen sekä väkivaltaan.

Pastori Arto Antturi kertoo maahanmuuttoviraston tilanneen Pakistanissa toimivalta ulkopuoliselta taholta selvityksen koskien Mariamin oloja Pakistanissa.

– Selvitys on osoitettu täysin virheelliseksi, mutta siitä huolimatta hallinto-oikeus perusti kielteisen päätöksensä siihen. Pidämme tapahtunutta yleisen oikeustajun vastaisena, sanoo Antturi.

Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut maahanmuuttoviraston kielteistä turvapaikkapäätöstä, eikä Korkein hallinto-oikeus ole antanut asiassa valituslupaa.

Asiasta valitettiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta se ei antanut keskeytyspäätöstä Mariamin käännytyksestä.

Tyypillinen umpikuja

Mariam elää nyt Suomessa paperittomana eli ilman oleskelulupaa. Hän vetoaa maan alta tukijoidensa välityksellä suomalaisiin viranomaisiin ja anoo mahdollisuutta uuteen käsittelyyn.

Mariam haluaisi jättää uuden turvapaikkahakemuksen turvallisissa olosuhteissa.

– Kyseessä on tyypillinen umpikuja: turvapaikanhakija ei uskalla hakea uudestaan turvapaikkaa poliisilaitoksella, kun uhkana on se, että poliisi samalla käännyttää naisen, kuvailee Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

– Odotamme viranomaisilta vastausta Mariamin pyyntöön lähiviikkoina. Toivomme, että hän voi saada asiansa uudestaan vireille ilman vaaraa käännytyksestä ja korjata viranomaisten virheelliset käsitykset.

Kysymys elämästä ja kuolemasta

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, isä Heikki Huttusen mielestä on kyseenlaista, miten viranomainen tai oikeusaste pitää itseään pätevänä arvioimaan ihmisen vakaumusta.

– Ilmeisen kankea byrokraattinen suhtautuminen raportteihin uskonnonvapauden loukkauksista osoittaa mielenkiinnon puutetta, joka saa kysymään, onko asianomaisella taholla kompetenssia hoitaa tehtäväänsä.

– Turvapaikkaratkaisuissa on kysymys elämästä ja kuolemasta, sanoo Huttunen.

Helsingissä järjestettiin tänään tukimielenilmaus Mariamille.

_______________________________________

Kotimaa24: Paperiton pakistanilaisnainen sai tukea mielenilmaisussa

Viitisenkymmentä mielenosoittajaa kerääntyi uhmaamaan purevaa talvipakkasta ja ilmaisemaan tukensa pakistanilaisen, kristityksi kääntyneen Mariamin (nimi muutettu) karkotusta vastaan Helsingin Kolmen sepän aukiolla. Useat kirkolliset henkilöt olivat aiemmin vedonneet tapauksen vuoksi viranomaisiin. Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut maahanmuuttoviraston kielteistä turvapaikkapäätöstä eikä Korkein hallinto-oikeus myöntänyt päätökseen valituslupaa.

- Olen hämmentynyt ja hämmästynyt asioiden hoidosta. En ole pakolaisasioiden asiantuntija, mutta tutustuttuani tähän tapaukseen ja esimerkiksi Mariamin oloja Pakistanissa kuvaavaan selvitykseen, maalaisjärki kertoo kuinka kohtuuton päätös on kyseessä, sanoo mielenilmaisua organisoinut Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan pappi Arto Antturi.

Mielenilmausta edelsi tiedotustilaisuus, jossa Vapaa liikkuvuus-verkoston edustaja Katja Tuominen ja kirkon maahanmuutajatyön sihteeri Marja-Liisa Laihia antoivat täystyrmäyksen koskien viranomaisten ja eri oikeusasteiden toimintaa tapauksessa.

- Väitetään muun muassa, että kirkkoa johon Mariam sanoo kuuluvansa ei ole. Lisäksi sanotaan, että alueella ei ole uskonnollisia kahakoita tai että Mariam ei olisi kääntynyt asiassaan paikallisviranomaisten puoleen. Väitteet on kaikki yksitellen aukottomasti kumottu, Katja Tuominen moitti.

Tuomisen mukaan henkilön oma kertomus on väännetty mutkalle siten, että hänen on käytännössä mahdotonta kumota viranomaisväittämiä. Hän kyseenalaistaa viraston ammattitaidon arvioida pakolaisten suojeluntarvetta ja ilmaisi pettymyksensä oikeuslaitokseen, joka ei korjaa viranomaismenettelyn puutteita. Marja-Liisa Laihia puolestaan katsoi tehtyjen selvitysten osoittavan, että viranomaisten maatieto Pakistanin suhteen on olematonta.

