torstai 9. helmikuuta 2012

Kansan Uutiset: Kristittyjen haukut vahvistivat Arhinmäen kantaa: ”Olen toiminut oikein”

Kansan Uutiset: Kristittyjen haukut vahvistivat Arhinmäen kantaa: ”Olen toiminut oikein” 9.2.2012
Paavo Arhinmäki: Nuorisojärjestöjen rahoituksessa on kyse kokonaisharkinnasta (blogi)
Kotimaa24: Räsänen: Arhinmäki ei jakanut nuorisotyön järjestöjen rahoja tasapuolisesti 10.2.2012

Taustaa:
 Seurakuntalainen: Arhinmäen avustaja: Slefiä ja Kansanlähetystä koskeva leikkauspäätös ei loukkaa yhdenvertaisuutta 8.2.2012
Pasi Turunen: Mitäs minä sanoin! Paavo Arhinmäen hyökkäys kristinuskoa vastaan (blogi)

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki arvioi toimineensa oikein, kun päätti tammikuussa jättää kaksi kristillistä nuorisotyötä tekevää järjestöä vaille valtion tukea kuluvana vuonna. Hän toteaa torstaiaamun blogitekstissään saaneensa päätöksestä kiitosta.

– Julkisuudessa on kuitenkin ollut myös kriittisiä kannanottoja. Näissä kannanotoissa minua on moitittu suvaitsemattomaksi ja syytetty sanan- ja uskonnonvapauden rajoittamisesta. Tämä kritiikki on vain vahvistanut näkemystäni siitä, että olen toiminut oikein, Arhinmäki kirjoittaa.

Kokonaisharkintaa

Arhinmäki toteaa päätöksen perustuneen kokonaisharkintaan ja muistuttaa ilmoittaneensa jo viime vuonna nuorisojärjestöille, että nuorisolain lähtökohtien, kuten monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, tulee olla ratkaisevia tekijöitä, kun ministeriössä arvioidaan rahoitusta.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi olla mukana tukemassa järjestöjä, jotka esimerkiksi levittävät maahanmuuttovastaisuutta tai suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöihin tai eivät ilmaise kantaansa näihin kysymyksiin selkeästi, Arhinmäki selventää.

– Se, etteivät kyseiset järjestöt saa tänä vuonna tukea, liittyy kokonaisharkintaan. Osana tätä harkintaa oli Älä alistu -kampanja, jossa annetaan ymmärtää, että homoseksuaalisuudesta voi eheytyä. Mutta se ei ole ainoa syy.

Yksittäisiä järjestöjä

Arhinmäki painottaa, että yksittäinen päätös ei rajoita kenenkään sanan- tai uskonnonvapautta.

– Omituinen käsitys on se, että suvaitsevaisuutta olisi suvaita vähemmistöjen syrjimistä tai sananvapauden mittari on se, saako joku järjestö valtiolta tukea. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu teoistaan ja sanomisistaan.

Ministeri muistuttaa, että vaikka on joutunut leikkaamaan monen muunkin järjestön avustuksia hallituksen säästölinjan vuoksi, nyt tehty päätös ei koske kaikkia kristillisiä järjestöjä.

– Tällaista kategorista päätöstä ei ole tehty, päinvastoin. Päätös koskee vain yksittäisiä järjestöjä.

Yhä noin viidesosa tuen saajista kuuluu kristillisten järjestöjen kategoriaan.

– Ja hyvä on myös huomata, että kyseisiltä järjestöiltä on evätty tuki myös Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien toimesta, hän muistuttaa.

Monipuolista kritiikkiä

Arhinmäkeä on arvosteltu julkisuudessa värikkäästi päätöksestä jättää Kansanlähetys ja SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) ilman nuorisotyöavustusta.

Muun muassa toimittaja Pasi Turunen ihmettelee blogissaan sitä, että Suomen islamilainen neuvosto sai nuorisotyöhön tukea vaikka kyseiset järjestöt eivät saaneet. Kristillisdemokraattisten nuorten hallituksen jäsen Jyri Soria väittää, että Arhinmäki on systemaattisesti joko leikannut tai lopettanut kokonaan erityisesti kristillisten järjestöjen tukia.

Keskiviikkona neljä poliittista nuorisojärjestöä kritisoi yhdessä Arhinmäen päätöstä.

Arvostelussa on usein vahva raamatullinen sävy. Kokkolalainen Mikko Lahti onnistuu sekoittamaan Raamatun lauseiden lisäksi asiaan Teemu Mäen ja moottorisahan.

___________________________________________

Paavo Arhinmäki: Nuorisojärjestöjen rahoituksessa on kyse kokonaisharkinnasta (blogi)

Nuorisoasioista vastaavana ministerinä päätin tammikuussa kokonaisharkinnan tuloksena jättää kaksi kristillistä nuorisotyötä tekevää järjestöä vaille valtion tukea kuluvana vuonna. Olen saanut tästä asiasta palautetta, joka on ollut valtaosin myönteistä.

Julkisuudessa on kuitenkin ollut myös kriittisiä kannanottoja. Näissä kannanotoissa minua on moitittu suvaitsemattomaksi ja syytetty sanan- ja uskonnonvapauden rajoittamisesta. Tämä kritiikki on vain vahvistanut näkemystäni siitä, että olen toiminut oikein.

Ilmoitin jo viime vuoden puolella nuorisojärjestöille pitämässäni puheessa sekä puheesta tehdyssä ja laajasti levinneessä tiedotteessa, että nuorisolain lähtökohtien, kuten monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, tulee olla ratkaisevia tekijöitä sekä valtakunnallisten nuorisojärjestöjen että nuorisotyötä tekevien järjestöjen toiminnan rahoittamisessa ja arvioinnissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi olla mukana tukemassa järjestöjä, jotka esimerkiksi levittävät maahanmuuttovastaisuutta tai suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöihin tai eivät ilmaise kantaansa näihin kysymyksiin selkeästi. Se etteivät kyseiset järjestöt saa tänä vuonna tukea, liittyy kokonaisharkintaan. Osana tätä harkintaa oli Älä alistu -kampanja, jossa annetaan ymmärtää, että homoseksuaalisuudesta voi “eheytyä”. Mutta se ei ole ainoa syy.

En ole päätökselläni rajoittamassa kenenkään sanan- tai uskonnonvapautta, jotka ovat perustuslaillisia oikeuksia. Omituinen käsitys on se, että suvaitsevaisuutta olisi suvaita vähemmistöjen syrjimistä tai sananvapauden mittari on se, saako joku järjestö valtiolta tukea. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu teoistaan ja sanomisistaan.

Olen valitettavasti joutunut leikkaamaan suuren järjestöjoukon avustuksia, koska hallitus on sitoutunut säästöihin niissä. Tällaisia säästöpäätöksiä tehtäessä pitää erityisen tarkasti harkita, täyttävätkö järjestöt nuorisolain kriteerit.

Päätös ei suinkaan koske kaikkia kristillisiä järjestöjä. Tällaista kategorista päätöstä ei ole tehty, päinvastoin. Päätös koskee vain yksittäisiä järjestöjä. Todettakoon, että edelleen noin viidesosa tuen saajista kuuluu kristillisten järjestöjen kategoriaan. Ja hyvä on myös huomata, että kyseisiltä järjestöiltä on evätty tuki myös Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien toimesta.

___________________________________________

Seurakuntalainen: Pasi Turusen kysymys Arhinmäelle: ”Mikä on Suomen islamilaisen neuvoston kanta homoseksuaalisuuteen?

Toimittaja Pasi Turunen ottaa tuoreessa blogissaan kantaa ministeri Paavo Arhinmäen päätökseen jättää Slef ja Sekl ilman nuorisotyöhön tarkoitettua tukea. Hän ihmettelee, miksi kyseisiltä järjestöiltä leikattiin tuet homoseksuaalisuuskysymyksen perusteella, mutta esimerkiksi Suomen islamilainen neuvosto sai nuorisotyöhön 7000 euroa tukea. - Jostain syystä ministeriössä ei tullut mieleen kysyä heidän kantaansa homoseksuaaliseen käyttäytymiseen, "eheytymiseen" ja Anni –kampanjaan, Turunen kirjoittaa.

- Helsingin ja Vantaan seurakuntien lähetystukipäätöstä ankarasti kritisoineessa blogissani totesin että, suhtautumisesta homoseksuaaliseen käyttäytymiseen on tullut seurakuntatasolla uusi puhdasoppisuuden mittari. Sitä kaivellaan ja tentataan kuin inkvisitiossa konsanaan. Ja jos sille ei löydy "varauksetonta tukea", niin seurauksena on kirkon vastaisku.

Sama näyttää nyt olevan linja myös Arhinmäen ministeriössä, Turunen kirjoittaa.

- Ei riittänyt , että mainituista järjestöistä toisella, Slefillä, ei tiettävästi ollut mitään osaa eikä arpaa Älä alistu -kampanjassa, kuten ministeriöstä virheellisesti annettiin ymmärtää. Syyksi riitti se, että Arhinmäen ministeriössä tiedetään - kuinka ollakaan - lähetyskannatuksen lakkauttaneiden seurakuntien selvityksen perusteella, että Slef edustaa samaa "eheytysajattelua" kuin kampanjassa mukana olleet.

- Lisämiinusta tulee siitä, ettei Slef ole irtisanoutunut kampanjasta ottamalla etäisyyttä kampanjassa mukana olleeseen sisarjärjestöönsä, Turunen päivittelee.

Turunen kysyy, "onko Arhinmäen ministeriöstä tulossa orwellilainen ajatuspoliisi, joka rankaisee vääristä ajatuksista".

- Tällainen kristillisiin järjestöihin valtiolliselta taholta kohdistuva suoranainen vaino on ennenkuulumatonta Suomessa. Sitä harjoitettiin ahkerasti aikanaan Neuvostoliitossa, kun kristinuskon vastaiset vasemmistolaiset aatteet siellä olivat vallankahvassa.

__________________________________________

Seurakuntalainen: Arhinmäen avustaja: Slefiä ja Kansanlähetystä koskeva leikkauspäätös ei loukkaa yhdenvertaisuutta

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ei suostu kommentoimaan poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajien lausumia, joiden mukaan hän toimi suvaitsemattomasti kristillisiä järjestöjä kohtaan jättäessään vuonna 2012 Kansanlähetyksen ja Slef:n ilman nuorisotyötä tekevien yleisjärjestöjen tukea. Järjestöt ovat saaneet kyseistä tukea vuosien ajan. Arhinmäen eduskunta-avustaja Antero Eerolan mukaan päätös ei loukkaa nuorisolaissa määriteltyjä periaatteita.

- Nuorisolain ja -asetuksen periaatteisiin kuuluuvat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Näin ollen ministeriö ei voi olla tukemassa järjestöjä, jotka suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöihin ja sukupuolten tasa-arvoon tai eivät ilmaise kantaansa selkeästi, Eerola kommentoi.

- Henkilökohtaisena kantanani sanon, että kyseisten poliittisten nuorisojärjestöjen kannattaisi enemmän olla huolissaan siitä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten ihmisarvoa syvästi loukkaavasta kampanjoinnista, johon esimerkiksi Evankeliumiyhdistys ja Kansanlähetys ovat osallistuneet.

- Herra, anna minulle voimia heittää se ensimmäinen kivi, on heidän rukouksensa, Eerola otaksuu.

Hän siteeraa SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungneria, jonka mukaan "suhtautumisessa seksuaalivähemmistöihin on käynnissä eeppinen hyvän ja pahan välinen taistelu".

- On surullista, jos mainitut neljä poliittista nuorisojärjestöä asettuvat nyt tämän rintamalinjan väärälle puolelle.

Ministeriön mukaan Kansanlähetystä ja Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen ruotsinkielistä sisarjärjestöä Slefiä koskevaan leikkauspäätökseen taustalla ei ollut "yksittäinen kampanja vaan laaja näkemys". Siihen vaikutti esimerkiksi Vantaan seurakuntien päätös leikata portaittain Slef:in tukea.

- En näe Kansanlähetyksen ja Slefin toiminnassa mitään sellaista, joka olisi ristiriidassa hallitusohjelman kirjauksen kanssa enempää kuin vaikka oma järjestöni. Arhinmäen avoin asenteellisuus kristillisiä järjestöjä kohtaan on surullista ja antaa huonoa esimerkkiä nuorille päättäjille. Tässä on kysymys periaatteellisuudesta, ei niinkään rahasta, kommentoi KD Nuorten puheenjohtaja Aki Ruotsala aiemmin tänään.