tiistai 17. tammikuuta 2012

Karjalainen: Rikollisuus nousussa Joensuun seudulla

Karjalainen: Rikollisuus nousussa Joensuun seudulla 17.1.2012

Kiireellisten hälytystehtävien määrä kasvoi Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen alueella viime vuonna hieman yli prosentilla edellisvuoteen verrattuna, kun trendi muutamana aiempana vuotena on ollut laskeva.

Kasvua oli Joensuun kaupunkialueen ja lähikuntien tehtävämäärissä, kun taas muuttotappiokunnissa tehtävien määrä väheni.

Varkausrikosten määrä kasvoi viime vuonna selvästi, kun taas asunto- ja mökkimurroissa käännyttiin huippuvuoden 2010 jälkeen myönteiseen suuntaan.

Myös pahoinpitelyiden määrä kasvoi. Jo usean vuoden jatkunut myönteinen, laskeva kehitys väkivaltarikollisuudessa kääntyi viime vuonna melko selvään nousuun. Erityisen huolestuttavaa on perheväkivaltatapausten selvä kasvu.
Nousua oli myös muun muassa huumausainerikollisuudessa ja rattijuopumuksissa.

Rasistisiksi luokiteltavien rikosten määrä sen sijaan väheni: viime vuonna niitä tehtiin 20 kappaletta edellisvuoden 62:een verrattuna.