tiistai 10. tammikuuta 2012

HS: Ulkomaalaiset lääkärit töihin

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Ulkomaalaiset lääkärit töihin 10.1.2012

Tällä viikolla tuhannet lääkärit pistäytyvät Helsingin vuotuisessa koulutustapahtumassa, Lääkäripäivillä. Jos puolet muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista lääkäreistä osallistuu Lääkäripäivien täydennyskoulutukseen, heitäkin on paikalla yli viisisataa.

Ulkomailla, varsinkin EU:n ja Eta-maiden ulkopuolella, opiskelleiden lääkäreiden tie Suomen terveydenhoidon ammattilaisiksi on vaativa. Heidän pitää suorittaa kolmiosainen Tampereen tutkinto. Siinä testataan lääketieteen teoriaa, Suomen terveydenhuollon lainsäädännön tuntemista ja potilastyöskentelyä. Tentit ovat myös kielikokeita, sillä ne pitää suorittaa joko suomeksi tai ruotsiksi.

EU-maiden ulkopuolella lääkäriksi valmistuneet ovat viime kuukausien aikana saaneet osakseen viistoja katseita yhden Suomessa lääkärinä työskennelleen huijarin vuoksi. Mies oli hankkinut väärennetyt paperit Venäjältä.

Ulkomaalaissyntyiset lääkärit saavat työpaikoilla osakseen myös kyräilyjä ja epäileviä kommentteja, etenkin potilailta. Jos lääkäri puhuu suomea huonosti tai puheessa on korostus, potilaan epäilyt ammattitaitoa kohtaan heräävät.

Toisaalta potilaalla on oikeus saada palvelua äidinkielellään niin, että varmasti tulee ymmärretyksi ja kykenee itse ymmärtämään lääkärin antamia ohjeita.

Suomessa työskentelevät lääkärit valittavat, että kielikoulutus jää puutteelliseksi varsinkin silloin, kun lääkäri on suorittanut tarvittavat tentit. Lisäkoulutuksen hankkiminen jää lääkärin itsensä huoleksi, eikä kaikkialla Suomessa ole saatavilla täsmäkoulutusta juuri terveydenhoitoalan kielitaidossa.

Suomessa on yhä noin seitsemänsataa pätevää lääkäriä, jotka ovat vailla lääkärin tointa. Vastaavasti maassa on tarkemmin laskematon määrä EU:n ulkopuolella valmistuneita lääkäreitä, jotka työskentelevät kuntien kotihoidossa avustavina työntekijöinä, muissa avustavissa tehtävissä tai jopa kokonaan muilla aloilla, kuten puhtaanapidossa.

Maahanmuuttajalääkäreiden jatkokoulutuksen tehostaminen Suomessa olisi kaikkien etu. Lääkäripula helpottuisi, ja samalla maahanmuuttajat pääsisivät tekemään koulutustaan vastaavaa työtä ja kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan.