tiistai 28. helmikuuta 2012

Turun Sanomat: Haluttomat kunnat torjuvat kiintiöpakolaiset – 400 odottaa leireillä

Turun Sanomat: Haluttomat kunnat torjuvat kiintiöpakolaiset – 400 odottaa leireillä 28.2.2012

Noin 400 hyväksynnän jo saanutta kiintiöpakolaista odottaa yhä pakolaisleireillä pääsyä Suomeen. Syynä jonotukseen on se, että suuri osa suomalaiskunnista ei ole kiinnostunut kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Intoa ei ole lisännyt edes se, että valtio kannustaa kuntia neljän vuoden taloudellisella tuella.

Kuntien kitsaus sijoituspaikkojen tarjoamisessa on Maahanmuuttoviraston mukaan johtanut siihen, että pakolaiskiintiö on jäänyt usean vuoden ajan vajaaksi eduskunnan päättämästä määrästä.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa yksikään kunta ei tällä hetkellä ota vastaan kiintiöpakolaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriö yrittää patistaa uusia kuntia ottamaan vastaan kiintiöpakolaisia erityisellä hankkeella. Valtio haluaa uusien kuntien hankkimisen lisäksi herätellä uudestaan kuntia, jotka joskus ovat ottaneet vastaan kiintiöpakolaisia mutta luopuneet sijoituspaikkojen antamisesta.

– Taloudellisten resurssien lisäksi kunnat kokevat haasteiksi tiedon ja taidon puutteen. Kunnissa pelätään myös asenteita. Konkreettinen selitys on vapaiden asuntojen puute, kuvailee ministeriön projektipäällikkö Marisel Soto Godoy.

Etelä-Suomen kaupungeissa on huomattu, että maahanmuuttajat hakeutuvat mielellään pois sijoituskunnistaan isoihin kaupunkeihin.

– Kun kiintiöpakolainen jättää vastaanottavan kuntansa neljän vuoden valtion tuen jälkeen ja muuttaa isompaan kaupunkiin, on hän usein edelleen palveluiden tarpeessa. Tässä vaiheessa paineet keskittyvät Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin, toteaa maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Maahanmuuttovirastossa on huomattu, että kuntien halukkuudessa vastaanottaa kiintiöpakolaisia on vaihtelua.

– Tilastollisesti viime vuoden lopun tilanne on parempi kuin edellisvuonna. Kuntapaikkoja on tullut hieman lisää, laskee ylitarkastaja Monica Harju Maahanmuuttovirastosta.

Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut vuodesta 2001 lähtien 750 henkeä.