maanantai 20. helmikuuta 2012

Talouselämä: Oikeuskansleri nuhtelee Thorsia lehtilausunnosta - "Hämmentävää"

Talouselämä: Oikeuskansleri nuhtelee Thorsia lehtilausunnosta - "Hämmentävää" 20.2.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka nuhtelee entistä ministeriä Astrid Thorsia (r.) lehtilausunnosta, jonka ministeri antoi virassa olleessaan lokakuussa 2010.

Yksityishenkilö oli kannellut oikeuskanslerille Thorsista, joka Helsingin Sanomille antamassaan haastattelulausumassaan oli kantelun mukaan esittänyt, että viranomaiset poikkeaisivat voimassa olleesta lainsäädännöstä ja myöntäisivät maahanmuuttajaryhmille työmarkkinatukea ilman laillista perustetta.

Thors oli haastattelussa toivonut, että turhia kielteisiä tukipäätöksiä ei tehtäisi, koska lakia oltiin paraikaa muuttamassa ja uusi laki oli tulossa voimaan muutaman viikon sisällä.

"Hämmentää virkamiehiä"

Oikeuskansleri katsoo maanantaina julkistamassaan päätöksessään, että ministerin tulisi pyrkiä varovaisuuteen haastatteluja antaessaan ja erityisesti lausuessaan käsityksiä asioista, jotka eivät kuulu hänen toimialaansa.

"Valtioneuvoston jäsenenä ministerin lausumilla on painoa ja oikeudellisesti tulkinnalliset lausumat saattavat hämmentää viranomaisia, virkamiehiä ja hallinnossa asioivia", Jonkka toteaa päätöksessään.

Ei yllytystä rikokseen

Asia ei kuitenkaan anna oikeuskanslerin mielestä aihetta rankaisutoimiin ts. ei löytynyt näyttöä siitä, että Thors olisi yllyttänyt viranomaisia rikokseen.

"Se, että Thorsin lausumat koskivat maahanmuuttajien oikeutta työmarkkinatukeen, on saattanut herättää mielikuvan, että kysymys olisi ollut hänen toimialaansa kuuluvasta asiasta, vaikka työttömyysturva-asiat eivät kuuluneet Thorsin toimialaan. Katson, että Thorsin toiminta koski ministerille kuuluvan sananvapauden käyttämistä tavalla, joka sisälsi ministeriön asiassa omaksuman kannan arvostelua. Thorsin esittämään näkemykseen, sellaisena kuin se oli julkaistu, sisältyvän menettelyn lainmukaisuus olisi voitu hyvin perustein saattaa kiistaan. Menettelemällä näkemyksen mukaisella tavalla asianomaiset virkavastuulla toimivat henkilöt olisivat todennäköisesti menetelleet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti", päätöksessä sanotaan.