sunnuntai 22. tammikuuta 2012

HS: Ulkomaalaisen oikeutta toimeentulotukeen yritetään selkeyttää

Helsingin Sanomat: Ulkomaalaisen oikeutta toimeentulotukeen yritetään selkeyttää 22.1.2012

Sosiaalityöntekijä voisi jatkossa ilmoittaa poliisille tai Maahanmuuttovirastolle, jos Suomessa asuva ulkomaalainen hakee toistuvasti toimeentulotukea. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa sosiaalityöntekijöiden vaitiolovelvollisuuden murtamista näissä tapauksissa.

Nyt toimeentulotuen myöntämistä säätelevät lait ovat keskenään ristiriitaisia.

Toimeentulotukilaissa säädetään, että välttämätön toimeentulo pitää taata kaikille kansalaisuudesta riippumatta.

Ulkomaalaislaki taas sanoo, että ulkomaalaisen edellytykset oleskella maassa eivät välttämättä täyty, jos hän turvautuu toistuvasti toimeentulotukeen.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista taas määrää, että sosiaaliviranomaisella on salassapitovelvollisuus. Sosiaalityöntekijä ei saa oma-aloitteisesti kertoa esimerkiksi poliisille, jos ulkomaalainen hakee toistuvasti toimeentulotukea.

Lakien ristiriitaisuus on aiheuttanut ongelmia sosiaalityöntekijöille.

"Yhdessä laissa sanotaan, että ketään ei saa jättää pulaan, mutta toisaalta tukea ei saisi myöntää, jos maassa oleskelun ehdot eivät täyty. Myönnämme tukia tietämättä, mitä lainsäätäjä on tarkoittanut", kuvaa sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Leila Palviainen Helsingin sosiaalivirastosta.