torstai 12. tammikuuta 2012

YLE: Maahanmuuttajien vastaanotto ontuu resurssipulassa

YLE Oulu: Maahanmuuttajien vastaanotto ontuu resurssipulassa 12.1.2012

Suomessa ei ole varattu resursseja muuhun kuin kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanottoon. Työhön tulevien maahanmuuttajien vastaanottaminen on pitkälti yksittäisten hankkeiden varassa.
Vuoden 2010 lopussa ulkomaalaisten osuus oli 3,1 prosenttia väestöstä. EU:n keskiarvo oli 6,4 %.

Syksyllä voimaan tullut uusi maahanmuuttajien kotouttamislaki antaa kaikille oikeuden saada perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. Rahaa ei riitä kaikkialle ja sitä joudutaan anomaan erilaisten hankkeitten avulla, arvioi Työ ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman.

- Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on monia erittäin hyviä hankkeita, joilla tuetaan maahanmuuttajia. Useissa niistä tuetaan nuorten maahanmuuttajien asettumista Suomeen.

Stenmanin mielestä tämä ei kuitenkaan riitä vaan kaikille maahanmuuttajille pitäisi saada aikaiseksi vakiintuneet järjestelmät.

- Valtion ja kuntien sekä muiden toimijoiden yhteistoiminnassa pitäisi olla järjestelmät kaikille maahanmuuttajille esimerkiksi kielikoulutuksen osalta. Useimmiten työperusteisilla maahanmuuttajiilla ei ole mahdollisuutta kielen opetteluun, Stenman sanoo.

Kunnissa kokemusta

Suomessa on monia kuntia, joissa on paljon kokemusta maahanmuutosta. Monta kertaa kokemusta on kertynyt niin, että on vastaanotettu pakolaisia ja sitä kautta saatu rakennettua resurssia ja osaamista. Tämän jälkeen kuvaan tulee pikku hiljaa myös työperusteista maahanmuuttoa, Stenman sanoo.

- Suomalaiset kunnat ovat erilaisia. Meillä on vain 23 kuntaa, jossa on yli tuhat maahanmuuttajaa ja sitten meillä on monia kuntia, joissa heitä on kolmesta viiteen. Silloin ollaan kunnan yleisen resurssin saannin varassa. Kuntien välinen yhteistyö on väylä millä toisia kuntia voidaan verkostojen kautta tukea.

Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimala tulee tuomaan alueelle työperäistä maahanmuuttoa. Samalla se luo paikallisesti erilaisia haasteita ja tarpeita. Tähänkin tarvitaan yhteistyötä, Stenman toteaa.

- Pohjois-Pohjanmaalla on vilkas ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä. ELY:t ovat aktiivisia ja toimivat aktiivisessa yhteistyössä kuntien ja työmarkkinajärjestöjen ja eri toimijoiden kanssa, maahanmuuttojohtaja luottaa.


Suurimmat ryhmät:

Viro 29 080
Venäjä 28 426
Ruotsi 8 510
Somalia 6 593
Kiina 5 559

lähde: Sisäasiaministeriö