- Jokainen, joka tuntee Pakistanin tilannetta sisältäpäin, ymmärtää että maan poliisiviranomainen ei ole se taho, jonka puoleen käännytään tiedonhaussa. Tämä on jopa vaarallista niitä henkilöitä kohtaan, jota tiedustelu koskee, Laihia sanoo.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat enemmän tai vähemmän napit vastakkain viranomaisten kanssa vastaavissa tapauksissa turvapaikkaoikeuden tulkintojen kanssa muuallakin EU:ssa. Erityisen hankalaksi on osoittautunut uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi pakolaisiksi joutuneiden asema. Kielteinen turvapaikkapäätös yhdessä EU-maassa merkitsee automaattisesti kielteistä päätössä kaikissa muissakin unionin jäsenvaltioissa.

Maahanmuuttoviranomainen ei Suomessa perustele tai kommentoi tehtyjä turvapaikkapäätöksiä julkisesti.

______________________________________________

Verkkouutiset: Kristitty pakistanilaisnainen anoo armoa Suomen viranomaisilta

Paperiton pakistanilainen turvapaikanhakija vetoaa viranomaisiin, jotta voisi jäädä Suomeen.

Vapaa liikkuvuus -järjestö kutsui tiistaina median koolle ja kertoi keski-ikäisestä kristitystä naisesta, joka on paennut Pakistanista uskonnollista vainoa vuonna 2007.

Järjestön mukaan vaikutusvaltainen muslimiyhteisö vainosi häntä. Naisen kimppuun hyökättiin useasti, ja aseistautuneet joukot yrittivät tappaa hänet.

Suomessa Maahanmuuttovirasto hylkäsi Mariamin (nimi muutettu) turvapaikka-anomuksen. Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut kielteistä turvapaikkapäätöstä, eikä korkein hallinto-oikeus ole antanut asiassa valituslupaa. Asiasta valitettiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta se ei antanut keskeytyspäätöstä Mariamin käännytyksestä.

– Nyt toivomme, että hän voi saada asiansa uudestaan vireille ilman vaaraa käännytyksestä, kertoo Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

Maahanmuuttovirasto ei niele kritiikkiä

Vapaa liikkuvuus -verkoston mukaan turvapaikkahakemus hylättiin väärin perustein. Kaikkia todisteita ei sen mukaan käytetty, ja Mariamin antamia tietoja väänneltiin.

– Pohdimme, onko Maahanmuuttovirastolla vaikeuksia käsitellä uskonnollisten vainojen uhreja, Tuominen sanoo.

Maahanmuuttovirasto ei kommentoi yksittäistä tapausta, mutta pitää kritiikkiä yleisellä tasolla perusteettomana. Tietoja lähtömaan uskonnollisesta tilanteesta hankitaan tutkintavaiheessa riittävästi kansainvälisistä lähteistä ja maan viranomaisilta.

– Meillä on aina päätöksenteon tukena ajantasainen maatieto, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo.

Ihmisoikeusjärjestön mielestä viraston tietämättömyyttä kristittyjen vainotusta asemasta todistaa muun muassa se, että Mariamin oloja Pakistanissa selvitettiin tiedustelemalla paikalliselta poliisilta. Järjestön mukaan toimenpide asettaa naisen entistä suurempaan hengenvaaraan mikäli hänet palautettaisiin, sillä kristitty ei saa Pakistanissa poliisilta suojelua.

Revon mukaan viranomaisille ei koskaan paljasteta henkilöllisyyksiä.

– Teemme yleisen tason tiedusteluja, mutta on täysin selvää, että emme voi paljastaa henkilön kotimaan viranomaisille, onko henkilö X turvapaikanhakija.

Mariam ei Tuomisen mukaan voinut itse esiintyä medialle, sillä hän on huonossa kunnossa.


Uskonnolliset vainot harvoin hakuperusteena

– Pakistanista tuli Suomeen viime vuonna vain 23 turvapaikanhakijaa. Eniten turvapaikanhakijoita tulee Irakista, Somaliasta, Venäjältä ja Afganistanista.

– Turvapaikkaa hakeneista pakistanilaisista 29 sai päätöksen viime vuonna.

– Heistä myönteisen päätöksen sai kuusi: kolme sai turvapaikan ja kolme sai jäädä muilla perusteilla.

– Vain harvalla Suomesta turvapaikkaa hakevalla uskonto on vainon perusteena. Sama koskee Pakistania.

Lähde: Maahanmuuttovirasto